AI & GPU
Hoe u TensorFlow's GPU-mogelijkheden eenvoudig kunt benutten

Hoe u TensorFlow's GPU-mogelijkheden eenvoudig kunt benutten

I. Inleiding tot TensorFlow met GPU

A. Overzicht van TensorFlow

1. Wat is TensorFlow?

TensorFlow is een open-source machine learning-framework ontwikkeld door Google. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het bouwen en implementeren van deep learning-modellen, maar kan ook worden toegepast op een breed scala aan andere machine learning-taken. TensorFlow biedt een uitgebreide set tools en bibliotheken voor gegevensverwerking, modeltraining en modelimplementatie.

2. Belangrijkste functies en mogelijkheden

 • Gedistribueerd rekenen: TensorFlow ondersteunt gedistribueerde training van modellen op meerdere apparaten, waaronder CPU's en GPU's, waardoor efficiënte schaling van berekeningen mogelijk is.
 • Directe uitvoering: TensorFlow 2.x introduceert directe uitvoering, waarmee operaties direct kunnen worden geëvalueerd, waardoor het ontwikkelingsproces intuïtiever en flexibeler wordt.
 • Flexibele architectuur: Dankzij het modulaire ontwerp van TensorFlow is het eenvoudig aanpasbaar en kan het gemakkelijk geïntegreerd worden met andere bibliotheken en frameworks, zoals Keras, Pandas en scikit-learn.
 • Flexibiliteit bij implementatie: TensorFlow-modellen kunnen worden geïmplementeerd op verschillende platforms, waaronder mobiele apparaten, webbrowsers en productieservers. Dit maakt het een veelzijdige keuze voor real-world toepassingen.

B. Belang van GPU-versnelling voor Deep Learning

1. Beperkingen van CPU-gebaseerde berekening

Traditionele CPU-gebaseerde berekening kan inefficiënt zijn voor het trainen van complexe deep learning-modellen, vooral die met grote datasets en hoog-dimensionale parameters. CPU's zijn geoptimaliseerd voor algemene taken en kunnen moeite hebben om bij te blijven met de massale parallelle verwerking die vereist is door deep learning-algoritmen.

2. Voordelen van GPU-acceleratie voor Deep Learning

Grafische verwerkingsunits (GPU's) zijn ontworpen voor sterk parallelle berekeningen, waardoor ze zeer geschikt zijn voor de matrixbewerkingen en tensormanipulaties die centraal staan in deep learning. GPU-versnelling kan de trainingsnelheid en -prestaties van deep learning-modellen aanzienlijk verbeteren, waardoor snellere modelconvergentie mogelijk is en de verkenning van complexere architecturen.

II. Het opzetten van de omgeving

A. Hardwarevereisten

1. Minimale GPU-specificaties

Om TensorFlow met GPU-ondersteuning te kunnen gebruiken, heeft u een GPU nodig die compatibel is met CUDA, het parallelle rekentraject van NVIDIA. De minimale GPU-specificaties zijn onder andere:

 • NVIDIA GPU met computerfunctionaliteit 3.5 of hoger
 • Ten minste 2 GB GPU-geheugen

2. Aanbevolen GPU-configuraties

Voor optimale prestaties bij deep learning-taken wordt het aanbevolen om een krachtigere GPU te gebruiken met de volgende specificaties:

 • NVIDIA GPU met computerfunctionaliteit 6.0 of hoger (bijv. NVIDIA GTX 1080, RTX 2080 of hoger)
 • Ten minste 8 GB GPU-geheugen
 • Voldoende systeemgeheugen (RAM) om de GPU en uw deep learning-workload te ondersteunen

B. Software-installatie

1. Installatie van TensorFlow met GPU-ondersteuning

a. Windows

 1. Installeer de nieuwste NVIDIA GPU-stuurprogramma's voor uw systeem.
 2. Download en installeer het juiste TensorFlow GPU-pakket van de officiële TensorFlow-website.
 3. Controleer de installatie door de volgende Python-code uit te voeren:
import tensorflow as tf
print("Tensorflow-versie:", tf.__version__)
print("GPU is", "beschikbaar" if tf.config.list_physical_devices('GPU') else "niet beschikbaar")

b. macOS

 1. Installeer de nieuwste NVIDIA GPU-stuurprogramma's voor uw systeem (indien van toepassing).
 2. Download en installeer het TensorFlow GPU-pakket voor macOS van de officiële TensorFlow-website.
 3. Controleer de installatie door dezelfde Python-code uit te voeren als in het gedeelte Windows.

c. Linux

 1. Installeer de nieuwste NVIDIA GPU-stuurprogramma's voor uw systeem.
 2. Installeer de vereiste CUDA- en cuDNN-bibliotheken voor uw Linux-distributie.
 3. Download en installeer het juiste TensorFlow GPU-pakket van de officiële TensorFlow-website.
 4. Controleer de installatie door dezelfde Python-code uit te voeren als in het gedeelte Windows.

