AI & GPU
Párhuzamos feldolgozás Pythonban: Kezdők útmutatója

Párhuzamos feldolgozás Pythonban: Kezdők útmutatója

Bevezetés

A nagy adatok és a komplex számítások korában a párhuzamos feldolgozás elengedhetetlen eszközzé vált a teljesítmény optimalizálása és a végrehajtási idő csökkentése érdekében. A párhuzamos feldolgozás olyan technika, amely több feladat vagy folyamat egyidejű végrehajtását jelenti, kihasználva a többmagos processzorok és elosztott rendszerek erejét. A Python, mint sokoldalú és népszerű programozási nyelv, különböző modulokat és könyvtárakat biztosít a párhuzamos feldolgozás megkönnyítésére. Ebben a cikkben megismerkedünk a párhuzamos feldolgozás alapjaival, a Python beépített moduljaival a párhuzamossághoz, valamint különféle technikákkal és bevált gyakorlatokkal a párhuzamos feldolgozás erejének kiaknázására Pythonban.

A párhuzamos feldolgozás alapjai

Mielőtt belemélyednénk a párhuzamos feldolgozás részleteibe Pythonban, tekintsük át a kulcsfontosságú fogalmakat:

Konkurencia vs. Párhuzamosság

A konkurencia és a párhuzamosság gyakran felcserélhető fogalmak, de valójában különböző jelentésük van:

 • Konkurencia: A konkurencia olyan rendszer képessége, amely lehetővé teszi, hogy több feladatot vagy folyamatot egyidejűleg hajtson végre, de nem feltétlenül ugyanabban az időpillanatban. A konkurens feladatok függetlenül haladhatnak előre, és végrehajtásuk egymásba fonódhat, illúzióját keltve az egyidejű végrehajtásnak.
 • Párhuzamosság: A párhuzamosság ezzel szemben a különböző feldolgozó egységeken, például CPU-magokban vagy elosztott gépeken, valóban egyidejűleg futó több feladat vagy folyamat végrehajtását jelenti. A párhuzamos feladatok ténylegesen ugyanabban az időben futnak, kihasználva a rendelkezésre álló hardveres erőforrásokat.

A párhuzamosság típusai

A párhuzamosság két fő típusra osztható:

 • Adatpárhuzamosság: Az adatpárhuzamosság során az input adatokat több feldolgozó egység között osztjuk el, és mindegyik részhalmazon ugyanazt a műveletet hajtjuk végre függetlenül. Ez a párhuzamosság típus gyakran használatos olyan esetekben, ahol ugyanaz a számítás.Itt a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódban nem fordítottam le a kódot, csak a megjegyzéseket. Nem adtam hozzá további megjegyzéseket a fájl elejéhez.

n-t nagy adatkészletekre, például képfeldolgozásra vagy mátrixműveletekre kell alkalmazni.

 • Feladat-párhuzamosság: A feladat-párhuzamosság a probléma kisebb, független feladatokra való felosztását jelenti, amelyek párhuzamosan hajthatók végre. Minden feladat különböző műveleteket végezhet különböző adatokon. A feladat-párhuzamosság olyan forgatókönyvekhez alkalmas, ahol több független feladatot kell egyidejűleg végrehajtani, például webes adatgyűjtés vagy párhuzamos tesztelés.

Amdahl-törvény és párhuzamos teljesítmény

Az Amdahl-törvény egy alapvető elv, amely leírja a program párhuzamosításával elérhető elméleti gyorsulást. Kimondja, hogy a gyorsulást a program szekvenciális, nem párhuzamosítható része korlátozza. Az Amdahl-törvény képlete:

Gyorsulás = 1 / (S + P/N)

ahol:

 • S a program szekvenciálisan végrehajtandó (nem párhuzamosítható) része
 • P a program párhuzamosítható része
 • N a párhuzamos feldolgozó egységek száma

Az Amdahl-törvény rávilágít a program szekvenciális szűk keresztmetszeteinek azonosításának és optimalizálásának fontosságára a párhuzamosítás előnyeinek maximalizálása érdekében.

