AI & GPU
Jak łatwo zoptymalizować swoją kartę graficzną dla najlepszej wydajności

Jak łatwo zoptymalizować swoją kartę graficzną dla najlepszej wydajności

I. Wprowadzenie do optymalizacji GPU dla Deep Learningu

A. Zrozumienie znaczenia optymalizacji GPU

1. Rola GPU w Deep Learningu

Deep Learning stał się potężnym narzędziem do rozwiązywania skomplikowanych problemów w różnych dziedzinach, takich jak widzenie komputerowe, przetwarzanie języka naturalnego i rozpoznawanie mowy. W centrum Deep Learningu znajdują się sieci neuronowe, które potrzebują ogromnej mocy obliczeniowej do treningu i wdrażania. Tutaj kluczową rolę odgrywają karty graficzne (Graphics Processing Units - GPU).

GPU są jednostkami przetwarzającymi o wysokiej równoległości, które doskonale nadają się do wykonywania operacji na macierzach i obliczeń tensorowych, które są fundamentem Deep Learningu. W porównaniu do tradycyjnych procesorów (CPU), GPU mogą osiągnąć znacznie wyższą wydajność w tego typu obciążeniach, co często prowadzi do szybszych czasów treningu i poprawionej dokładności modelu.

2. Wyzwania związane z wykorzystaniem GPU w Deep Learningu

Mimo że GPU oferują ogromną moc obliczeniową, efektywne ich wykorzystanie w zadaniach Deep Learningu może być wymagające. Niektóre z głównych wyzwań obejmują:

 • Ograniczenia pamięci: Modele Deep Learningu często wymagają dużych ilości pamięci do przechowywania parametrów modelu, aktywacji i wyników pośrednich. Skuteczne zarządzanie pamięcią GPU jest kluczowe, aby uniknąć wąskich gardeł wydajnościowych.
 • Zróżnicowane sprzętowe charakterystyki: Świat kart graficznych jest zróżnicowany, poszczególne modele mają różne architektury, konfiguracje pamięci i możliwości. Zoptymalizowanie pracy pod konkretny sprzęt GPU może być złożone i wymagać specjalistycznych technik.
 • Złożoność programowania równoległego: Efektywne wykorzystanie równoległej natury GPU wymaga dogłębnego zrozumienia modeli programowania GPU, takich jak CUDA i OpenCL, a także efektywnego zarządzania wątkami i synchronizacją.
 • Rozwijające się frameworki i biblioteki: Ekosystem Deep Learningu ciągle się rozwija, co skutkuje pojawianiem się nowych frameworków, bibliotek i technik optymalizacji. Utrzymywanie aktualności i adaptacja do tych zmian jest niezbędna dla utrzymania wysokiej wydajności.

Pokonanie tych wyzwań i zoptymalizowanie wykorzystania GPU jest kluczowe dla osiągnięcia pełnego potencjału Deep Learningu, zwłaszcza w środowiskach ograniczonych zasobami lub przy pracy z dużymi modelami i danymi.

II. Architektura GPU i rozważania

A. Podstawy sprzętu GPU

1. Składniki GPU (rdzenie CUDA, pamięć, itp.)

Karty graficzne są zbudowane w oparciu o wysoko zrównolegloną architekturę, złożoną z tysięcy mniejszych rdzeni przetwarzających, zwanych rdzeniami CUDA (w przypadku GPU NVIDIA) lub procesorami strumieniowymi (w przypadku GPU AMD). Te rdzenie współpracują ze sobą, aby wykonywać masową ilość obliczeń wymaganych przez obciążenia Deep Learningu.

Oprócz rdzeni CUDA, GPU mają również dedykowane podsystemy pamięci, w tym pamięć globalną, pamięć współdzieloną, pamięć stałą i pamięć tekstur. Zrozumienie charakterystyk i zastosowań tych różnych typów pamięci jest kluczowe dla optymalizacji wydajności GPU.

