Hoe GPU-chips te ontwerpen
Chapter 9 Power Energy and Thermal Management

Hoofdstuk 9: Stroomverbruik, Energiebeheer en Thermische Beheersing

Naarmate GPU's zijn geëvolueerd tot zeer parallelle, programmeerbare versnellers die in staat zijn tot enorme rekenkundige prestaties, is het beheren van hun stroomverbruik en thermische output steeds belangrijker geworden. Hoog stroomverbruik leidt niet alleen tot hogere energiekosten en verminderde accuduur in mobiele apparaten, maar vereist ook geavanceerdere koeloplossingen en verpakkingstechnieken om een betrouwbare werking te handhaven. In dit hoofdstuk zullen we de bronnen van stroomverbruik in GPU's, clock- en stroomafsluitingstechnieken, dynamische spanning- en frequentieschaling (DVFS) en verschillende GPU-koeloplossingen en verpakkingsbenaderingen verkennen.

Bronnen van Stroomverbruik in GPU's

Om het stroomverbruik in GPU's effectief te beheren, is het essentieel om de primaire bronnen van vermogensdissipatie te begrijpen. Het stroomverbruik van een GPU kan globaal worden onderverdeeld in dynamisch vermogen en statisch vermogen.

Dynamisch Vermogen

Dynamisch vermogen is het vermogen dat door de GPU wordt verbruikt wanneer deze actief gegevens verwerkt en instructies uitvoert. Het dynamische stroomverbruik van een GPU kan worden uitgedrukt met de volgende vergelijking:

P_dynamic = α * C * V^2 * f

Waarbij:

 • α de activiteitsfactor is, die de fractie van de transistors die schakelen vertegenwoordigt
 • C de totale capaciteit is van de schakelende transistors
 • V de voedingsspanning is
 • f de bedrijfsfrequentie is

Uit deze vergelijking kunnen we zien dat het dynamische stroomverbruik proportioneel is met het kwadraat van de voedingsspanning en lineair proportioneel met de bedrijfsfrequentie. Daarom kan het verlagen van de spanning of frequentie leiden tot aanzienlijke verminderingen in het dynamische stroomverbruik.

De activiteitsfactor α hangt af van de specifieke werkbelasting die wordt uitgevoerd en de benutting van de verschillende GPU-componenten. Een rekenintensieve werkbelasting bijvoorbeeld, zal een hogere activiteitsfactor hebben dan een geheugenintensieve werkbelasting.Hier is de vertaling van het Markdown-bestand naar het Nederlands, inclusief de vertaling van de frontmatter taalparameter naar "nl":

Een werkbelasting die de GPU-cores druk houdt, zal een hogere activiteitsfactor hebben in vergelijking met een geheugengebonden werkbelasting die meer tijd besteedt aan het wachten op gegevens uit het geheugen.

Statisch Vermogen

Statisch vermogen, ook bekend als lekvermogen, is het vermogen dat door de GPU wordt verbruikt, zelfs wanneer deze niet actief gegevens verwerkt. Statisch vermogen is voornamelijk te wijten aan lekstromen in de transistors en wordt een steeds belangrijkere component van het totale energieverbruik naarmate de transistorgroottes blijven krimpen.

Het statische energieverbruik kan worden uitgedrukt met de volgende vergelijking:

P_statisch = I_lek * V

Waarbij:

 • I_lek de totale lekstroom is
 • V de voedingsspanning is

Lekstroom wordt beïnvloed door factoren zoals transistorgrootte, drempelspanning en temperatuur. Naarmate transistors kleiner worden, neemt de lekstroom toe, wat leidt tot een hoger statisch energieverbruik. Bovendien resulteert een hogere temperatuur in een verhoogde lekstroom, wat een positieve terugkoppellus kan veroorzaken die kan leiden tot thermische runaway als deze niet goed wordt beheerd.

Figuur 9.1 illustreert de uitsplitsing van dynamisch en statisch energieverbruik in een typische GPU.

    Dynamisch Vermogen (70%)
    /           \
   /            \
   /             \
  /              \
  /               \
 /                \
 /                 \
/                  \
|--------------------------------------|
|                   |
|     Statisch Vermogen (30%)  |
|                   |
|--------------------------------------|

Figuur 9.1: Uitsplitsing van dynamisch en statisch energieverbruik in een typische GPU.

