Hoe algoritmes werken
Chapter 10 Intractable Problems and Approximation Algorithms

Hoofdstuk 10: Onoplosbare Problemen en Benaderingalgoritmen

In de vorige hoofdstukken hebben we een breed scala aan algoritmen onderzocht voor het efficiënt oplossen van problemen. Er zijn echter veel problemen waarvoor geen efficiënt algoritme bekend is. In dit hoofdstuk zullen we de theorie van NP-volledigheid bespreken, die een manier biedt om aan te tonen dat een probleem waarschijnlijk onoplosbaar is, wat betekent dat er waarschijnlijk geen efficiënt algoritme is om het op te lossen. We zullen ook technieken verkennen voor het omgaan met NP-volledige problemen, waaronder benaderingalgoritmen en lokale zoekalgoritmen.

P- en NP-klassen

Om NP-volledigheid te begrijpen, moeten we eerst twee belangrijke klassen van problemen definiëren: P en NP.

De klasse P (polynomiale tijd) bestaat uit alle beslissingsproblemen die kunnen worden opgelost door een algoritme dat in polynomiale tijd loopt. Een beslissingsprobleem is een probleem dat een ja-of-nee-antwoord heeft. Het probleem om te bepalen of een graaf een Hamiltonse cyclus heeft (een cyclus die elke knoop precies één keer bezoekt) is bijvoorbeeld een beslissingsprobleem. Als een beslissingsprobleem in P zit, dan is er een algoritme dat elke instantie van het probleem kan oplossen in een aantal stappen dat begrensd is door een polynomiale functie van de invoergrootte.

De klasse NP (niet-deterministische polynomiale tijd) bestaat uit alle beslissingsproblemen waarvoor een oplossing in polynomiale tijd kan worden geverifieerd. Het Hamiltonse cyclus-probleem zit bijvoorbeeld in NP, omdat we, gegeven een graaf en een voorgestelde Hamiltonse cyclus, in polynomiale tijd gemakkelijk kunnen controleren of de voorgestelde cyclus inderdaad een Hamiltonse cyclus is.

Het is duidelijk dat P een deelverzameling is van NP, omdat elk probleem dat in polynomiale tijd kan worden opgelost, ook in polynomiale tijd kan worden geverifieerd. Het is echter een open vraag of P = NP. De meeste experts geloven dat P ≠ NP, wat betekent dat er problemen in NP zijn die niet in P zitten. Het bewijzen hiervan zou echter een grote doorbraak zijn in de theoretische informatica.

NP-volledigheid

Een beslissingsprobleem X is NP-volledig als:

 1. X in NP zit.
 2. Elk ander probleem in NP kan worden gereduceerd tot X in polynomiale tijd.

Dit betekent dat als we een efficiënt algoritme zouden vinden om X op te lossen, we daarmee ook een efficiënt algoritme zouden hebben voor elk ander probleem in NP. Aangezien de meeste experts geloven dat P ≠ NP, betekent dit dat er waarschijnlijk geen efficiënt algoritme bestaat om NP-volledige problemen op te lossen.Hier is de Nederlandse vertaling van het Markdown-bestand:

. X bevindt zich in NP, en 2. Elk probleem in NP is reduceerbaar tot X in polynomiale tijd.

Een probleem Y is reduceerbaar tot een probleem X als elke instantie van Y kan worden getransformeerd in een instantie van X in polynomiale tijd, zodanig dat het antwoord op de instantie van Y "ja" is als en alleen als het antwoord op de getransformeerde instantie van X "ja" is.

Het concept van NP-volledigheid werd onafhankelijk geïntroduceerd door Stephen Cook en Leonid Levin in 1971. Het eerste probleem dat als NP-volledig werd aangetoond, was het Booleaanse Satisfiability-probleem (SAT). Sindsdien zijn vele andere problemen als NP-volledig aangetoond door SAT of andere bekende NP-volledige problemen tot hen te reduceren.

Enkele bekende NP-volledige problemen zijn:

 • Het Reiziger Verkoper-probleem (TSP): Gegeven een set steden en de afstanden tussen hen, vind de kortste route die elke stad precies één keer bezoekt.
 • Het Rugzak-probleem: Gegeven een set items met gewichten en waarden, en een rugzak met een gewichtslimiet, vind de deelverzameling van items met de maximale totale waarde die in de rugzak past.
 • Het Grafkleurings-probleem: Gegeven een graaf, vind het minimale aantal kleuren nodig om de knopen zo te kleuren dat geen twee aangrenzende knopen dezelfde kleur hebben.