2. Różnice między architekturami CPU i GPU

Podczas gdy zarówno jednostki CPU, jak i GPU są jednostkami przetwarzającymi, mają one fundamentalnie różne architektury i zasady projektowania. CPU są zwykle zoptymalizowane do sekwencyjnych, zadaniowych operacji konstrukcji, z naciskiem na niskie opóźnienie i efektywną przewidywalność rozgałęzień. Z drugiej strony, GPU są zaprojektowane do wyjątkowo równoległej pracy z danymi, z dużą liczbą rdzeni przetwarzających i naciskiem na przepustowość, a nie na opóźnienie.

Ta różnica architektoniczna oznacza, że niektóre rodzaje obciążeń, takie jak te występujące w Deep Learningu, mogą znacznie skorzystać z możliwości równoległego przetwarzania GPU, osiągając często o rząd wielkości lepszą wydajność w porównaniu do implementacji tylko dla CPU.

B. Zarządzanie pamięcią GPU

1. Typy pamięci GPU (globalna, współdzielona, stała, itp.)

GPU mają kilka typów pamięci, z różnymi cechami i zastosowaniami:

 • Pamięć globalna: Największy i najwolniejszy typ pamięci, używany do przechowywania parametrów modelu, danych wejściowych i wyników pośrednich.
 • Pamięć współdzielona: Szybka pamięć na chipie, współdzielona przez wątki w ramach bloku, używana do tymczasowego przechowywania i komunikacji.
 • Pamięć stała: Pamięć tylko do odczytu, która może być używana do przechowywania stałych, takich jak parametry jądra, które są często odczytywane.
 • Pamięć tekstur: Specjalny typ pamięci zoptymalizowany dla dostępu do danych 2D/3D, często używany do przechowywania obrazów i map cech.

Zrozumienie właściwości i wzorców dostępu do tych typów pamięci jest kluczowe dla projektowania wydajnych jąder GPU i minimalizowania wąskich gardeł wydajnościowych wynikających z pracy z pamięcią.

2. Wzorce dostępu do pamięci i ich wpływ na wydajność

Sposób dostępu do danych w jądrach GPU może mieć znaczący wpływ na wydajność. Zbiorcze dostępy do pamięci, w których wątki w jednym warpie (grupie 32 wątków) mają dostęp do sąsiadujących lokalizacji pamięci, są kluczowe dla uzyskania wysokiej przepustowości pamięci i uniknięcia sekwencyjnych dostępów do pamięci.

Z kolei, nielokalne dostępy do pamięci, w których wątki w jednym warpie mają dostęp do niepołączonych lokalizacji pamięci, mogą prowadzić do znacznego obniżenia wydajności z powodu konieczności przeprowadzenia wielu transakcji pamięciowych. Optymalizacja wzorców dostępu do pamięci jest zatem kluczowym elementem optymalizacji GPU dla Deep Learningu.

C. Hierarchia wątków GPU

1. Warpy, bloki i siatki

GPU organizują swoje elementy przetwarzające w hierarchiczną strukturę obejmującą:

 • Warpy: Najmniejsza jednostka wykonywania, zawierająca 32 wątki, które wykonują instrukcje w trybie SIMD (Single Instruction, Multiple Data).
 • Bloki: Zbiory warpów, które mogą współpracować i synchronizować się za pomocą współdzielonej pamięci i instrukcji blokujących.
 • Siatki: Najwyższy poziom organizacji, zawierający jeden lub więcej bloków, które wykonują tę samą funkcję jądra.

Zrozumienie tej hierarchii wątków i implikacji organizacji i synchronizacji wątków jest niezbędne do pisania wydajnych jąder GPU dla Deep Learningu.

2. Znaczenie organizacji i synchronizacji wątków

Sposób organizacji i synchronizacji wątków może mieć duży wpływ na wydajność GPU. Czynniki takie jak liczba wątków na blok, podział pracy na bloki i efektywne wykorzystanie prymitywów synchronizacji mogą wpływać na ogólną wydajność jądra GPU.