Kihívások a párhuzamos feldolgozásban

A párhuzamos feldolgozás számos kihívással jár:

 • Szinkronizáció és kommunikációs overhead: Amikor több folyamat vagy szál együtt dolgozik, gyakran szükségük van szinkronizációra és egymással való kommunikációra. A szinkronizációs mechanizmusok, mint a zárak és a szemaforok, biztosítják az adatok konzisztenciáját és megakadályozzák a versenyfeltételeket. Azonban a túlzott szinkronizáció és kommunikáció overhead-et okozhat, és ronthatja a teljesítményt.
 • Terhelés-kiegyensúlyozás: A rendelkezésre álló feldolgozó egységek közötti egyenletes munkaterhelés-elosztás kulcsfontosságú az optimális teljesítmény érdekében. Az egyenetlen terhelés-elosztás egyes folyamatok vagy szálak tétlenségéhez, míg mások túlterheléséhez vezethet, ami a források nem optimális kihasználását eredményezi.
 • Hibakeresés és tesztelés: A párhuzamos programok hibakeresése és tesztelése nehezebb lehet, mint a szekvenciális programoké.Itt a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódban nem fordítottam le a kódot, csak a megjegyzéseket. Nem adtam hozzá további megjegyzéseket a fájl elejéhez.

Python párhuzamos feldolgozási moduljai

A Python több beépített modult is kínál a párhuzamos feldolgozáshoz, mindegyiknek megvannak a maga erősségei és használati esetei. Nézzük meg a leggyakrabban használt modulokat:

multiprocessing modul

A multiprocessing modul lehetővé teszi, hogy több folyamatot indítsunk el Pythonban, kihasználva a rendelkezésre álló CPU magokat a párhuzamos végrehajtáshoz. Minden folyamat saját memória területen fut, így valódi párhuzamosságot biztosít.

Folyamatok létrehozása és kezelése

Új folyamat létrehozásához használhatjuk a multiprocessing.Process osztályt. Íme egy példa:

import multiprocessing
 
def worker():
  # Dolgozó folyamat: a folyamat nevének kiírása
  print(f"Dolgozó folyamat: {multiprocessing.current_process().name}")
 
if __name__ == "__main__":
  processes = []
  for _ in range(4):
    p = multiprocessing.Process(target=worker)
    processes.append(p)
    p.start()
 
  for p in processes:
    p.join()

Ebben a példában definiálunk egy worker függvényt, amely kiírja a jelenlegi folyamat nevét. Létrehozunk négy folyamatot, mindegyik a worker függvényt futtatja, és elindítjuk őket a start() módszerrel. Végül megvárjuk, amíg minden folyamat befejeződik a join() módszer használatával.

Folyamatok közötti kommunikáció (IPC)

A folyamatok a multiprocessing modul által biztosított különféle IPC mechanizmusok segítségével kommunikálhatnak és cserélhetnek adatokat:

 • Csövek: A csövek lehetővé teszik az egyirányú kommunikációt két folyamat között. Csövet hozhatunk létre a multiprocessing.Pipe() használatával, és a send() és recv() módszerekkel küldhetünk és fogadhatunk adatokat.
 • Sorok: A sorok biztonságos módot nyújtanak az adatok cseréjéhez a folyamatok között. Sort hozhatunk létre a multiprocessing.Queue() használatával, és a put() és get() módszerekkel tehetünk be és vehetünk ki elemeket.
 • Megosztott memória: A megosztott memória lehetővé teszi, hogy több folyamat hozzáférjen ugyanahhoz a memória területhez.Itt a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódban csak a megjegyzéseket fordítottam le, a kódot nem módosítottam.

Használj multiprocessing.Value() és multiprocessing.Array() változókat, és használd őket az adatok megosztására a folyamatok között.

Itt egy példa a sorban történő kommunikáció használatára:

import multiprocessing
 
def worker(queue):
  # Dolgozó folyamat
  while True:
    elem = queue.get()
    if elem is None:
      break
    print(f"Elem feldolgozása: {elem}")
 
if __name__ == "__main__":
  queue = multiprocessing.Queue()
  folyamatok = []
  for _ in range(4):
    p = multiprocessing.Process(target=worker, args=(queue,))
    folyamatok.append(p)
    p.start()
 
  for elem in range(10):
    queue.put(elem)
 
  for _ in range(4):
    queue.put(None)
 
  for p in folyamatok:
    p.join()

Ebben a példában létrehozunk egy sort, és átadjuk azt a dolgozó folyamatoknak. A fő folyamat elemeket helyez a sorba, a dolgozó folyamatok pedig fogyasztják az elemeket, amíg nem kapnak None értéket, ami a munka végét jelzi.

threading modul

A threading modul lehetővé teszi szálak létrehozását és kezelését egyetlen folyamaton belül. A szálak párhuzamosan futnak ugyanabban a memóriatérben, ami hatékony kommunikációt és adatmegosztást tesz lehetővé.

