چگونگی کار الگوریتم ها
Chapter 10 Intractable Problems and Approximation Algorithms

فصل 10: مسائل غیرقابل حل و الگوریتم‌های تقریبی

در فصل‌های قبلی، ما طیف گسترده‌ای از الگوریتم‌ها را برای حل مسائل به طور کارآمد بررسی کرده‌ایم. با این حال، بسیاری از مسائل وجود دارند که هیچ الگوریتم کارآمدی برای حل آن‌ها شناخته نشده است. در این فصل، ما نظریه NP-کامل بودن را بررسی خواهیم کرد که راهی برای نشان دادن این است که یک مسئله احتمالاً غیرقابل حل است، به این معنی که احتمالاً هیچ الگوریتم کارآمدی برای حل آن وجود ندارد. همچنین، تکنیک‌هایی را برای مقابله با مسائل NP-کامل، از جمله الگوریتم‌های تقریبی و الگوریتم‌های جستجوی محلی، بررسی خواهیم کرد.

کلاس‌های P و NP

برای درک NP-کامل بودن، ابتدا باید دو کلاس مهم مسائل را تعریف کنیم: P و NP.

کلاس P (زمان چندجمله‌ای) شامل تمام مسائل تصمیم‌گیری است که می‌توان آن‌ها را با یک الگوریتم که در زمان چندجمله‌ای اجرا می‌شود، حل کرد. یک مسئله تصمیم‌گیری، مسئله‌ای است که پاسخ آن بله یا خیر است. به عنوان مثال، مسئله تعیین اینکه آیا یک گراف یک چرخه همیلتونی (چرخه‌ای که هر رأس را دقیقاً یک بار بازدید می‌کند) دارد یا خیر، یک مسئله تصمیم‌گیری است. اگر یک مسئله تصمیم‌گیری در کلاس P باشد، پس الگوریتمی وجود دارد که می‌تواند هر مورد از مسئله را در تعداد گام‌هایی که توسط یک تابع چندجمله‌ای از اندازه ورودی محدود می‌شود، حل کند.

کلاس NP (زمان چندجمله‌ای غیرقطعی) شامل تمام مسائل تصمیم‌گیری است که می‌توان راه‌حل آن‌ها را در زمان چندجمله‌ای تأیید کرد. به عنوان مثال، مسئله چرخه همیلتونی در کلاس NP قرار دارد، زیرا با داشتن یک گراف و یک چرخه همیلتونی پیشنهادی، می‌توانیم به سرعت در زمان چندجمله‌ای بررسی کنیم که آیا چرخه پیشنهادی واقعاً یک چرخه همیلتونی است یا خیر.

واضح است که P زیرمجموعه‌ای از NP است، زیرا هر مسئله‌ای که می‌توان آن را در زمان چندجمله‌ای حل کرد، می‌توان آن را نیز در زمان چندجمله‌ای تأیید کرد. با این حال، این سؤال باز است که آیا P = NP است یا خیر. اکثر کارشناسان معتقدند که P ≠ NP، به این معنی که مسائلی در NP وجود دارند که در P نیستند. با این حال، اثبات این موضوع یک پیشرفت بزرگ در علوم رایانه نظری خواهد بود.

NP-کامل بودن

یک مسئله تصمیم‌گیری X، NP-کامل است اگر:

1اینجا ترجمه فارسی فایل مارک‌داون است. برای کد، فقط نظرات را ترجمه کنید، کد را ترجمه نکنید.

. X در NP است، و 2. هر مسئله‌ای در NP به X در زمان چندجمله‌ای قابل کاهش است.

یک مسئله Y به یک مسئله X قابل کاهش است اگر هر نمونه‌ای از Y را بتوان به یک نمونه از X در زمان چندجمله‌ای تبدیل کرد، به طوری که پاسخ به نمونه‌ای از Y "بله" باشد اگر و تنها اگر پاسخ به نمونه‌ی تبدیل‌شده‌ی X "بله" باشد.

مفهوم NP-کامل بودن توسط استیون کوک و لئونید لوین به طور مستقل در سال 1971 معرفی شد. اولین مسئله‌ای که NP-کامل نشان داده شد، مسئله‌ی رضایت‌پذیری بولی (SAT) بود. از آن زمان، مسائل دیگری نیز NP-کامل نشان داده شده‌اند با کاهش دادن SAT یا سایر مسائل NP-کامل شناخته‌شده به آنها.

برخی از مسائل NP-کامل شناخته‌شده عبارتند از:

 • مسئله‌ی فروشنده‌ی دوره‌گرد (TSP): با داشتن مجموعه‌ای از شهرها و فاصله‌های بین آنها، کوتاه‌ترین مسیری را پیدا کنید که هر شهر را دقیقاً یک بار بازدید کند.
 • مسئله‌ی کوله‌پشتی: با داشتن مجموعه‌ای از اقلام با وزن و ارزش‌های مشخص، و یک کوله‌پشتی با محدودیت وزن، زیرمجموعه‌ای از اقلام با بیشترین ارزش کل را پیدا کنید که در کوله‌پشتی جا بگیرد.
 • مسئله‌ی رنگ‌آمیزی گراف: با داشتن یک گراف، کمترین تعداد رنگ مورد نیاز برای رنگ‌آمیزی رأس‌ها به گونه‌ای که هیچ دو رأس مجاور رنگ یکسان نداشته باشند را پیدا کنید.