2. Verifiëren van de installatie

a. Controleer de TensorFlow-versie

U kunt de geïnstalleerde versie van TensorFlow controleren door de volgende Python-code uit te voeren:

import tensorflow as tf
print("Tensorflow-versie:", tf.__version__)

b. Bevestig de beschikbaarheid van de GPU

Om te bevestigen dat TensorFlow de GPU kan gebruiken, kunt u de volgende Python-code uitvoeren:

import tensorflow as tf
print("GPU is", "beschikbaar" if tf.config.list_physical_devices('GPU') else "niet beschikbaar")

Als de uitvoer aangeeft dat een GPU beschikbaar is, bent u klaar om TensorFlow met GPU-versnelling te gebruiken.

III. Inzicht in TensorFlow's GPU-integratie

A. GPU-beheer in TensorFlow

1. Beschikbare GPU-apparaten identificeren

TensorFlow biedt functies om de beschikbare GPU-apparaten op uw systeem weer te geven. U kunt de volgende code gebruiken om een lijst met GPU-apparaten te krijgen:

import tensorflow as tf
gpu_devices = tf.config.list_physical_devices('GPU')
print(gpu_devices)

Dit geeft een lijst weer van de beschikbare GPU-apparaten, inclusief de apparaatnamen en andere relevante informatie.

2. Bewerkingen toewijzen aan GPU-apparaten

Standaard plaatst TensorFlow automatisch bewerkingen op de beschikbare GPU-apparaten. U kunt echter ook handmatig controle uitoefenen over de apparaattoewijzing door de with tf.device() contextmanager te gebruiken:

with tf.device('/gpu:0'):
  # Voer bewerkingen uit op de eerste GPU
  a = tf.constant([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0])
  b = tf.constant([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0])
  c = tf.multiply(a, b)

Dit zorgt ervoor dat de bewerkingen binnen het with tf.device()-blok worden uitgevoerd op het eerste beschikbare GPU-apparaat.

B. GPU-specifieke bewerkingen in TensorFlow

1. Tensorbewerkingen op GPU

TensorFlow biedt een breed scala aan tensorbewerkingen die efficiënt kunnen worden uitgevoerd op GPU-apparaten. Deze omvatten basisrekenkundige bewerkingen, matrixvermenigvuldigingen, convoluties en meer. TensorFlow maakt automatisch gebruik van de parallelle verwerkingsmogelijkheden van de GPU om deze tensorberekeningen te versnellen.

2. Neurale netwerk-lagen op GPU

TensorFlow biedt ook door de GPU versnelde implementaties van veelvoorkomende neurale netwerk-lagen, zoals convolutielagen, poolingslagen en recurrente lagen. Deze lagen kunnen profiteren van de hardware-specifieke optimalisaties van de GPU om de prestaties van deep learning-modellen aanzienlijk te verbeteren.

C. Optimaliseren van het gebruik van de GPU

1. Geheugenbeheer

Efficiënt geheugenbeheer is essentieel bij het werken met GPU's, omdat het beschikbare GPU-geheugen beperkt is in vergelijking met het systeemgeheugen (RAM). TensorFlow biedt tools en technieken om geheugengebruik te optimaliseren, zoals:

 • Het aanpassen van de batchgrootte zodat deze past binnen het beschikbare GPU-geheugen
 • Gebruik maken van geheugenefficiënte gegevenstypen (bijv. float16) voor modelparameters
 • Implementeren van geheugenbewuste gegevensvoorverwerking en batchverwerking

2. Batchgrootte en parallelisatie

De batchgrootte die wordt gebruikt tijdens modeltraining kan een grote invloed hebben op het gebruik van de GPU en de algehele prestaties. Grotere batchgroottes laten over het algemeen efficiëntere parallelisatie op de GPU toe, maar kunnen ook meer GPU-geheugen vereisen. Het vinden van de optimale batchgrootte voor uw specifieke model en hardwareconfiguratie is een belangrijk onderdeel van het optimaliseren van de GPU-prestaties.