Niewłaściwie zaprojektowana organizacja wątków może prowadzić do problemów takich jak rozbieżność wątków, w których wątki w obrębie warpu wykonują różne ścieżki kodu, co prowadzi do niedożywienia zasobów GPU. Staranne zarządzanie wątkami i synchronizacja są zatem kluczowe dla maksymalizacji zajętości i wydajności GPU.

III. Optymalizacja wykorzystania GPU

A. Maksymalizowanie zajętości GPU

1. Czynniki wpływające na zajętość GPU (użycie rejestrów, pamięć współdzielona, itp.)

Zajętość GPU, która odnosi się do stosunku aktywnych warpów do maksymalnej liczby warpów obsługiwanych przez GPU, jest kluczowym wskaźnikiem optymalizacji GPU. Wiele czynników może wpływać na zajętość GPU, w tym:

 • Użycie rejestrów: Każdy wątek w jądrze GPU może używać ograniczonej liczby rejestrów. Nadmierne użycie rejestrów może ograniczyć liczbę równoczesnych wątków, które można uruchomić, co zmniejsza zajętość.
 • Użycie pamięci współdzielonej: Pamięć współdzielona jest ograniczonym zasobem współdzielonym przez wszystkie wątki w bloku. Wydajne wykorzystanie pamięci współdzielonej jest kluczowe dla utrzymania wysokiej zajętości.
 • Rozmiar bloku wątków: Liczba wątków na blok może wpływać na zajętość, ponieważ określa liczbę warpów, które można zaplanować na wieloprocesorze GPU.

Techniki takie jak optymalizacja rejestrów, redukcja użycia pamięci współdzielonej i staranne dobieranie rozmiaru bloku wątków mogą pomóc w maksymalizacji zajętości GPU i poprawie ogólnej wydajności.

2. Techniki poprawy zajętości (np. scalanie jądra, optymalizacja rejestrów)

Aby poprawić zajętość GPU, można zastosować kilka technik optymalizacyjnych:

 • Scalanie jąder: Połączenie kilku małych jąder w jedno większe jądro może zredukować nakład pracy związany z uruchamianiem jądra i zwiększyć zajętość.
 • Optymalizacja rejestrów: Redukcja liczby używanych rejestrów na wątek za pomocą technik takich jak przepełnianie rejestrów i mapowanie rejestrów może zwiększyć liczbę równoczesnych wątków.
 • Optymalizacja pamięci współdzielonej: Efektywne wykorzystanie pamięci współdzielonej, takie jak unikanie konfliktów bankowych i zbędnych dostępów do pamięci współdzielonej, może pomóc poprawić zajętość.
 • Dobór rozmiaru bloku wątków: Eksperymentowanie z różnymi rozmiarami bloku wątków w celu znalezienia optymalnej konfiguracji dla konkretnej architektury GPU i obciążenia może prowadzić do znacznego zwiększenia wydajności.

Te techniki, wraz z dogłębnym zrozumieniem sprzętu GPU i modelu programowania, są niezbędne do maksymalizacji wykorzystania GPU i osiągnięcia optymalnej wydajności dla obciążeń Deep Learningowych.

B. Redukowanie opóźnień pamięciowych

1. Zbiorcze dostępy do pamięci

Zbiorcze dostępy do pamięci to kluczowe pojęcie w programowaniu GPU, w którym wątki w obrębie warpu mają dostęp do sąsiadujących lokalizacji pamięci. Pozwala to na połączenie wielu żądań odczytu/zapisu do pamięci w jedną, bardziej wydajną transakcję, co zmniejsza opóźnienia pamięci i poprawia ogólną wydajność.

Zapewnienie zbiorczego dostępu do pamięci jest szczególnie ważne przy dostępie do pamięci globalnej, gdyż niestosowanie tego podejścia może prowadzić do znacznego obniżenia wydajności. Techniki takie jak padding (dodawanie dodatkowych danych), reorganizacja struktury danych i optymalizacja wzorca dostępu do pamięci mogą pomóc w osiągnięciu zbiorczego dostępu do pamięci.

