چگونگی کار الگوریتم ها
Chapter 4 Searching Algorithms

فصل 4: الگوریتم‌های جستجو

جستجو یک عملیات اساسی در علوم کامپیوتر است که شامل یافتن یک آیتم یا مجموعه‌ای از آیتم‌ها در یک مجموعه داده است. الگوریتم‌های جستجوی کارآمد و ساختارهای داده مهم هستند برای بسیاری از کاربردها، از پایگاه‌های داده و سیستم‌های فایل تا بازیابی اطلاعات و هندسه محاسباتی. در این فصل، ما چندین الگوریتم و ساختار داده جستجوی مهم را بررسی می‌کنیم، از جمله درخت‌های جستجوی دودویی، درخت‌های جستجوی متعادل و جداول هش. همچنین درباره کاربردهای مختلف جستجو در سناریوهای واقعی بحث می‌کنیم.

جداول نمادها و ساختارهای داده

جدول نمادها یک نوع داده انتزاعی است که کلیدها را به مقادیر مرتبط می‌کند و عملیات‌هایی برای درج جفت کلید-مقدار، جستجوی مقدار با توجه به کلید و حذف جفت کلید-مقدار فراهم می‌کند. جداول نمادها همچنین به عنوان فرهنگ‌های لغت یا آرایه‌های وابسته در زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف شناخته می‌شوند. آنها ساختارهای داده اساسی هستند که در طیف وسیعی از کاربردها استفاده می‌شوند، مانند:

 • کامپایلرها، که در آنها جداول نمادها برای ذخیره اطلاعات در مورد متغیرها، توابع و سایر شناسه‌ها استفاده می‌شوند.
 • پایگاه‌های داده، که در آنها نمایه‌ها با استفاده از جداول نمادها ساخته می‌شوند تا جستجو و بازیابی سریع رکوردها را امکان‌پذیر کنند.
 • روترهای شبکه، که از جداول نمادها برای ذخیره اطلاعات مسیریابی به منظور هدایت کارآمد بسته‌ها استفاده می‌کنند.

ساختارهای داده مختلفی وجود دارند که می‌توانند برای پیاده‌سازی جداول نمادها استفاده شوند، هر کدام با مبادله‌های خود در عملکرد جستجو، درج و حذف. در این بخش، ما بر دو ساختار داده مهم تمرکز می‌کنیم: درخت‌های جستجوی دودویی و جداول هش.

درخت‌های جستجوی دودویی (BST)

یک درخت جستجوی دودویی (BST) یک ساختار داده سلسله‌مراتبی است که جفت کلید-مقدار را به نحوی ذخیره می‌کند که عملیات‌های جستجو، درج و حذف کارآمد را امکان‌پذیر می‌سازد. هر گره در یک BST شامل یک کلید، یک مقدار مرتبط و ارجاعات به گره‌های فرزند چپ و راست خود است. کلید در هر گره بزرگ‌تر از همه کلیدهای زیرخت چپ و کوچک‌تر از همه کلیدهای زیرخت راست است.اینجا ترجمه فارسی فایل مارک‌داون است. برای کد، فقط توضیحات را ترجمه کرده‌ایم و خود کد را تغییر ندادیم.

e. این ویژگی، که به عنوان قاعده BST شناخته می‌شود، امکان جستجوی کارآمد را فراهم می‌کند با انجام تصمیم‌گیری‌های دودویی در هر گره.

اینجا مثالی از یک BST ساده آورده شده است:

   4
  /  \
  2   6
 / \  / \
 1  3 5  7

جستجو در یک BST شامل مقایسه کلید هدف با کلید در گره فعلی و جستجوی بازگشتی در زیرشاخه چپ یا راست بر اساس مقایسه است. اگر کلید هدف پیدا شود، مقدار مرتبط با آن برگردانده می‌شود. اگر کلید هدف پس از رسیدن به یک مرجع خالی پیدا نشود، جستجو به طور ناموفق خاتمه می‌یابد.