Klok- en Vermogensbeheersingtechnieken

Klokbeheer en vermogensbeheer zijn twee veel gebruikte technieken om het energieverbruik in GPU's te verminderen door ongebruikte of inactieve componenten selectief uit te schakelen.

Klokbeheer

Klokbeheer is een techniek waarbij het kloksignaal wordt uitgeschakeld voor een specifieke componHere is the Dutch translation of the given Markdown file:

Het voorkomen van het kloksignaal van het bereiken van inactieve componenten elimineert het dynamische stroomverbruik dat gepaard gaat met onnodige transistorschakelingen.

Figuur 9.2 illustreert het principe van klokgating.

      Klok
       |
       |
       |
       |
       |
     Klokgating
     Activeer Signaal
       |
       |
       |
       |
       |
    +---------+
    |     |
    | Gegatede|
    | Klok  |
    |     |
    +---------+
       |
       |
       |
       |
    Functionele Eenheid

Figuur 9.2: Klokgating concept.

In dit voorbeeld wordt het kloksignaal gegated door een activerend signaal, dat wordt gecontroleerd door de energiebeheereenheid van de GPU. Wanneer de functionele eenheid niet nodig is, wordt het activerende signaal gedeactiveerd, waardoor het kloksignaal de functionele eenheid niet bereikt en het dynamische stroomverbruik ervan wordt geëlimineerd.

Klokgating kan op verschillende niveaus worden toegepast, variërend van individuele functionele eenheden tot volledige GPU-cores of zelfs grotere subsystemen. Fijnmazige klokgating biedt meer precieze controle over stroomverbruik, maar vereist een complexere besturingslogica en kan extra overhead introduceren. Grofmazige klokgating is daarentegen eenvoudiger te implementeren, maar kan minder optimale energiebesparing opleveren.

Vermogensgating

Vermogensgating is een techniek die de voedingsspanning volledig van een specifieke component of functionele eenheid loskoppelt wanneer deze niet in gebruik is. Door de voedingsspanning uit te schakelen, elimineert vermogensgating zowel het dynamische als het statische stroomverbruik van de component.

Figuur 9.3 illustreert het principe van vermogensgating.