2. Wykorzystanie pamięci współdzielonej i cache

Pamięć współdzielona jest szybką, na chipie pamięcią, która może być wykorzystana do zmniejszenia opóźnień dostępu do pamięci globalnej. Poprzez strategiczne przechowywanie i ponowne wykorzystanie danych w pamięci współdzielonej, jądra GPU mogą unikać kosztownych dostępów do pamięci globalnej i poprawić wydajność.

Dodatkowo, karty graficzne często posiadają różne mechanizmy buforowania, takie jak buforowanie tekstur i buforowanie stałych, które można wykorzystać do dalszego zmniejszenia opóźnienia pamięci. Zrozumienie charakterystyki i wzorców użycia tych mechanizmów buforowania jest kluczowe dla projektowania wydajnych jąder GPU.

C. Wydajne wykonanie jądra

1. Rozbieżność gałęzi i jej wpływ

Rozbieżność gałęzi występuje, gdy wątki w obrębie wiązki podążają różnymi ścieżkami wykonania ze względu na instrukcje warunkowe lub sterowanie przepływem. Może to prowadzić do znacznego obniżenia wydajności, ponieważ GPU musi wykonywać każdą ścieżkę gałęzi sekwencyjnie, efektywnie serializując wykonanie.

Rozbieżność gałęzi jest powszechnym problemem w programowaniu GPU i może mieć znaczący wpływ na wydajność obciążeń uczenia maszynowego głębokiego. Techniki takie jak instrukcje uwarunkowane, rozwijanie pętli i redukcja gałęzi mogą pomóc zmniejszyć wpływ rozbieżności gałęzi.

2. Poprawa wydajności gałęzi (np. rozwijanie pętli, instrukcje uwarunkowane)

Aby poprawić wydajność jąder GPU i zmniejszyć wpływ rozbieżności gałęzi, można zastosować kilka technik:

 • Rozwijanie pętli: Ręczne rozwijanie pętli może zmniejszyć liczbę instrukcji gałęzi, poprawiając wydajność gałęzi i zmniejszając wpływ rozbieżności.
 • Instrukcje uwarunkowane: Użycie instrukcji uwarunkowanych, gdzie warunek jest oceniany, a wynik jest stosowany do całej wiązki, może uniknąć rozbieżności gałęzi i poprawić wydajność.
 • Redukcja gałęzi: Przeorganizowanie kodu w celu zminimalizowania liczby gałęzi warunkowych i instrukcji sterujących może pomóc zmniejszyć występowanie rozbieżności gałęzi.

Te techniki, wraz z głębokim zrozumieniem modelu wykonania przepływu sterowania GPU, są kluczowe dla projektowania wydajnych jąder GPU, które w pełni wykorzystują możliwości przetwarzania równoległego sprzętu.

D. Wykonywanie asynchroniczne i strumienie

1. Nakładanie obliczeń i komunikacji

Karty graficzne są zdolne do wykonywania asynchronicznego, gdzie obliczenia i komunikacja (np. transfer danych między hostem a urządzeniem) mogą być nakładane, aby poprawić ogólną wydajność. Osiąga się to za pomocą strumieni CUDA, które umożliwiają tworzenie niezależnych, jednoczesnych ścieżek wykonania.

Skuteczne zarządzanie strumieniami CUDA i nakładanie obliczeń i komunikacji pozwala na pełne wykorzystanie karty graficznej, zmniejszając wpływ opóźnień transferu danych i poprawiając ogólną wydajność obciążeń uczenia maszynowego głębokiego.