افزودن در یک BST مشابه فرآیند جستجو است. ما کلید گره جدید را با کلیدهای موجود در BST مقایسه می‌کنیم و در درخت به پایین حرکت می‌کنیم تا به یک مرجع خالی برسیم، جایی که گره جدید به عنوان یک برگ متصل می‌شود. حذف در یک BST کمی پیچیده‌تر است، زیرا نیاز به مدیریت سه حالت دارد: حذف یک گره برگ، حذف یک گره با یک فرزند، و حذف یک گره با دو فرزند.

پیچیدگی زمانی متوسط-مورد برای جستجو، افزودن و حذف در یک BST O(log n) است، که در آن n تعداد گره‌های درخت است. با این حال، در بدترین حالت (مثلاً زمانی که BST به یک لیست پیوندی تبدیل می‌شود)، پیچیدگی زمانی به O(n) می‌رسد. برای کاهش این مشکل، می‌توانیم از BST‌های خود‌متعادل‌شونده مانند درخت‌های AVL یا درخت‌های قرمز-سیاه استفاده کنیم، که ساختار درخت را تقریباً متعادل نگه می‌دارند و ضمانت O(log n) برای پیچیدگی زمانی بدترین حالت همه عملیات را فراهم می‌کنند.

جداول هش

جدول هش یک ساختار داده است که با استفاده از تابع هش برای نگاشت کلیدها به شاخص‌های یک آرایه، به نام سطل‌ها، جستجو، افزودن و حذف را به طور متوسط-مورد سریع فراهم می‌کند. تابع هش یک کلید را به عنوان ورودی می‌گیرد و یک شاخص صحیح را برمی‌گرداند، که برای یافتن سطل مربوطه در آرایه استفاده می‌شود. ایده آل این است که تابع هش کلیدها را به طور یکنواخت در سطل‌ها توزیع کند تا تداخل‌ها (یعنی نگاشت چندین کلید به همان سطل) را به حداقل برساند.

هنگامی که تداخل رخ می‌دهد، دو رویکرد اصلی برای حل آن وجود دارد:

 1. زنجیره‌سازی جداگانه: هر سطل به عنوان یکاینجا ترجمه فارسی فایل مارک‌داون است:

لیست پیوندی، و همه جفت‌های کلید-مقدار که به همان سطل هش هش می‌شوند در لیست پیوندی آن سطل ذخیره می‌شوند.

 1. آدرس‌دهی باز: هنگامی که تصادم رخ می‌دهد، جدول هش سایر سطل‌ها را در یک توالی از پیش تعیین شده بررسی می‌کند تا یک سطل خالی پیدا شود. تکنیک‌های رایج پروب شامل پروب خطی، پروب درجه دوم و هش دوگانه هستند.

اینجا مثالی از یک جدول هش با زنجیره جداگانه است:

+---+  +-------+
| 0 |--->| (1,A) |
+---+  +-------+
| 1 |--->| (5,B) |---->| (9,C) |
+---+  +-------+   +-------+
| 2 |
+---+
| 3 |--->| (7,D) |
+---+  +-------+
| 4 |
+---+

در این مثال، کلیدهای 1، 5 و 9 همه به سطل 1 هش می‌شوند، بنابراین در یک لیست پیوندی متصل به آن سطل ذخیره می‌شوند. کلید 7 به سطل 3 هش می‌شود و تنها جفت کلید-مقدار در آن سطل است.

پیچیدگی زمانی متوسط برای جستجو، درج و حذف در یک جدول هش طراحی شده خوب O(1) است، که آن را یکی از سریع‌ترین ساختارهای داده برای این عملیات‌ها می‌کند. با این حال، پیچیدگی زمانی بدترین حالت می‌تواند به O(n) تنزل کند اگر تابع هش به خوبی انتخاب نشده باشد یا اگر تصادم‌های زیادی وجود داشته باشد. برای حفظ عملکرد خوب، استفاده از یک تابع هش با کیفیت بالا و تغییر اندازه جدول هش هنگامی که عامل بار (یعنی نسبت تعداد جفت کلید-مقدار به تعداد سطل‌ها) از یک آستانه معین، معمولاً حدود 0.75، فراتر رود، ضروری است.