      Voedingsspanning
        |
        |
      Vermogensschakelaar
        |
        |
    +--------------+
    |       |
    | Functionele |
    | Eenheid   |
    |       |
    +--------------+
```|   Unit   |
    |       |
    +--------------+

Figuur 9.3: Concept van power gating.

In dit voorbeeld wordt een power switch geplaatst tussen de voeding en de functionele eenheid. Wanneer de functionele eenheid niet nodig is, wordt de power switch uitgeschakeld, waardoor de voeding volledig wordt losgekoppeld van de functionele eenheid en zowel dynamisch als statisch energieverbruik wordt geëlimineerd.

Power gating kan worden toegepast op verschillende granulariteiten, variërend van individuele functionele eenheden tot hele GPU-cores of zelfs grotere subsystemen. Fijnmazige power gating biedt meer precieze controle over energieverbruik, maar vereist complexere besturingslogica en kan extra overhead introduceren. Grofmazige power gating is daarentegen eenvoudiger te implementeren, maar kan leiden tot minder optimale energiebesparing.

Het implementeren van power gating vereist zorgvuldige ontwerpoverwegingen, zoals:

 1. Power gating besturingslogica: Er is circuits nodig om te bepalen wanneer power gating aan- en uit moet worden gezet op basis van de activiteit van de functionele eenheid. Deze besturingslogica moet de prestatie-impact van power gating minimaliseren.

 2. Toestandsbehoud: Wanneer een functionele eenheid power gated is, gaat de interne toestand (bijv. registerwaarden) verloren. Als de toestand bewaard moet blijven tijdens power gating cycli, zijn extra mechanismen voor toestandsbehoud, zoals schaduwregisters of geheugen, vereist.

 3. Power gating overhead: Het in- en uitschakelen van power gating introduceert een zekere mate van latentie en energie-overhead. Deze overhead moet worden geminimaliseerd om ervoor te zorgen dat de voordelen van power gating de kosten ervan overtreffen.

 4. Opdeling van power domeinen: De GPU-architectuur moet worden opgedeeld in geschikte power domeinen, elk met zijn eigen power gating besturing, om de energiebesparing te maximaliseren terwijl de impact op de prestaties wordt geminimaliseerd.

Voorbeeld: Power gating van uitvoeringseenheden in NVIDIA's Fermi-architectuur

In NVIDIA's Fermi-architectuur bevat elke streaming multiprocessor (SM) 32 CUDA-cores, georganiseerd in twee groepGelieve de Nederlandse vertaling voor dit Markdown-bestand te verstrekken. Als er een frontmatter is, zorg er dan voor dat je de taalparameter vertaalt naar de bijpassende nl. Voor de code, vertaal je geen code, alleen opmerkingen. Hier is het bestand:

van 16 cores elk. Wanneer de GPU een werkbelasting met beperkte parallellisme uitvoert, heeft het mogelijk niet alle 32 CUDA-cores in elke SM nodig om actief te zijn. In dit geval kan de Fermi-architectuur één groep van 16 CUDA-cores uitschakelen om het energieverbruik te verminderen.

Figuur 9.4 illustreert de stroomonderbreking van uitvoeringseenheden in een Fermi SM.

         SM
    +-----------------+
    |         |
    |  CUDA Cores  |
    |  (Groep 1)   |
    |         |
    |  Stroomschakelaar |
    |         |
    |  CUDA Cores  |
    |  (Groep 2)   |
    |         |
    +-----------------+

Figuur 9.4: Stroomonderbreking van uitvoeringseenheden in een Fermi SM.

Wanneer de werkbelasting niet alle 32 CUDA-cores vereist, kan de stroomschakelaar worden uitgeschakeld, waardoor de tweede groep van 16 CUDA-cores wordt uitgeschakeld en het energieverbruik van de SM wordt verlaagd.

Dynamische voltage- en frequentieschaling (DVFS)

Dynamische voltage- en frequentieschaling (DVFS) is een techniek die dynamisch de spanning en frequentie van een GPU aanpast op basis van de huidige werkbelasting en prestatie-eisen. Door de spanning en frequentie te verlagen tijdens perioden met lage bezetting, kan DVFS het energieverbruik aanzienlijk verlagen zonder de prestaties sterk te beïnvloeden.

Het energieverbruik van een GPU is evenredig met het kwadraat van de spanning en lineair evenredig met de frequentie, zoals weergegeven in de dynamische vermogensformule:

P_dynamic = α * C * V^2 * f

Waarbij:

 • α de activiteitsfactor is
 • C de capaciteit is
 • V de spanning is
 • f de frequentie is

Door de spanning en frequentie te verlagen, kan DVFS een kubieke verlaging in dynamisch energieverbruik bereiken.

DVFS wordt typisch geïmplementeerd met een combinatie van hardware- en softwaretechnieken:

 1. Voltage- en frequentiedomeinen: De GPU wordt opgedeeld in meerdere voltage- en frequentiedomeinen, die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gecontroleerd. Dit maakt fijnmazige controle over het energieverbruik mogelijk.Here's the Dutch translation of the provided Markdown file, including the translation of the frontmatter language parameter to "nl":

 2. Prestatiemonitoring: Hardware-prestatiemeters en -sensoren worden gebruikt om de werkbelasting en temperatuur van de GPU te bewaken. Deze informatie wordt gebruikt door de DVFS-regelelektronica om beslissingen te nemen over wanneer en hoe de spanning en frequentie moeten worden aangepast.

 3. DVFS-regelelektronica: Software- of hardwareregelelektronica is verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste spanning- en frequentie-instellingen op basis van de huidige werkbelasting en prestatie-eisen. Deze regelelektronica kan verschillende algoritmen gebruiken, zoals tabelgebaseerde opzoekingen of gesloten lus-regelaarsystemen, om DVFS-beslissingen te nemen.

 4. Spanning- en frequentieschaling: Zodra de DVFS-regelelektronica de doelspanning en -frequentie heeft bepaald, worden de hardware-spanningsregelaar en klokgenerator aangepast naar de nieuwe instellingen. Dit proces kan enkele klokpulsen in beslag nemen, waarbij de GPU mogelijk moet pauzeren of op een verlaagd prestatieniveau moet werken.

Voorbeeld: DVFS in NVIDIA's Fermi-architectuur

NVIDIA's Fermi-architectuur bevat een hardwarematige DVFS-controller die de spanning en frequentie van de GPU dynamisch kan aanpassen op basis van de huidige werkbelasting en thermische omstandigheden. De Fermi-architectuur ondersteunt meerdere spanning- en frequentiedomeinen, waardoor onafhankelijke besturing van de GPU-kern en geheugensubsystemen mogelijk is.

Figuur 9.5 illustreert het DVFS-systeem in de Fermi-architectuur.

    +--------------------+
    |          |
    |  GPU Core Domain |
    |          |
    +--------------------+
         |
         |
    +--------------------+
    |          |
    | DVFS Controller  |
    |          |
    +--------------------+
         |
         |
    +--------------------+
    |          |
    | Memory Domain   |
    |          |
    +--------------------+

Figuur 9.5: DVFS-systeem in de Fermi-architectuur.

De DVFS-controller bewaaktVertaling naar het Nederlands:

# DVFS (Dynamisch Voltage en Frequentie Scaling) op GPU's

DVFS is een techniek die de werkbelasting en thermische omstandigheden van de GPU bewaakt en de voltage- en frequentie-instellingen dienovereenkomstig aanpast. Als de GPU bijvoorbeeld een rekenintensieve werkbelasting uitvoert en de temperatuur onder een bepaalde drempel ligt, dan kan de DVFS-controller de voltage en frequentie verhogen om de prestaties te verbeteren. Omgekeerd, als de GPU inactief is of een geheugengebonden werkbelasting uitvoert, kan de DVFS-controller de voltage en frequentie verlagen om stroom te besparen.

DVFS kan het energieverbruik van GPU's aanzienlijk verlagen terwijl de prestaties goed blijven. Dit brengt echter ook enkele uitdagingen met zich mee, zoals:

1. Latentie-overhead: Het wijzigen van de voltage- en frequentie-instellingen brengt een bepaalde latentie met zich mee, waarbij de GPU mogelijk moet wachten of met verminderde prestaties moet werken. Deze latentie-overhead moet worden geminimaliseerd om ervoor te zorgen dat de voordelen van DVFS de nadelen overtreffen.

2. Stabiliteit en betrouwbaarheid: Het wijzigen van de voltage en frequentie kan de stabiliteit en betrouwbaarheid van de GPU beïnvloeden. De DVFS-controller moet ervoor zorgen dat de voltage- en frequentie-instellingen binnen veilige bedrijfslimieten vallen en dat de overgangen tussen de verschillende instellingen soepel en zonder storingen verlopen.