Szálak létrehozása és kezelése

Új szál létrehozásához használhatjuk a threading.Thread osztályt. Íme egy példa:

import threading
 
def worker():
  # Dolgozó szál
  print(f"Dolgozó szál: {threading.current_thread().name}")
 
if __name__ == "__main__":
  szálak = []
  for _ in range(4):
    t = threading.Thread(target=worker)
    szálak.append(t)
    t.start()
 
  for t in szálak:
    t.join()

Ebben a példában négy szálat hozunk létre, mindegyik a worker függvényt futtatja, és elindítjuk őket a start() módszerrel. Megvárjuk, amíg minden szál befejeződik a join() módszer használatával.

Szinkronizációs primitívek

Amikor több szál fér hozzá közös erőforrásokhoz, szinkronizációra van szükség a versenyhelyzetek elkerülése és az adatok konzisztenciájának biztosítása érdekében. A threading modul különféle szinkronizációs primitíveket biztosít.Itt a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódban nem fordítottam le a kódot, csak a megjegyzéseket. Nem adtam hozzá további megjegyzéseket a fájl elejéhez.

Szinkronizációs primitívek Magyarországon:

 • Zárak: A zárak kizárólagos hozzáférést biztosítanak egy megosztott erőforráshoz. Létrehozhatod a zárat a threading.Lock() használatával, és az acquire() és release() módszerekkel szerezheted meg és adhatod fel a zárat.
 • Szemafórok: A szemafórok szabályozzák a hozzáférést egy megosztott erőforráshoz, amely korlátozott számú hellyel rendelkezik. Létrehozhatsz egy szemafórt a threading.Semaphore(n) használatával, ahol n a rendelkezésre álló helyek száma.
 • Feltételes változók: A feltételes változók lehetővé teszik a szálak számára, hogy várjanak egy adott feltétel teljesülésére, mielőtt továbblépnének. Létrehozhatsz egy feltételes változót a threading.Condition() használatával, és a wait(), notify() és notify_all() módszerekkel koordinálhatod a szálak végrehajtását.

Itt egy példa arra, hogyan használhatunk egy zárat a megosztott változó szinkronizálásához:

import threading
 
counter = 0
lock = threading.Lock()
 
def worker():
  global counter
  with lock:
    counter += 1
    print(f"Thread {threading.current_thread().name}: Counter = {counter}")
 
if __name__ == "__main__":
  threads = []
  for _ in range(4):
    t = threading.Thread(target=worker)
    threads.append(t)
    t.start()
 
  for t in threads:
    t.join()

Ebben a példában egy zárat használunk annak biztosítására, hogy csak egy szál férjen hozzá és módosítsa a counter változót egyszerre, megakadályozva a versenyfeltételeket.

concurrent.futures modul

A concurrent.futures modul egy magasszintű felületet biztosít az aszinkron végrehajtáshoz és a párhuzamos feldolgozáshoz. Elrejti a szál- és folyamatkezelés alacsony szintű részleteit, megkönnyítve a párhuzamos kód írását.

ThreadPoolExecutor és ProcessPoolExecutor

A concurrent.futures modul két végrehajtó osztályt biztosít:

 • ThreadPoolExecutor: Egy munkaszál-készletet kezel a feladatok egyidejű végrehajtásához egyetlen folyamaton belül.
 • ProcessPoolExecutor: Egy munkafoly.amat-készletet kezel a feladatok párhuzamos végrehajtásához, több CPU-mag kihasználásával.