درخت‌های جستجوی متعادل

در حالی که درخت‌های جستجوی دودویی عملیات جستجو، درج و حذف کارآمد را در متوسط ارائه می‌دهند، عملکرد آن‌ها می‌تواند در بدترین حالت به شدت کاهش یابد. درخت‌های جستجوی متعادل خانواده‌ای از ساختارهای داده هستند که یک ساختار درخت تقریباً متعادل را حفظ می‌کنند، تضمین عملکرد خوب در بدترین حالت. در این بخش، دو درخت جستجوی متعادل محبوب را بررسی می‌کنیم: درخت‌های AVL و درخت‌های قرمز-سیاه.

درخت‌های AVL

درخت AVL، که به نام مخترعان آن آدلسون-ولسکی و لندیس نامیده می‌شود، یک درخت جستجوی دودویی خود‌متعادل است که در آن ارتفاع زیرخت‌های چپ و راست هر گره حداکثر یک واحد با هم تفاوت دارند. این تفاوت ارتفاعاینجا ترجمه فارسی فایل مارک‌داون است. برای کد، فقط نظرات را ترجمه کنید، کد را ترجمه نکنید.

تعادل درخت AVL به عنوان عامل تعادل شناخته می‌شود. هنگامی که یک عملیات درج یا حذف، ویژگی AVL (یعنی عامل تعادل بیشتر از 1 یا کمتر از -1 می‌شود) را نقض می‌کند، درخت با استفاده از یک یا چند چرخش مجدداً تعادل می‌یابد.

چهار نوع چرخش برای تعادل‌بخشی درخت‌های AVL استفاده می‌شود:

 1. چرخش به چپ: هنگامی که عامل تعادل یک گره بیشتر از 1 است و عامل تعادل فرزند راست آن غیرمنفی است.

 2. چرخش به راست: هنگامی که عامل تعادل یک گره کمتر از -1 است و عامل تعادل فرزند چپ آن غیرمثبت است.

 3. چرخش چپ-راست: هنگامی که عامل تعادل یک گره بیشتر از 1 است و عامل تعادل فرزند راست آن منفی است.

 4. چرخش راست-چپ: هنگامی که عامل تعادل یک گره کمتر از -1 است و عامل تعادل فرزند چپ آن مثبت است.

با حفظ ویژگی AVL، درخت‌های AVL یک پیچیدگی زمانی بدترین حالت O(log n) را برای عملیات جستجو، درج و حذف تضمین می‌کنند. با این حال، ضرایب ثابت درگیر در عملیات‌های درخت AVL کمی بیشتر از درخت‌های جستجوی دودویی معمولی است به دلیل بار اضافی حفظ عوامل تعادل و انجام چرخش‌ها.

درخت‌های قرمز-سیاه

درخت قرمز-سیاه یک درخت جستجوی دودویی خود-تعادل‌بخش دیگر است که یک ساختار تقریباً متعادل را حفظ می‌کند. هر گره در یک درخت قرمز-سیاه به رنگ قرمز یا سیاه رنگ‌آمیزی می‌شود، و درخت ویژگی‌های زیر را برآورده می‌کند:

 1. ریشه همیشه سیاه است.
 2. تمام گره‌های برگ (NIL) سیاه هستند.
 3. اگر یک گره قرمز باشد، هر دو فرزند آن سیاه هستند.
 4. هر مسیر از یک گره به هر یک از گره‌های برگ فرزند آن، تعداد یکسانی از گره‌های سیاه دارد.