2. Techniki efektywnego zarządzania strumieniami

Skuteczne zarządzanie strumieniami ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia optymalnej wydajności na kartach graficznych. Niektóre kluczowe techniki obejmują:

 • Równoległość strumieniowa: Podział obciążenia na wiele strumieni i ich jednoczesne wykonywanie może poprawić wykorzystanie zasobów i ukryć opóźnienia.
 • Synchronizacja strumieni: Staranne zarządzanie zależnościami i punktami synchronizacji między strumieniami może zapewnić poprawne wykonanie i maksymalizować korzyści z asynchronicznego wykonywania.
 • Optymizacja uruchamiania jądra: Optymalizacja sposobu uruchamiania jąder, takich jak asynchroniczne uruchamianie jądra lub łączenie jąder, może dalszo poprawić wydajność.
 • Optymalizacja transferu pamięci: Nakładanie transferu danych na obliczenia, używanie pamięci przypiętej i minimalizowanie ilości transferowanych danych może zmniejszyć wpływ opóźnień komunikacyjnych.

Opanowanie tych technik zarządzania strumieniami pozwala programistom na pełne wykorzystanie potencjału kart graficznych i osiągnięcie znacznych zysków wydajnościowych dla ich aplikacji uczenia maszynowego głębokiego.

Konwolucyjne sieci neuronowe (CNN)

Konwolucyjne sieci neuronowe (CNN) to rodzaj modelu głębokiego uczenia maszynowego, który doskonale nadaje się do przetwarzania i analizowania danych obrazowych. CNN są inspirowane strukturą kory wzrokowej człowieka i są zaprojektowane do automatycznego wyodrębniania i uczenia się cech na podstawie danych wejściowych.

Warstwy konwolucyjne

Podstawowym elementem konwolucyjnej sieci neuronowej jest warstwa konwolucyjna. W tej warstwie obraz wejściowy jest konwolucjonowany (przefiltrowywany) z zestawem naukowych filtrów, znanych również jako maski. Filtry te są zaprojektowane do wykrywania określonych cech w danych wejściowych, takich jak krawędzie, kształty lub tekstury. Wynikiem warstwy konwolucyjnej jest mapa cech, która reprezentuje obecność i lokalizację wykrytych cech w obrazie wejściowym.

Oto przykład implementacji warstwy konwolucyjnej w PyTorch:

import torch.nn as nn
 
# Zdefiniuj warstwę konwolucyjną
warstwa_konwolucyjna = nn.Conv2d(in_channels=3, out_channels=32, kernel_size=3, stride=1, padding=1)

W tym przykładzie warstwa konwolucyjna ma 32 filtry, każdy o rozmiarze 3x3 pikseli. Obraz wejściowy ma 3 kanały (RGB), a padding jest ustawiony na 1, aby zachować przestrzenne wymiary map cech.

Warstwy grupujące

Po warstwie konwolucyjnej często stosuje się warstwę grupującą, która zmniejsza przestrzenne wymiary map cech. Warstwy grupujące stosują operację scalania, taką jak scalanie maksymalne lub skalowanie średnie, aby podsumować informacje w lokalnym obszarze mapy cech.

Oto przykład implementacji warstwy skalującej maksimum w PyTorch:

import torch.nn as nn
 
# Zdefiniuj warstwę skalującą maksimum
warstwa_skalujaca = nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2)

W tym przykładzie warstwa skalująca maksimum ma rozmiar jądra 2x2 i krok 2, co oznacza, że zmapy cech zostaną zmniejszone dwukrotnie zarówno w wysokości, jak i szerokości.

Warstwy w pełni połączone

Po warstwach konwolucyjnych i grupujących zazwyczaj mapy cech są spłaszczane i przekazywane przez jedną lub więcej warstw w pełni połączonych. Te warstwy są podobne do warstw stosowanych w tradycyjnych sieciach neuronowych i są odpowiedzialne za dokonywanie ostatecznych predykcji na podstawie wyekstrahowanych cech.

Oto przykład implementacji warstwy w pełni połączonej w PyTorch:

import torch.nn as nn
 
# Zdefiniuj warstwę w pełni połączoną
warstwa_w_pelni_polaczona = nn.Linear(in_features=512, out_features=10)

W tym przykładzie warstwa w pełni połączona przyjmuje wejście o 512 cechach i generuje wyjście o 10 klasach (na przykład dla problemu klasyfikacji 10-klasowej).