IV. Implementatie van deep learning-modellen met GPU-versnelling

A. Basisvoorbeeld van TensorFlow GPU

1. Een eenvoudig neuraal netwerk maken

Laten we beginnen met een eenvoudig voorbeeld waarin we een neuraal netwerk bouwen met behulp van TensorFlow en dit op een GPU uitvoeren:

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense
 
# Maak een eenvoudig neuraal netwerk
model = Sequential()
model.add(Dense(64, activation='relu', input_shape=(10,)))
model.add(Dense(32, activation='relu'))
model.add(Dense(1))
 
# Compileer het model
model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error')

2. Het model op een GPU trainen

Om het model op een GPU te trainen, kunt u de volgende code gebruiken:

# Plaats het model op de GPU
with tf.device('/gpu:0'):
  # Train het model
  model.fit(X_train, y_train, epochs=10, batch_size=32, validation_data=(X_val, y_val))

Dit zorgt ervoor dat de model-trainingsbewerkingen worden uitgevoerd op het eerste beschikbare GPU-apparaat.

B. Convolutional Neural Networks (CNN's) op GPU

1. Een CNN-architectuur construeren

Hier is een voorbeeld van het bouwen van een eenvoudig Convolutional Neural Network (CNN) met behulp van TensorFlow en Keras:

from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense
 
# Maak een CNN-model
model = Sequential()
model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)))
model.add(MaxPooling2D((2, 2)))
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
model.add(MaxPooling2D((2, 2)))
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
model.add(Flatten())
model.add(Dense(64, activation='relu'))
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
 
# Compileer het model
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])

2. Het CNN-model op de GPU trainen en evalueren

Om het CNN-model op een GPU te trainen en evalueren, kunt u de volgende code gebruiken:

# Plaats het model op de GPU
with tf.device('/gpu:0'):
  # Train het model
  model.fit(X_train, y_train, epochs=10, batch_size=32, validation_data=(X_val, y_val))
 
  # Evalueer het model
  loss, accuracy = model.evaluate(X_test, y_test)
  print(f'Test loss: {loss:.2f}')
  print(f'Test accuracy: {accuracy:.2f}')

Hiermee wordt het CNN-model op de GPU getraind en wordt de prestatie geëvalueerd op de testset.

C. Recurrent Neural Networks (RNN's) op GPU

1. Een RNN-model ontwerpen

Hier is een voorbeeld van het bouwen van een eenvoudig Recurrent Neural Network (RNN) met behulp van TensorFlow en Keras:

from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense
 
```# Maak een RNN-model
model = Sequential()
model.add(LSTM(64, input_shape=(sequence_length, feature_size)))
model.add(Dense(1, activation='linear'))
 
# Compileer het model
model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error')

2. Gebruik maken van GPU-versnelling voor RNN-training

Om het RNN-model op een GPU te trainen, kunt u de volgende code gebruiken:

# Plaats het model op de GPU
with tf.device('/gpu:0'):
  # Train het model
  model.fit(X_train, y_train, epochs=10, batch_size=32, validation_data=(X_val, y_val))
 
  # Evalueer het model
  loss = model.evaluate(X_test, y_test)
  print(f'Test verlies: {loss:.2f}')

Dit zorgt ervoor dat de RNN-trainingsoperaties worden uitgevoerd op de GPU, waardoor gebruik wordt gemaakt van de parallelle verwerkingsmogelijkheden van de GPU om het trainingsproces te versnellen.

Convolutional Neural Networks (CNN's)

Convolutional Neural Networks (CNN's) zijn een gespecialiseerd type neurale netwerken dat bijzonder geschikt is voor het verwerken en analyseren van beeldgegevens. CNN's zijn ontworpen om automatisch en adaptief ruimtelijke hiërarchieën van kenmerken te leren, van laag-niveau kenmerken (bijv. randen, kleuren, texturen) tot hoog-niveau kenmerken (bijv. objectdelen, objecten).

De belangrijkste componenten van een CNN zijn:

 1. Convolutional Layers: Deze lagen passen een reeks leer-/kernels toe op de invoerbeeld, waarbij elke filter een specifieke eigenschap uit het beeld haalt. De uitvoer van deze bewerking wordt een functiekaart genoemd.
 2. Pooling Layers: Deze lagen verminderen de ruimtelijke afmetingen van de functiekaarten, wat helpt om het aantal parameters en berekeningen in het netwerk te verminderen.
 3. Fully Connected Layers: Deze lagen zijn vergelijkbaar met de verborgen lagen in een traditioneel neurale netwerk en worden gebruikt voor de uiteindelijke classificatie- of regressietaak.

Hier is een voorbeeld van een eenvoudige CNN-architectuur voor beeldclassificatie:

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense
 
# Definieer het model
model = Sequential()
model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)))
model.add(MaxPooling2D((2, 2)))
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
model.add(MaxPooling2D((2, 2)))
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
model.add(Flatten())
model.add(Dense(64, activation='relu'))
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
 
# Compileer het model
model.compile(optimizer='adam',
       loss='categorical_crossentropy',
       metrics=['accuracy'])

In dit voorbeeld definiëren we een CNN-model met drie convolutionele lagen, twee max-pooling lagen en twee volledig verbonden lagen. De invoer van het model is een 28x28 grijswaardebeeld en de uitvoer is een 10-dimensionale vector die de waarschijnlijkheden van elke klasse voorstelt (bij een 10-klassen classificatieprobleem wordt aangenomen).

Recurrent Neural Networks (RNN's)

Recurrent Neural Networks (RNN's) zijn een type neurale netwerken die bijzonder geschikt zijn voor het verwerken van sequentiële gegevens, zoals tekst, spraak of tijdreeksen. In tegenstelling tot feedforward neurale netwerken hebben RNN's een feedbacklus die hen in staat stelt een "geheugen" van vorige invoeren te behouden, wat nuttig kan zijn voor taken zoals taalmodelering, machinale vertaling en spraakherkenning.

De belangrijkste componenten van een RNN zijn:

 1. Recurrent Layers: Deze lagen verwerken de invoerreeks één element tegelijk en de uitvoer van de laag op elk tijdstip is afhankelijk van de huidige invoer en de verborgen toestand van de vorige tijdstap.
 2. Verborgen Toestand: De verborgen toestand is een vector die het "geheugen" van de RNN vertegenwoordigt en wordt doorgegeven van de ene tijdstap naar de volgende.
 3. Uitvoerlaag: De uitvoerlaag wordt gebruikt om de uiteindelijke uitvoer van de RNN te genereren, zoals een voorspelde woord of een classificatielabel.

Hier is een voorbeeld van een eenvoudige RNN voor tekstgeneratie:

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Embedding, LSTM, Dense
 
# Definieer het model
model = Sequential()
model.add(Embedding(input_dim=vocab_size, output_dim=256, input_length=max_sequence_length))
model.add(LSTM(128))
model.add(Dense(vocab_size, activation='softmax'))
 
# Compileer het model
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])

In dit voorbeeld definiëren we een RNN-model met een Embedding-laag, een LSTM-laag en een Dense uitvoerlaag. De Embedding-laag kent de invoertekst toe aan een dichte vectorrepresentatie, de LSTM-laag verwerkt de reeks en genereert een verborgen toestand en de Dense-laag gebruikt de verborgen toestand om het volgende karakter in de reeks te voorspellen.

Long Short-Term Memory (LSTMs)

Long Short-Term Memory (LSTM's) zijn een speciaal type RNN dat is ontworpen om het probleem van het verdwijnende gradiënt op te lossen, wat het voor traditionele RNN's moeilijk kan maken om langetermijnafhankelijkheden in de gegevens te leren.