این ویژگی‌ها تضمین می‌کنند که طولانی‌ترین مسیر از ریشه به هر برگ حداکثر دو برابر طول کوتاه‌ترین مسیر است، که یک پیچیدگی زمانی بدترین حالت O(log n) را برای عملیات جستجو، درج و حذف تضمین می‌کند.

هنگامی که یک عملیات درج یا حذف هر یک از ویژگی‌های درخت قرمز-سیاه را نقض می‌کند، درخت با یک سری تغییر رنگ و چرخش‌ها مجدداً تعادل می‌یابد.اینجا ترجمه فارسی فایل مارک‌داون داده شده است. برای کد، فقط توضیحات را ترجمه کرده‌ام، نه خود کد:

کاربردهای جستجو

الگوریتم‌های جستجو و ساختارهای داده دارای کاربردهای متعددی در سراسر حوزه‌های مختلف هستند. در این بخش، چند مثال را برای نشان دادن اهمیت و تنوع جستجو در سناریوهای واقعی‌جهان بررسی می‌کنیم.

پایگاه‌های داده و بازیابی اطلاعات

پایگاه‌های داده و سیستم‌های بازیابی اطلاعات به شدت به تکنیک‌های جستجوی کارآمد متکی هستند تا دسترسی سریع به داده‌ها را فراهم کنند. در پایگاه‌های داده رابطه‌ای، شاخص‌ها با استفاده از ساختارهای داده مانند درخت‌های B یا جداول هش ساخته می‌شوند تا جستجوی سریع رکوردها بر اساس ویژگی‌های خاص را امکان‌پذیر کنند. این شاخص‌ها به پایگاه‌های داده اجازه می‌دهند تا پرس‌وجوهایی با شرایط بر روی ویژگی‌های شاخص‌شده را به طور کارآمد اجرا کنند و فضای جستجو را به شدت کاهش دهند.

در سیستم‌های بازیابی اطلاعات، مانند موتورهای جستجوی وب، شاخص‌های معکوس برای نگاشت کردن اصطلاحات به اسناد حاوی آن‌ها استفاده می‌شوند. یک شاخص معکوس در اصل یک جدول نماد است که کلیدها اصطلاحات و مقادیر آن‌ها لیست‌های شناسه‌های سند هستند. وقتی کاربری یک پرس‌وجو ارسال می‌کند، موتور جستجو اصطلاحات پرس‌وجو را در شاخص معکوس جستجو می‌کند و لیست‌های سند مربوطه را بازیابی می‌کند، که سپس ترکیب و رتبه‌بندی می‌شوند تا نتایج نهایی جستجو تولید شوند.

طراحی کامپایلر

کامپایلرها به طور گسترده از جداول نماد برای ردیابی شناسه‌ها (مانند نام‌های متغیر، نام‌های تابع) و ویژگی‌های آن‌ها (مانند نوع داده، دامنه) در طول فرآیند کامپایل استفاده می‌کنند. وقتی کامپایلر با یک شناسه در کد منبع برخورد می‌کند، آن را در جدول نماد جستجو می‌کند تا معنی و خصوصیات آن را تعیین کند. جستجوی کارآمد برای عملکرد کامپایلر بسیار مهم است، زیرا یک کامپایلر معمولی ممکن است به پردازش میلیون‌ها شناسه در یک برنامه نیاز داشته باشد.### بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی

در بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی، الگوریتم های جستجو نقش حیاتی در تجزیه و تحلیل و درک داده های زیستی ایفا می کنند. برخی از مثال ها عبارتند از:

 • تراز توالی: الگوریتم هایی مانند BLAST (ابزار جستجوی تراز محلی پایه) و اسمیت-واترمن برای جستجوی شباهت بین توالی های DNA، RNA یا پروتئین استفاده می شوند. این الگوریتم ها از تکنیک های جستجوی مختلف برای یافتن بهترین تطبیق بین توالی ها استفاده می کنند، به محققان در شناسایی روابط تکاملی، شباهت های عملکردی و جهش های احتمالی کمک می کنند.