3. Interactie met andere energiebesparende technieken: DVFS kan interacteren met andere energiebesparende technieken, zoals klokpoortbeheersing en stroompoortbeheersing. De DVFS-controller moet met deze andere technieken coördineren om de optimale balans tussen stroomverbruik en prestaties te bereiken.

Voorbeeld: DVFS in een mobiele GPU

Stel dat een mobiele GPU drie voltage- en frequentie-instellingen ondersteunt:

1. Hoog: 1,0 V, 500 MHz
2. Medium: 0,9 V, 400 MHz
3. Laag: 0,8 V, 300 MHz

De GPU voert een spel uit dat afwisselt tussen rekenintensieve en geheugengebonden fasen. Tijdens de rekenintensieve fasen stelt de DVFS-controller de GPU in op de hoge instelling om de prestaties te maximaliseren. Tijdens de geheugengebonden fasen verlaagt de DVFS-controller de voltage en frequentie naar de medium instelling om stroom te besparen zonder de prestaties significant te beïnvloeden.

Het bovenstaande is de Nederlandse vertaling van de originele tekst. De frontmatter met de taalparameter is niet aanwezig in de originele tekst, dus er is geen vertaling daarvan nodig.Here is the Dutch translation of the provided Markdown file, including the translated frontmatter language parameter and code comments:

Als de GPU-temperatuur een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, kan de DVFS-controller de spanning en frequentie verder verlagen naar de Lage instelling om oververhitting te voorkomen. Zodra de temperatuur weer op een veilig niveau komt, kan de DVFS-controller de spanning en frequentie verhogen naar de Medium- of Hoge instelling, afhankelijk van de werkbelasting.

GPU-koelingsoplossingen en verpakkingstechnieken

Naarmate GPU's krachtiger en dichter worden, worden effectieve koelingsoplossingen en verpakkingstechnieken steeds belangrijker om een betrouwbare werking en optimale prestaties te waarborgen. Koelingsoplossingen zijn ontworpen om warmte van de GPU af te voeren en de chiptemperatuur binnen veilige bedrijfsgrenzen te houden. Verpakkingstechnieken worden gebruikt om een efficiënte thermische interface tussen de GPU en de koelingsoplossing te bieden, evenals om de GPU te beschermen tegen fysieke schade en omgevingsfactoren.

Luchtkoeling

Luchtkoeling is de meest voorkomende en kosteneffectieve koelingsoplossing voor GPU's. Het maakt gebruik van heatsinks en ventilatoren om de warmte van de GPU in de omringende lucht te dissiperen. De heatsink is een passief onderdeel dat warmte van de GPU afvoert en een groot oppervlak biedt voor warmtedissipatie. De ventilator is een actief onderdeel dat lucht over de heatsink duwt om de convectieve warmteoverdracht te verbeteren.

Figuur 9.6 illustreert een typische luchtkoelingsoplossing voor een GPU.

    Ventilator
     |
     |
  _____|_____
  |      |
  | Heatsink |
  |___________|
     |
     |
    GPU

Figuur 9.6: Luchtkoelingsoplossing voor een GPU.

De effectiviteit van een luchtkoelingsoplossing hangt af van verschillende factoren, zoals:

 1. Heatsink-ontwerp: De heatsink moet een groot oppervlak en een efficiënte thermische geleiding hebben om de warmtedissipatie te maximaliseren. Koper en aluminium zijn veel gebruikte materialen voor heatsinks vanwege hun hoge thermische geleidbaarheid.

 2. Ventilatorprestaties: De ventilator moet voldoende luchtstroom over de heatsink leveren om de warmte effectief af te voeren. De ventilatorsnelheid en bladontwerp zijn belangrijke factoren.Hier is de Nederlandse vertaling van het Markdown-bestand:

IGN kan worden geoptimaliseerd om de koelprestaties en het geluidsniveau in balans te brengen.

 1. Thermische interfacemateriaal (TIM): Een TIM, zoals thermische pasta of thermische pads, wordt gebruikt om de gaten tussen de GPU en de koelplaat op te vullen, waardoor er een goed thermisch contact wordt gecreëerd. De TIM moet een hoge thermische geleidbaarheid en een lage thermische weerstand hebben.

 2. Luchtstroommanagement: De algehele luchtstroom binnen de GPU-behuizing moet worden geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat koude lucht wordt aangezogen en warme lucht efficiënt wordt afgevoerd. Dit kan het use van extra ventilatoren, luchtkanalen of ventilatiegaten om de luchtstroom te sturen.