Itt egy példa a ThreadPoolExecutor használatára.

import concurrent.futures
 
def worker(n):
  print(f"Dolgozó {n}: Indítás")
  # Végezze el a munkát
  print(f"Dolgozó {n}: Befejezve")
 
if __name__ == "__main__":
  with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:
    futures = []
    for i in range(8):
      future = executor.submit(worker, i)
      futures.append(future)
 
    for future in concurrent.futures.as_completed(futures):
      future.result()

A példában létrehozunk egy ThreadPoolExecutor-t, amely legfeljebb négy munkafolyamatot használ. Nyolc feladatot adunk át a végrehajtónak a submit() módszer használatával, amely egy Future objektumot ad vissza, amely az aszinkron feladat végrehajtását jelképezi. Ezután megvárjuk, amíg a feladatok befejeződnek az as_completed() módszer használatával, és lekérjük az eredményeket a result() módszer segítségével.

Future objektumok és aszinkron végrehajtás

A concurrent.futures modul Future objektumokat használ az aszinkron feladatok végrehajtásának ábrázolására. A Future objektum egy számítás állapotát és eredményét foglalja magában. Használhatja a done() módszert annak ellenőrzésére, hogy egy feladat befejeződött-e, a result() módszert az eredmény lekérésére, és a cancel() módszert egy feladat végrehajtásának megszakítására.

Itt egy példa a Future objektumok használatára az aszinkron végrehajtás kezeléséhez:

import concurrent.futures
import time
 
def worker(n):
  time.sleep(n)
  return n * n
 
if __name__ == "__main__":
  with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:
    futures = [executor.submit(worker, i) for i in range(4)]
 
    for future in concurrent.futures.as_completed(futures):
      result = future.result()
      print(f"Eredmény: {result}")

Ebben a példában négy feladatot adunk át a végrehajtónak, és az as_completed() módszer használatával lekérjük az eredményeket, ahogy azok elérhetővé válnak. Minden feladat egy adott ideig alszik, és visszaadja a bemeneti szám négyzetét.## Párhuzamos feldolgozási technikák Pythonban A Python különféle technikákat és könyvtárakat biztosít a párhuzamos feldolgozáshoz, amelyek különböző felhasználási eseteknek és követelményeknek felelnek meg. Nézzük meg ezeket a technikákat:

Párhuzamos hurkok a multiprocessing.Pool használatával

A multiprocessing.Pool osztály lehetővé teszi, hogy egy függvényt párhuzamosan hajtsunk végre több bemeneti értéken. Elosztja a bemeneti adatokat a munkafolyamatok készlete között, és összegyűjti az eredményeket. Íme egy példa:

import multiprocessing
 
def worker(n):
  return n * n
 
if __name__ == "__main__":
  with multiprocessing.Pool(processes=4) as pool:
    results = pool.map(worker, range(10))
    print(results)

Ebben a példában létrehozunk egy készletet négy munkafolyamattal, és a map() módszert használjuk a worker függvény alkalmazására a 0-tól 9-ig terjedő számokra párhuzamosan. Az eredményeket összegyűjtjük és kiírjuk.

Párhuzamos leképezés és csökkentés műveletek

A Python multiprocessing modulja Pool.map() és Pool.reduce() módszereket biztosít a leképezés és csökkentés műveletek párhuzamos végrehajtásához. Ezek a módszerek elosztják a bemeneti adatokat a munkafolyamatok között, és összegyűjtik az eredményeket.

 • Pool.map(func, iterable): Alkalmazza a func függvényt az iterable minden elemére párhuzamosan, és egy eredménylista visszaadása.
 • Pool.reduce(func, iterable): Alkalmazza a func függvényt kumulatívan az iterable elemeire párhuzamosan, és egy egyetlen értékre csökkenti az iterálható elemet.

Íme egy példa a Pool.map() és Pool.reduce() használatára:

import multiprocessing
 
def square(x):
  return x * x
 
def sum_squares(a, b):
  return a + b
 
if __name__ == "__main__":
  with multiprocessing.Pool(processes=4) as pool:
    numbers = range(10)
    squared = pool.map(square, numbers)
    result = pool.reduce(sum_squares, squared)
    print(f"Négyzetek összege: {result}")

Ebben a példában a Pool.map() használatával párhuzamosan négyzetre emeljük a számokat, majd a Pool.reduce() használatával összegezzük a négyzeteket.### Aszinkron I/O asyncio használatával A Python asyncio modulja támogatja az aszinkron I/O-t és a párhuzamos végrehajtást koroutinok és eseményhurok használatával. Lehetővé teszi, hogy aszinkron kódot írjunk, amely hatékonyan képes kezelni több I/O-kötött feladatot.