اهمیت NP-کامل بودن در این است که اگر هر مسئله‌ی NP-کامل را بتوان در زمان چندجمله‌ای حل کرد، آنگاه همه‌ی مسائل در NP را می‌توان در زمان چندجمله‌ای حل کرد (یعنی P = NP). با این حال، علی‌رغم دهه‌ها تلاش، هیچ الگوریتم چندجمله‌ای برای هیچ مسئله‌ی NP-کامل پیدا نشده است. این امر پیشنهاد می‌کند (اما اثبات نمی‌کند) که مسائل NP-کامل ذاتاً دشوار هستند و احتمالاً الگوریتم‌های کارآمدی برای آنها وجود ندارد.

الگوریتم‌های تقریبی

از آنجا که مسائل NP-کامل به نظر می‌رسد غیرقابل حل باشند، در عمل اغلب به الگوریتم‌های تقریبی متوسل می‌شویم. یک الگوریتم تقریبی، الگوریتمی است که راه‌حلی را پیدا می‌کند که تضمین شده است در حدی از راه‌حل بهینه قرار دارد.

به عنوان مثال، در مورد مسئله‌ی پوشش رأس: با داشتن یک گراف، کوچک‌ترین مجموعه‌ی رأس‌ها را پیدا کنید که همه‌ی لبه‌ها را پوشش می‌دهند.اینجا ترجمه فارسی فایل مارک‌داون است. برای کد، فقط نظرات را ترجمه کرده‌ایم، نه خود کد:

کوچک‌ترین مجموعه از رئوس که هر لبه حداقل به یک رأس در این مجموعه متصل است. این مسئله NP-کامل است. با این حال، یک الگوریتم تقریبی ساده وجود دارد که پوشش رئوس را با حداکثر دو برابر اندازه بهینه پیدا می‌کند:

 1. یک مجموعه خالی C را مقداردهی کنید.
 2. تا زمانی که لبه‌های پوشش داده نشده در گراف وجود داشته باشد:
  • یک لبه پوشش داده نشده (u, v) را به طور دلخواه انتخاب کنید.
  • هر دو u و v را به C اضافه کنید.
  • تمام لبه‌های متصل به u یا v را از گراف حذف کنید.
 3. C را برگردانید.

این الگوریتم در زمان چندجمله‌ای اجرا می‌شود و همیشه پوشش رئوسی را پیدا می‌کند که حداکثر دو برابر اندازه بهینه است. برای درک این موضوع، توجه کنید که در هر تکرار، الگوریتم دو رأس را برای پوشش یک لبه انتخاب می‌کند، در حالی که راه‌حل بهینه باید حداقل یکی از این دو رأس را انتخاب کند. بنابراین، الگوریتم حداکثر دو برابر بیشتر از راه‌حل بهینه رأس انتخاب می‌کند.

الگوریتم‌های تقریبی اغلب در عمل استفاده می‌شوند زیرا سطح تضمین شده‌ای از کیفیت را در زمان چندجمله‌ای ارائه می‌دهند. نسبت تقریب یک الگوریتم، بدترین حالت نسبت بین اندازه راه‌حل پیدا شده توسط الگوریتم و اندازه راه‌حل بهینه است.

الگوریتم‌های جستجوی محلی

رویکرد دیگر برای مقابله با مسائل NP-کامل، استفاده از الگوریتم‌های جستجوی محلی است. یک الگوریتم جستجوی محلی با یک راه‌حل اولیه شروع می‌کند و به طور مکرر آن را با ایجاد تغییرات کوچک محلی بهبود می‌دهد تا زمانی که دیگر بهبودی ممکن نباشد.

به عنوان مثال، مسئله فروشنده دوره‌گرد (TSP) را در نظر بگیرید. یک الگوریتم جستجوی محلی ساده برای TSP به شرح زیر است:

 1. با یک دور دلخواه شروع کنید.
 2. تا زمانی که بهبودی ممکن باشد:
  • تمام تعویض‌های ممکن دو شهر در دور فعلی را در نظر بگیرید.
  • اگر هر تعویضی طول دور را بهبود دهد، آن تعویض را انجام دهید.
 3. دور فعلی را برگردانید.

این الگوریتم با یک دور تصادفی شروع می‌شود و به طور مکرر آن را با تعویض جفت شهرها بهبود می‌دهد تا زمانی که دیگر بهبودی ممکن نباشد. دور حاصل یک بهینه محلی است، به این معنی که با تعویض جفت شهرها نمی‌توان آن را بهبود داد.اینجا ترجمه فارسی فایل مارک‌داون است. برای کد، فقط نظرات را ترجمه کنید، نه کد را.