Luchtkoeling is geschikt voor de meeste consumentengrade GPU's en sommige professionele GPU's met een matig stroomverbruik. Voor high-end GPU's met zeer hoge vermogensdichtheden is luchtkoeling echter mogelijk niet voldoende om acceptabele temperaturen te handhaven, en kunnen geavanceerdere koeloplossingen nodig zijn.

Vloeistofkoeling

Vloeistofkoeling is een geavanceerde koeloplossing die gebruik maakt van een vloeistofkoelmiddel om warmte van de GPU te verwijderen. Vloeistofkoeling kan betere thermische prestaties bieden dan luchtkoeling, omdat vloeistoffen een hogere warmtecapaciteit en thermische geleidbaarheid hebben in vergelijking met lucht. Er zijn twee hoofdtypen vloeistofkoelingsoplossingen voor GPU's: all-in-one (AIO) vloeistofkoelers en aangepaste vloeistofkoelingsloops.

AIO-vloeistofkoelers zijn vooraf geassembleerde, gesloten-loop-systemen die bestaan uit een waterblok, radiator, pomp en leidingen. Het waterblok wordt rechtstreeks op de GPU gemonteerd, en het vloeistofkoelmiddel wordt door het blok gepompt om warmte van de GPU op te nemen. De verwarmde vloeistof stroomt vervolgens naar de radiator, waar deze door ventilatoren wordt afgekoeld voordat hij terugkeert naar het waterblok. AIO-vloeistofkoelers zijn relatief eenvoudig te installeren en te onderhouden, waardoor ze een populaire keuze zijn voor high-end gaming GPU's.

Aangepaste vloeistofkoelingsloops zijn complexer en meer aanpasbaar dan AIO-koelers. Ze bestaan uit afzonderlijke componenten, zoals waterblokken, radiatoren, pompen, reservoirs en leidingen, die door de gebruiker worden geassembleerd. Aangepaste loops bieden meer flexibiliteit iVertaling naar het Nederlands:

In termen van componentenselectie en lay-out, waardoor efficiënter koelen en een betere esthetiek mogelijk zijn. Ze vereisen echter meer expertise om te ontwerpen en onderhouden in vergelijking met AIO-koelers.

Figuur 9.7 illustreert een typische vloeistofkoelingsoplossing voor een GPU.

    Radiator
      |
      |
    Leidingen
      |
      |
    Waterblok
      |
      |
     GPU

Figuur 9.7: Vloeistofkoelingsoplossing voor een GPU.

Vloeistofkoeling kan verschillende voordelen bieden ten opzichte van luchtkoeling, zoals:

 1. Lagere GPU-temperaturen: Vloeistofkoeling kan lagere GPU-temperaturen handhaven in vergelijking met luchtkoeling, waardoor hogere boost-kloksnelheden en betere prestaties mogelijk zijn.

 2. Stiller gebruik: Vloeistofkoelsystemen kunnen bij lagere ventilatorsnelheden werken in vergelijking met luchtkoelers, wat resulteert in stiller gebruik.

 3. Verbeterd overklokpotentieel: De lagere temperaturen en de betere thermische ruimte die vloeistofkoeling biedt, kunnen agressiever overklokken van de GPU mogelijk maken.

Vloeistofkoeling heeft echter ook enkele nadelen, zoals hogere kosten, complexiteit en het risico op lekkages. Goed onderhoud, zoals regelmatige vervanging van koelvloeistof en controle op lekkages, is cruciaal om de lange-termijn betrouwbaarheid van vloeistofkoelsystemen te garanderen.

Verpakkingstechnieken

Verpakkingstechnieken spelen een cruciale rol bij de thermische beheersing en betrouwbaarheid van GPU's. De verpakking vormt de interface tussen de GPU-die en de koeloplossing, en biedt ook bescherming tegen fysieke schade en omgevingsfactoren. Enkele veel voorkomende verpakkingstechnieken die voor GPU's worden gebruikt, zijn:

 1. Flip-Chip Ball Grid Array (FC-BGA): Bij FC-BGA-verpakking is de GPU-die omgekeerd geplaatst en verbonden met het verpakkingssubstraat via een matrix van soldeerbolletjes. De soldeerbolletjes bieden elektrische connectiviteit en mechanische ondersteuning. FC-BGA maakt een hoge pinnendigtheid en een goede thermische prestatie mogelijk, omdat de warmtespreider direct op de achterkant van de GPU-die kan worden bevestigd.

 2. Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS): CoWoS is een geavanceerde verpakkingstechniekHere is the Dutch translation of the provided markdown file:

 3. Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS): CoWoS is een pakketteringstechniek die het mogelijk maakt om meerdere chips, zoals de GPU en het HBM-geheugen, te integreren op één enkele verpakking. De chips worden eerst met micro-bumps gebonden aan een silicium interposer, waarna de interposer met flip-chip-technologie wordt gebonden aan het verpakkingssubstraat. CoWoS maakt hoge bandbreedte, lage latentie verbindingen tussen de GPU en het geheugen mogelijk, evenals verbeterde voeding en thermisch management.

 4. Direct Chip Attach (DCA): Bij DCA-verpakking wordt de GPU-chip direct bevestigd op het printplaat met behulp van een geleidende lijm of soldeer. Dit elimineert de noodzaak van een afzonderlijk verpakkingssubstraat, waardoor de thermische weerstand wordt verlaagd en de voedingslevering wordt verbeterd. DCA vereist echter een zorgvuldig ontwerp en montage van het printplaat om betrouwbare verbindingen te garanderen en schade aan de GPU-chip te voorkomen.

 5. Multi-Chip Module (MCM): MCM-verpakking omvat het integreren van meerdere chips, zoals de GPU en het geheugen, op één enkel verpakkingssubstraat. De chips zijn verbonden met behulp van draadverbindingen of flip-chip-technologie, en het verpakkingssubstraat biedt de verbindingen tussen de chips en de externe pinnen. MCM-verpakking maakt een hogere integratiedichtheid en verbeterde signaalintegriteit mogelijk in vergelijking met afzonderlijke verpakkingen.

Effectieve pakkeringstechnieken moeten het volgende bieden:

 1. Goede thermische geleiding: De verpakking moet een lage thermische weerstand hebben om een efficiënte warmteoverdracht van de GPU-chip naar de koeloplossing mogelijk te maken.

 2. Betrouwbare elektrische verbindingen: De verpakking moet stabiele en laagresistieve elektrische verbindingen tussen de GPU-chip en het printplaat of de interposer bieden.

 3. Mechanische bescherming: De verpakking moet de GPU-chip beschermen tegen fysieke schade, zoals schokken, trillingen en buiging.

 4. Milieubescherming: De verpakking moet de GPU-chip beschermen tegen omgevingsfactoren, zoals vocht, stof en elektromagnetische interferentie.

Naarmate de vermogensdichtheid van GPU's blijft toenemen, worden geavanceerde pakkeringstechnieken, zoals 2.5D en 3D integratie, steeds belangrijker om efficiënte oplossingen mogelijk te maken.Here is the Dutch translation of the provided Markdown file:

Conclusie

Vermogen, energie en thermisch beheer zijn kritieke aspecten van GPU-ontwerp en -werking. Naarmate GPU's krachtiger en dichter worden, zijn effectieve beheertechnieken essentieel om optimale prestaties, energie-efficiëntie en betrouwbaarheid te garanderen.

Het begrijpen van de bronnen van energieverbruik, inclusief dynamisch en statisch vermogen, is cruciaal voor het ontwikkelen van effectieve vermogensbeheerstrategieën. Klokpoortregeling en vermogenspoortregeling worden veel gebruikt om respectievelijk dynamisch en statisch energieverbruik te verminderen door ongebruikte of inactieve componenten selectief uit te schakelen.

Dynamische spanning- en frequentieschaling (DVFS) is een andere krachtige techniek die het GPU-energieverbruik aanzienlijk kan verminderen, terwijl de prestaties goed blijven. Door de spanning en frequentie dynamisch aan te passen op basis van werklast en thermische omstandigheden, kan DVFS een goed evenwicht bereiken tussen prestaties en energie-efficiëntie.

Efficiënte koeloplossingen en verpakkingstechnieken zijn ook cruciaal voor het beheer van de thermische output van moderne GPU's. Luchtkoeling is de meest voorkomende en kosteneffectieve oplossing, maar vloeistofkoeling kan betere thermische prestaties bieden voor high-end GPU's met zeer hoge vermogensdichtheden. Geavanceerde verpakkingstechnieken, zoals CoWoS en MCM, kunnen efficiënt thermisch beheer en high-performance interconnecties mogelijk maken.

Naarmate GPU-architecturen blijven evolueren en vermogensdichtheden toenemen, zullen nieuwe vermogen-, energie- en thermisch beheer technieken essentieel zijn om de voortdurende schaling van GPU-prestaties en -efficiëntie te waarborgen. Onderzoek op gebieden zoals geavanceerde DVFS-algoritmen, geïntegreerde spanningsregelaars en geavanceerde verpakkingstechnologieën zullen een cruciale rol spelen bij het mogelijk maken van de volgende generatie high-performance, energie-efficiënte GPU's.