Architektury CNN

Na przestrzeni lat zaproponowano wiele różnych architektur CNN, z różnymi charakterystykami i mocnymi stronami. Niektóre z najlepiej znanych i najbardziej używanych architektur CNN obejmują:

 1. LeNet: Jedna z najwcześniejszych i najbardziej wpływowych architektur CNN, zaprojektowana do rozpoznawania odręcznych cyfr.
 2. AlexNet: Przełomowa architektura CNN, która osiągnęła state-of-the-art wydajność na zbiorze danych ImageNet i popularyzowała użycie uczenia głębokiego w zastosowaniach wizji komputerowej.
 3. VGGNet: Głęboka architektura CNN, która stosuje prosty i spójny wzorzec warstw konwolucyjnych 3x3 i warstw grupujących 2x2.
 4. ResNet: Bardzo głęboka architektura CNN, wprowadzająca koncepcję połączeń rezydualnych, które pomagają rozwiązać problem znikającego gradientu i umożliwiają szkolenie bardzo głębokich sieci.
 5. GoogLeNet: Innowacyjna architektura CNN, która wprowadza moduł „Inception”, który umożliwia skuteczne ekstrahowanie cech dla wielu skal w tej samej warstwie.

Każda z tych architektur ma swoje własne mocne i słabe strony, a wybór architektury zależy od konkretnego problemu i dostępnych zasobów obliczeniowych.

Rekurencyjne sieci neuronowe (RNN)

Rekurencyjne sieci neuronowe (RNN) to rodzaj modelu głębokiego uczenia maszynowego, który doskonale nadają się do przetwarzania danych sekwencyjnych, takich jak tekst, mowa lub dane szeregowe w czasie. W przeciwieństwie do sieci neuronowych przedstawianych do przodu, RNN mają „pamięć”, która pozwala uwzględniać kontekst danych wejściowych przy podejmowaniu predykcji.

Podstawowa struktura RNN

Podstawowa struktura RNN składa się z ukrytego stanu, który jest aktualizowany w każdej chwili czasowej na podstawie bieżącego wejścia i poprzedniego ukrytego stanu. Stan ukryty można postrzegać jako „pamięć”, której RNN używa do dokonywania predykcji.

Oto przykład implementacji podstawowej RNN w PyTorch:

import torch.nn as nn
 
# Zdefiniuj warstwę RNN
warstwa_rnn = nn.RNN(input_size=32, hidden_size=64, num_layers=1, batch_first=True)

W tym przykładzie warstwa RNN ma rozmiar wejścia 32 (rozmiar wektora cech wejściowych), rozmiar ukryty 64 (rozmiar stanu ukrytego) i jedną warstwę. Parametr batch_first jest ustawiony na True, co oznacza, że tensory wejściowe i wyjściowe mają kształt (batch_size, sequence_length, feature_size).

Long Short-Term Memory (LSTM)

Jednym z głównych ograniczeń podstawowych RNN jest ich niezdolność do efektywnego uwzględniania zależności długoterminowych w danych wejściowych. Wynika to z problemu znikającego gradientu, w którym gradienty używane do aktualizacji parametrów modelu mogą stać się bardzo małe, gdy są propagowane z powrotem przez wiele kroków czasowych.

Aby rozwiązać ten problem, opracowano bardziej zaawansowaną architekturę RNN o nazwie Long Short-Term Memory (LSTM). LSTMs korzystają z bardziej złożonej struktury stanu ukrytego, która zawiera stan komórkowy, co pozwala na skuteczne uwzględnianie zależności długoterminowych w danych wejściowych.

Oto przykład implementacji warstwy LSTM w PyTorch:

import torch.nn as nn
 
# Zdefiniuj warstwę LSTM
warstwa_lstm = nn.LSTM(input_size=32, hidden_size=64, num_layers=1, batch_first=True)

Warstwa LSTM w tym przykładzie ma takie same parametry jak warstwa podstawowa RNN, ale używa bardziej złożonej struktury komórki LSTM do przetwarzania danych wejściowych.