Het belang van NP-volledigheid is dat als een NP-volledig probleem in polynomiale tijd kon worden opgelost, dan zouden alle problemen in NP in polynomiale tijd kunnen worden opgelost (d.w.z. P = NP). Echter, ondanks decennia van inspanning, is er geen polynomiaal algoritme gevonden voor enig NP-volledig probleem. Dit suggereert (maar bewijst niet) dat NP-volledige problemen inherent moeilijk zijn en onwaarschijnlijk efficiënte algoritmen hebben.

Benaderingsalgoritmen

Aangezien NP-volledige problemen vermoedelijk onhanteerbaar zijn, grijpen we vaak naar benaderingsalgoritmen wanneer we in de praktijk met dergelijke problemen worden geconfronteerd. Een benaderingsalgoritme is een algoritme dat een oplossing vindt die gegarandeerd binnen een bepaalde factor van de optimale oplossing ligt.

Neem bijvoorbeeld het Vertex Cover-probleem: gegeven een graaf, vind de kleinsteHier is de Nederlandse vertaling van het bestand:

Vertex Cover

Een vertex cover is de kleinste verzameling van vertices (knooppunten) zodanig dat elke rand (edge) ten minste één vertex in de verzameling heeft. Dit probleem is NP-volledig. Er is echter een eenvoudig benaderingsalgoritme dat een vertex cover vindt die maximaal twee keer zo groot is als de optimale vertex cover:

 1. Initialiseer een lege verzameling C.
 2. Zolang er onbedekte randen in de grafiek zijn:
  • Kies een willekeurige onbedekte rand (u, v).
  • Voeg zowel u als v toe aan C.
  • Verwijder alle randen die verbonden zijn met u of v uit de grafiek.
 3. Retourneer C.

Dit algoritme werkt in polynomiale tijd en vindt altijd een vertex cover die maximaal twee keer zo groot is als de optimale vertex cover. Dit komt omdat het algoritme in elke iteratie twee vertices kiest om een rand te bedekken, terwijl de optimale oplossing ten minste één van deze vertices moet kiezen. Dus kiest het algoritme maximaal twee keer zoveel vertices als de optimale oplossing.

Benaderingsalgoritmen worden vaak in de praktijk gebruikt omdat ze een gegarandeerd kwaliteitsniveau bieden terwijl ze in polynomiale tijd werken. De benaderingsverhouding van een algoritme is de slechtst mogelijke verhouding tussen de grootte van de oplossing die het algoritme vindt en de grootte van de optimale oplossing.

Local Search Algorithms

Een andere aanpak voor het omgaan met NP-volledige problemen is het gebruik van local search-algoritmen. Een local search-algoritme start met een initiële oplossing en verbetert deze iteratief door kleine lokale veranderingen aan te brengen totdat geen verdere verbeteringen meer mogelijk zijn.

Bijvoorbeeld, beschouw het Traveling Salesman Problem (TSP). Een eenvoudig local search-algoritme voor TSP werkt als volgt:

 1. Start met een willekeurige tour.
 2. Zolang er verbeteringen kunnen worden gemaakt:
  • Beschouw alle mogelijke verwisselingen van twee steden in de huidige tour.
  • Als een verwisseling de tourlengte verbetert, voer dan de verwisseling uit.
 3. Retourneer de huidige tour.

Dit algoritme start met een willekeurige tour en verbetert deze herhaaldelijk door paren van steden te verwisselen, totdat geen verdere verbeteringen meer mogelijk zijn. De resulterende tour is een lokaal optimum, wat betekent dat deze niet verder kan worden verbeterd.Lokale zoekalgorithmen kunnen vaak snel goede oplossingen vinden, maar ze garanderen niet dat ze het globale optimum vinden. Ze kunnen blijven hangen in lokale optima die ver verwijderd zijn van het globale optimum. Om dit te verhelpen, kunnen verschillende technieken worden gebruikt, zoals:

 • Het uitvoeren van de lokale zoekopdracht meerdere keren met verschillende initiële oplossingen.
 • Het toestaan dat de lokale zoekopdracht bewegingen maakt die de oplossing tijdelijk verslechteren, om te helpen ontsnappen aan lokale optima.
 • Het gebruik van meer complexe buurtstructuren die grotere veranderingen in de huidige oplossing in overweging nemen.