 • مونتاژ ژنوم: الگوریتم های جستجو برای یافتن همپوشانی بین قطعات کوتاه DNA (خوانش ها) تولید شده توسط دستگاه های توالی یابی استفاده می شوند، که به بازسازی توالی ژنوم اصلی امکان می دهد. جستجوی کارآمد برای مدیریت حجم عظیم داده های تولید شده در پروژه های توالی یابی مدرن ضروری است.

 • یافتن ژن و موتیف: محققان از الگوریتم های جستجو برای یافتن الگوهای خاص یا موتیف ها در توالی های DNA یا پروتئین، مانند مکان های اتصال عامل رونویسی، مکان های اسپلایس یا دامنه های محافظت شده استفاده می کنند. این الگوها می توانند به درک تنظیم ژن، عملکرد پروتئین و حفاظت تکاملی کمک کنند.

امنیت سایبری و رمزنگاری

الگوریتم های جستجو در جنبه های مختلف امنیت سایبری و رمزنگاری استفاده می شوند، از جمله:

 • تشخیص نفوذ: سیستم های تشخیص نفوذ شبکه اغلب از الگوریتم های جستجو مانند Aho-Corasick یا Boyer-Moore برای تطبیق کارآمد الگوهای ترافیک شبکه با پایگاه داده امضاهای حمله شناخته شده استفاده می کنند. این امر امکان تشخیص و پیشگیری از تهدیدات امنیتی در زمان واقعی را فراهم می کند.

 • شکستن رمز عبور: مهاجمان ممکن است از الگوریتم های جستجو برای جستجوی کارآمد در میان فرهنگ لغت های رمز عبور بزرگ یا تولید ترکیبات رمز عبور بالقوه هنگام تلاش برای شکستن هش های رمز عبور استفاده کنند. تکنیک هایی مانند جداول رنگین و تبادل زمان-حافظه بر جستجوی کارآمد متکی هستند تا بازیابی رمز عبور را تسریع بخشند.اینجا ترجمه فارسی فایل ارائه شده است:

 • رمزشکنی: در رمزنگاری، الگوریتم‌های جستجو برای تحلیل و بهره‌برداری از نقاط ضعف در سیستم‌های رمزنگاری استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، الگوریتم‌هایی مانند baby-step giant-step یا Pollard's rho برای حل مسئله لگاریتم گسسته که امنیت برخی از طرح‌های رمزنگاری را تشکیل می‌دهد، استفاده می‌شوند.

نتیجه‌گیری

الگوریتم‌های جستجو و ساختارهای داده بنیادی ترین ابزارها در علوم کامپیوتر هستند که کاربردهای گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف دارند. از پایگاه‌های داده و بازیابی اطلاعات تا محاسبات علمی، بیوانفورماتیک و امنیت سایبری، توانایی جستجو و یافتن داده به طور کارآمد برای حل مسائل پیچیده و استخراج بینش‌های ارزشمند حیاتی است.

با درک اصول و تکنیک‌های پشت الگوریتم‌های جستجو، مانند درخت‌های جستجوی دودویی، درخت‌های جستجوی متعادل و جداول هش، توسعه‌دهندگان می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌ای در طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌هایی که به قابلیت‌های جستجوی کارآمد متکی هستند، اتخاذ کنند. انتخاب الگوریتم و ساختار داده مناسب جستجو به عواملی مانند اندازه و ماهیت داده، فراوانی عملیات جستجو و الزامات خاص کاربرد بستگی دارد.

همانطور که میزان داده‌های تولید و پردازش شده به طور نمایی افزایش می‌یابد، اهمیت الگوریتم‌های جستجوی کارآمد نیز افزایش خواهد یافت. محققان و متخصصان در حوزه‌های مختلف همچنان به این ابزارهای بنیادی برای مقابله با چالش‌های داده‌های بزرگ و کشف فرصت‌های جدید متکی خواهند بود.