Rekurencyjne sieci neuronowe dwukierunkowe

Innym rozszerzeniem podstawowej architektury RNN jest Rekurencyjna sieć neuronowa dwukierunkowa (Bi-RNN), która przetwarza sekwencję wejściową zarówno w kierunku do przodu, jak iw kierunku do tyłu. Pozwala to modelowi uwzględnić informacje zarówno z przeszłości, jak i przyszłego kontekstu danych wejściowych.

Oto przykład implementacji warstwy dwukierunkowej LSTM w PyTorch:

import torch.nn as nn
 
# Zdefiniuj warstwę LSTM dwukierunkową
warstwa_dwukierunkowa_lstm = nn.LSTM(input_size=32, hidden_size=64, num_layers=1, batch_first=True, bidirectional=True)

W tym przykładzie warstwa LSTM dwukierunkowa ma takie same parametry jak warstwa LSTM podstawowa, ale przetwarza sekwencję wejściową w obu kierunkach.

W tym przykładzie warstwa Bi-LSTM ma takie same parametry jak poprzednia warstwa LSTM, ale parametr bidirectional jest ustawiony na True, co oznacza, że warstwa będzie przetwarzać sekwencję wejściową zarówno w kierunku przodem, jak i w kierunku wstecznym.

Generative Adversarial Networks (GANs)

Generative Adversarial Networks (GANs) to rodzaj modeli uczenia głębokiego, które są wykorzystywane do generowania nowych danych, takich jak obrazy, tekst czy dźwięk, na podstawie danego rozkładu wejściowego. GAN-y składają się z dwóch sieci neuronowych, które są szkolenia w sposób konkurencyjny: generatora i dyskryminatora.

Architektura GAN

Sieć generatora odpowiada za generowanie nowych danych, które wyglądają podobnie do danych szkoleniowych, podczas gdy sieć dyskryminatora odpowiada za rozróżnianie między wygenerowanymi danymi a rzeczywistymi danymi szkoleniowymi. Obie sieci są szkolenia w sposób przeciwny, generator próbuje oszukać dyskryminatora, a dyskryminator próbuje poprawnie zidentyfikować wygenerowane dane.

Oto przykład, jak zaimplementować prosty GAN w PyTorch:

import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
import torch.utils.data
 
# Zdefiniuj sieć generatora
generator = nn.Sequential(
  nn.Linear(100, 256),
  nn.ReLU(),
  nn.Linear(256, 784),
  nn.Tanh()
)
 
# Zdefiniuj sieć dyskryminatora
dyskryminator = nn.Sequential(
  nn.Linear(784, 256),
  nn.LeakyReLU(0.2),
  nn.Linear(256, 1),
  nn.Sigmoid()
)
 
# Zdefiniuj funkcje straty i optymalizatory
funkcja_straty_g = nn.BCELoss()
funkcja_straty_d = nn.BCELoss()
optymalizator_g = optim.Adam(generator.parameters(), lr=0.0002)
optymalizator_d = optim.Adam(dyskryminator.parameters(), lr=0.0002)

W tym przykładzie sieć generatora przyjmuje wektor wejściowy o wymiarze 100 (reprezentujący przestrzeń ukrytą) i generuje wektor wyjściowy o wymiarze 784 (reprezentujący obraz 28x28 pikseli). Sieć dyskryminatora przyjmuje wektor wejściowy o wymiarze 784 (reprezentujący obraz) i zwraca wartość skalarną między 0 a 1, reprezentującą prawdopodobieństwo, że wejście jest prawdziwym obrazem.

Sieć generatora i dyskryminatora są szkolenie za pomocą funkcji straty binarnej entropii skrzyżowanej, a optymalizator Adam jest używany do aktualizowania parametrów modelu.