De belangrijkste componenten van een LSTM zijn:

 1. Celtoestand: De celtoestand is een vector die het "geheugen" van de LSTM vertegenwoordigt en wordt van de ene tijdstap naar de volgende doorgegeven.
 2. Gates: LSTM's hebben drie poorten die de informatiestroom in en uit de celtoestand regelen: de vergeten-poort, de invoerpoort en de uitvoerpoort.
 3. Verborgen Toestand: De verborgen toestand is een vector die de uitvoer van de LSTM op elk tijdstap vertegenwoordigt en wordt doorgegeven aan de volgende tijdstap en gebruikt om de uiteindelijke uitvoer te genereren.

Hier is een voorbeeld van een LSTM voor sentimentanalyse:

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Embedding, LSTM, Dense
 
# Definieer het model
model = Sequential()
model.add(Embedding(input_dim=vocab_size, output_dim=256, input_length=max_sequence_length))
model.add(LSTM(128))
model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
 
# Compileer het model
model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])

In dit voorbeeld definiëren we een LSTM-model voor sentimentanalyse, waarbij de invoer een reeks tekst is en de uitvoer een binaire classificatie van het sentiment (positief of negatief). De Embedding-laag kent de invoertekst toe aan een dichte vectorrepresentatie, de LSTM-laag verwerkt de reeks en genereert een verborgen toestand en de Dense-laag gebruikt de verborgen toestand om het sentiment te voorspellen.

Generative Adversarial Networks (GAN's)

Generative Adversarial Networks (GAN's) zijn een type deep learning-model dat kan worden gebruikt om nieuwe gegevens te genereren, zoals beelden of tekst, die lijkt op een gegeven dataset. GAN's bestaan uit twee neurale netwerken die in competitie met elkaar worden getraind: een generatornetwerk dat nieuwe gegevens genereert en een discriminatornetwerk dat probeert de gegenereerde gegevens te onderscheiden van de echte gegevens.

De belangrijkste componenten van een GAN zijn:

 1. Generator Network: Dit netwerk neemt een willekeurige invoer (bijv. een vector van ruis) en genereert nieuwe gegevens die lijken op de trainingsgegevens.
 2. Discriminator Network: Dit netwerk neemt een invoer (ofwel echte gegevens of gegenereerde gegevens) en probeert deze te classificeren als echt of nep.
 3. Adversarial Training: Het generator- en discriminatornetwerk worden op een competitieve manier getraind, waarbij de generator de discriminator probeert te misleiden en de discriminator probeert de gegenereerde gegevens nauwkeurig te classificeren.

Hier is een voorbeeld van een eenvoudige GAN voor het genereren van met de hand geschreven cijfers:

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential, Model
from tensorflow.keras.layers import Dense, Reshape, Flatten, Conv2D, LeakyReLU, Dropout
 
# Definieer het generatornetwerk
generator = Sequential()
generator.add(Dense(128, input_dim=100, activation=LeakyReLU(alpha=0.2)))
generator.add(Reshape((7, 7, 1)))
generator.add(Conv2D(64, (5, 5), padding='same', activation=LeakyReLU(alpha=0.2)))
generator.add(Conv2D(1, (5, 5), padding='same', activation='tanh'))
 
# Definieer het discriminatornetwerk
discriminator = Sequential()
discriminator.add(Conv2D(64, (5, 5), padding='same', input_shape=(28, 28, 1), activation=LeakyReLU(alpha=0.2)))
discriminator.add(Dropout(0.3))
discriminator.add(Conv2D(128, (5, 5), padding='same', activation=LeakyReLU(alpha=0.2)))
discriminator.add(Dropout(0.3))
discriminator.add(Flatten())
discriminator.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
 
# Definieer het GAN-model
gan = Model(generator.input, discriminator(generator.output))

In dit voorbeeld definiëren we een eenvoudige GAN voor het genereren van met de hand geschreven cijfers. Het generatornetwerk neemt een willekeurige invoer en genereert 28x28 grijswaardebeelden, terwijl het discriminatornetwerk een invoerbeeld neemt en probeert dit te classificeren als echt of nep. Het GAN-model wordt vervolgens op een tegenstrijdige manier getraind, waarbij de generator de discriminator probeert te misleiden en de discriminator probeert de gegenereerde beelden nauwkeurig te classificeren.

Conclusie

In deze tutorial hebben we de kernconcepten en -architecturen van verschillende deep learning-modellen behandeld, waaronder Convolutional Neural Networks (CNN's), Recurrent Neural Networks (RNN's), Long Short-Term Memory (LSTM's) en Generative Adversarial Networks (GAN's). We hebben ook specifieke voorbeelden en codefragmenten gegeven om de implementatie van deze modellen te illustreren.

Deep learning is een snel evoluerend vakgebied, en de technieken en architecturen die in deze tutorial worden besproken, vormen slechts een kleine subset van de vele krachtige tools die beschikbaar zijn voor datawetenschappers en machine learning-beoefenaars. Terwijl je verder gaat met het verkennen en experimenteren met deep learning, onthoud dan om nieuwsgierig te blijven, te blijven leren en open te staan voor nieuwe ideeën en benaderingen. Veel succes op je reis met deep learning!