Lokale zoekalgorithmen worden in de praktijk veel gebruikt voor het oplossen van grote instanties van NP-volledige problemen, vaak in combinatie met andere technieken zoals benaderingsalgoritmen en heuristieken.

Conclusie

De theorie van NP-volledigheid biedt een kader voor het begrijpen van de inherente moeilijkheid van bepaalde computationele problemen. NP-volledige problemen worden geacht onhandelbaar te zijn, wat betekent dat ze waarschijnlijk geen efficiënte algoritmen hebben.

Wanneer we in de praktijk geconfronteerd worden met NP-volledige problemen, grijpen we vaak terug op benaderingsalgoritmen en lokale zoekalgorithmen. Benaderingsalgoritmen bieden een gegarandeerd niveau van oplossingskwaliteit, terwijl ze in polynomiale tijd draaien. Lokale zoekalgorithmen kunnen vaak snel goede oplossingen vinden door iteratief een initiële oplossing te verbeteren.

Het begrijpen van de theorie van NP-volledigheid en de technieken voor het omgaan met NP-volledige problemen is essentieel voor iedereen die werkt aan real-world optimalisatieproblemen. Hoewel we NP-volledige problemen mogelijk niet optimaal kunnen oplossen, kunnen we vaak goede genoeg oplossingen vinden met behulp van benaderingsalgoritmen en lokale zoekalgorithmen.

Naarmate de omvang en complexiteit van de problemen die we tegenkomen blijven groeien, zal het belang van het begrijpen en omgaan met NP-volledigheid alleen maar toenemen. Door de technieken die in dit hoofdstuk worden behandeld te beheersen, zult u goed uitgerust zijn om sommige van de meest uitdagende en belangrijke problemen in de informatica aan te pakken.Here is the Dutch translation of the provided Markdown file, with the code comments translated:

Wetenschap en daarbuiten

Inleiding

Wetenschap is een krachtig instrument om de wereld om ons heen te begrijpen. Het biedt ons een systematische manier om kennis te vergaren, hypotheses te testen en nieuwe inzichten te ontwikkelen. Maar wetenschap is meer dan alleen het verzamelen van feiten. Het is ook een manier van denken, een manier om de wereld te benaderen en te begrijpen.

De wetenschappelijke methode

De wetenschappelijke methode is de basis van wetenschappelijk onderzoek. Het bestaat uit de volgende stappen:

 1. Observatie: Observeer de wereld om je heen en identificeer interessante fenomenen.
 2. Hypothese: Formuleer een hypothese, een verklaring voor het waargenomen fenomeen.
 3. Experiment: Ontwerp een experiment om de hypothese te testen.
 4. Analyse: Analyseer de resultaten van het experiment.
 5. Conclusie: Trek een conclusie over de geldigheid van de hypothese.
# Voorbeeld van de wetenschappelijke methode in Python
import random
 
# Observatie: Mensen lijken vaker kop te gooien dan munt
# Hypothese: De kans op kop is groter dan 50%
 
# Experiment: Gooi een munt 100 keer en tel het aantal keer kop
aantal_kop = 0
for i in range(100):
  if random.randint(0, 1) == 0:
    aantal_kop += 1
 
# Analyse: Bereken het percentage kop
percentage_kop = aantal_kop / 100 * 100
 
# Conclusie: Als het percentage kop significant hoger is dan 50%, dan is de hypothese juist
print(f"Percentage kop: {percentage_kop:.2f}%")

Wetenschap en samenleving

Wetenschap heeft een enorme invloed op onze samenleving. Wetenschappelijke ontdekkingen en technologische innovaties hebben ons leven op vele manieren verbeterd, van geneeskunde tot communicatie. Tegelijkertijd roept wetenschap ook ethische vragen op. Hoe moeten we omgaan met de mogelijkheden en risico's die wetenschap met zich meebrengt?

Conclusie

Wetenschap is een krachtig instrument om de wereld te begrijpen en te verbeteren. Door de wetenschappelijke methode te omarmen en kritisch na te denken over de rol van wetenschap in de samenleving, kunnen we de voordelen van wetenschap maximaliseren en de uitdagingen het hoofd bieden.