Szkolenie GAN

Proces szkolenia GAN polega na wykonywaniu naprzemiennie treningu generatora i dyskryminatora. Generator jest trenowany w celu minimalizacji straty dyskryminatora, podczas gdy dyskryminator jest trenowany w celu maksymalizacji straty generatora. Ten proces szkolenia wrogi kontynuowany jest aż do momentu, gdy generator jest w stanie generować dane, które są nierozróżnialne od rzeczywistych danych szkoleniowych.

Oto przykład, jak trenować GAN w PyTorch:

import torch
 
# Pętla treningowa
for epoka in range(liczba_epok):
  # Trenuj dyskryminator
  for _ in range(kroki_d):
    optymalizator_d.zero_grad()
    rzeczywiste_dane = torch.randn(rozmiar_partii, 784)
    rzeczywiste_labelki = torch.ones(rozmiar_partii, 1)
    wynik_treningowy_rzeczywiste = dyskryminator(rzeczywiste_dane)
    straty_treningowe_rzeczywiste = funkcja_straty_d(wynik_treningowy_rzeczywiste, rzeczywiste_labelki)
 
    wektor_schowany = torch.randn(rozmiar_partii, 100)
    podrobione_dane = generator(wektor_schowany)
    podrobione_labelki = torch.zeros(rozmiar_partii, 1)
    wynik_treningowy_podrobione = dyskryminator(podrobione_dane.detach())
    straty_treningowe_podrobione = funkcja_straty_d(wynik_treningowy_podrobione, podrobione_labelki)
 
    straty_treningowe_d = straty_treningowe_rzeczywiste + straty_treningowe_podrobione
    straty_treningowe_d.backward()
    optymalizator_d.step()
 
  # Trenuj generatora
  optymalizator_g.zero_grad()
  wektor_schowany = torch.randn(rozmiar_partii, 100)
  podrobione_dane = generator(wektor_schowany)
  podrobione_labelki = torch.ones(rozmiar_partii, 1)
  wynik_treningowy_g = dyskryminator(podrobione_dane)
  straty_treningowe_g = funkcja_straty_g(wynik_treningowy_g, podrobione_labelki)
  straty_treningowe_g.backward()
  optymalizator_g.step()

W tym przykładzie pętla treningowa naprzemiennie trenuje dyskryminator i generator. Dyskryminator jest szkoleny w celu poprawnego klasyfikowania rzeczywistych i podrobionych danych, podczas gdy generator jest szkoleny w celu generowania danych, które mogą oszukać dyskryminator.

Wniosek

W tym samouczku omówiliśmy trzy ważne architektury uczenia głębokiego: sieci neuronowe konwolucyjne (CNN), sieci neuronowe rekurencyjne (RNN) i generatywne sieci wrogie (GAN). Omówiliśmy kluczowe koncepcje, struktury i szczegóły implementacji każdej architektury, wraz z odpowiednimi przykładami kodu w PyTorch.

Sieci neuronowe konwolucyjne są potężnym narzędziem do przetwarzania i analizy danych obrazowych, umożliwiają automatyczne wyodrębnienie i naukę cech na podstawie danych wejściowych. Sieci neuronowe rekurencyjne są natomiast dobrze przystosowane do przetwarzania danych sekwencyjnych, takich jak tekst czy szeregi czasowe, wykorzystując swoją "pamięć" do przechwytywania kontekstu. Generatywne sieci wrogie to unikalny rodzaj modeli uczenia głębokiego, które mogą być wykorzystywane do generowania nowych danych, takich jak obrazy czy tekst, przez szkolenie dwóch sieci w sposób wrogowy.

Te architektury uczenia głębokiego, oraz wiele innych, zrewolucjonizowały dziedzinę sztucznej inteligencji i znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w przetwarzaniu obrazów, przetwarzaniu języka naturalnego, rozpoznawaniu mowy i generowaniu obrazów. W miarę rozwoju dziedziny uczenia głębokiego ważne jest pozostanie na bieżąco z najnowszymi postępami i badaniem potencjału tych potężnych technik we własnych projektach.