الگوریتم‌های جستجوی محلی اغلب می‌توانند راه‌حل‌های خوبی را به سرعت پیدا کنند، اما تضمین نمی‌کنند که بهینه‌سازی جهانی را پیدا کنند. آن‌ها ممکن است در بهینه‌های محلی گیر کنند که از بهینه‌سازی جهانی دور هستند. برای کاهش این مشکل، تکنیک‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد، مانند:

 • اجرای جستجوی محلی چندین بار با راه‌حل‌های اولیه متفاوت.
 • اجازه دادن به جستجوی محلی برای انجام حرکت‌هایی که موقتاً راه‌حل را بدتر می‌کنند تا از بهینه‌های محلی خارج شود.
 • استفاده از ساختارهای همسایگی پیچیده‌تر که تغییرات بزرگ‌تری را در راه‌حل فعلی در نظر می‌گیرند.

الگوریتم‌های جستجوی محلی به طور گسترده در عمل برای حل نمونه‌های بزرگ مسائل NP-کامل استفاده می‌شوند، اغلب در ترکیب با تکنیک‌های دیگر مانند الگوریتم‌های تقریبی و启发式.

نتیجه‌گیری

نظریه NP-کاملی چارچوبی را برای درک دشواری ذاتی برخی مسائل محاسباتی ارائه می‌دهد. مسائل NP-کامل به عنوان غیرقابل حل در نظر گرفته می‌شوند، به این معنی که احتمالاً الگوریتم‌های کارآمدی برای آن‌ها وجود ندارد.

هنگامی که با مسائل NP-کامل در عمل روبرو می‌شویم، اغلب به الگوریتم‌های تقریبی و الگوریتم‌های جستجوی محلی متوسل می‌شویم. الگوریتم‌های تقریبی سطح تضمین شده‌ای از کیفیت راه‌حل را در زمان چندجمله‌ای ارائه می‌دهند. الگوریتم‌های جستجوی محلی اغلب می‌توانند راه‌حل‌های خوبی را به سرعت پیدا کنند با بهبود تدریجی یک راه‌حل اولیه.

درک نظریه NP-کاملی و تکنیک‌های برخورد با مسائل NP-کامل برای هر کسی که در مسائل بهینه‌سازی واقعی کار می‌کند، ضروری است. در حالی که ممکن است نتوانیم مسائل NP-کامل را به طور بهینه حل کنیم، اغلب می‌توانیم راه‌حل‌های خوب کافی را با استفاده از الگوریتم‌های تقریبی و الگوریتم‌های جستجوی محلی پیدا کنیم.

همانطور که اندازه و پیچیدگی مسائلی که با آن‌ها روبرو می‌شویم ادامه می‌یابد، اهمیت درک و برخورد با NP-کاملی نیز افزایش خواهد یافت. با تسلط بر تکنیک‌های پوشش داده شده در این فصل، شما به خوبی مجهز خواهید بود تا برخی از چالش‌برانگیزترین و مهم‌ترین مسائل در علوم کامپیوتر را مدیریت کنید.Here is the Persian translation of the provided Markdown file, with the code comments translated:

علم و فراتر از آن

مقدمه

علم به ما کمک می‌کند تا جهان اطراف خود را بهتر درک کنیم. از طریق روش‌های علمی، ما می‌توانیم پدیده‌های طبیعی را مطالعه کرده و به درک عمیق‌تری از آنها دست یابیم. این درک می‌تواند به پیشرفت فناوری و بهبود زندگی بشر منجر شود.

کاربردهای علم

علم در زندگی روزمره ما نقش مهمی ایفا می‌کند. از پزشکی گرفته تا ارتباطات، علم به ما کمک می‌کند تا مشکلات را حل کرده و زندگی خود را بهبود ببخشیم. همچنین، علم به ما امکان درک بهتر جهان اطراف خود را می‌دهد.

# این یک برنامه ساده پایتون است که محاسبه مساحت یک دایره را انجام می‌دهد
import math
 
def calculate_circle_area(radius):
  """
  این تابع مساحت یک دایره را محاسبه می‌کند.
  
  ورودی:
  radius (float): شعاع دایره
  
  خروجی:
  area (float): مساحت دایره
  """
  area = math.pi * radius ** 2
  return area
 
radius = 5.0
circle_area = calculate_circle_area(radius)
print(f"مساحت دایره با شعاع {radius} برابر است با {circle_area:.2f} مترمربع.")

فراتر از علم

در حالی که علم به ما کمک می‌کند تا جهان را بهتر درک کنیم، همچنین محدودیت‌هایی دارد. برخی از پرسش‌های اساسی در مورد هستی، معنا و ارزش‌ها را نمی‌توان صرفاً با روش‌های علمی پاسخ داد. در این موارد، فلسفه، دین و سایر رشته‌های انسانی می‌توانند به ما کمک کنند.