Itt egy példa arra, hogyan használhatjuk az asyncio-t aszinkron HTTP-kérések végrehajtására:

import asyncio
import aiohttp
 
async def fetch(url):
  # Aszinkron HTTP-kérés végrehajtása az aiohttp használatával
  async with aiohttp.ClientSession() as session:
    async with session.get(url) as response:
      return await response.text()
 
async def main():
  # Több URL-cím megadása a lekérdezéshez
  urls = [
    "https://api.example.com/data1",
    "https://api.example.com/data2",
    "https://api.example.com/data3",
  ]
  tasks = []
  for url in urls:
    # Feladatok létrehozása a fetch() függvény meghívásával
    task = asyncio.create_task(fetch(url))
    tasks.append(task)
 
  # Várjuk meg, amíg minden feladat befejeződik
  results = await asyncio.gather(*tasks)
  for result in results:
    print(result)
 
if __name__ == "__main__":
  asyncio.run(main())

Ebben a példában egy aszinkron fetch() függvényt definiálunk, amely HTTP GET-kérést hajt végre az aiohttp könyvtár használatával. Több feladatot hozunk létre a asyncio.create_task() használatával, és megvárjuk, amíg mind befejeződik a asyncio.gather() segítségével. Végül kiírjuk az eredményeket.

Elosztott számítás mpi4py és dask használatával

Az elosztott számításhoz több gépen vagy fürtökön, a Python olyan könyvtárakat biztosít, mint az mpi4py és a dask.

 • mpi4py: Biztosítja a Message Passing Interface (MPI) szabvány kötéseit, lehetővé téve a párhuzamos végrehajtást elosztott memóriarendszereken.
 • dask: Rugalmas könyvtárat biztosít a Python párhuzamos számításaihoz, támogatva a feladatütemezést, az elosztott adatstruktúrákat és az integrációt más könyvtárakkal, mint a NumPy és a Pandas.

Itt egy egyszerű példa az mpi4py használatára elosztott számításhoz:

from mpi4py import MPI
 
def main():
  comm = MPI.COMM_WORLD
  rank = comm.Get_rank()
  size = comm.Get_size()
 
  if rank == 0:
    data = [i for i in range(size)]
  else:
    data = None
 
  data = comm.scatter(data, root=0)
  result = data * data
 
  result = comm.gather(result, root=0)
 
  if rank == 0:
    print(f"Ergebnis: {result}")
 
if __name__ == "__main__":
  main()

Ebben a példában az MPI.COMM_WORLD használatával létrehozunk egy kommunikátort az összes folyamat számára. A gyökérfolyamat (0-ás rangú) szétosztja az adatot a többi folyamat között a comm.scatter() használatával. Minden folyamat kiszámítja a kapott adat négyzetét. Végül az eredményeket visszagyűjtjük a gyökérfolyamatba a comm.gather() segítségével.

GPU-gyorsítás a numba és a cupy használatával

A számításigényes feladatok esetén a GPU-k erejének kihasználása jelentősen felgyorsíthatja a párhuzamos feldolgozást. A Python-ban a numba és a cupy könyvtárak támogatják a GPU-gyorsítást.

 • numba: Lehetővé teszi a Python-kód just-in-time (JIT) fordítását, így a Python-függvényeket natív gépi kóddá lehet fordítani CPU-k és GPU-k számára.
 • cupy: Egy NumPy-kompatibilis könyvtár GPU-gyorsított számításokhoz, amely számos matematikai függvényt és tömb-műveletet kínál.

Íme egy példa a numba használatára a GPU-gyorsított numerikus számításhoz:

import numba
import numpy as np
 
@numba.jit(nopython=True, parallel=True)
def sum_squares(arr):
  # A tömb elemeinek négyzetösszegének kiszámítása párhuzamosan
  result = 0
  for i in numba.prange(arr.shape[0]):
    result += arr[i] * arr[i]
  return result
 
arr = np.random.rand(10000000)
result = sum_squares(arr)
print(f"Négyzetösszeg: {result}")

Ebben a példában a @numba.jit dekorátor segítségével fordítjuk le a sum_squares() függvényt a GPU-n való párhuzamos végrehajtásra. A parallel=True argumentum engedélyezi az automatikus párhuzamosítást. Létrehozunk egy nagy méretű véletlen számokból álló tömböt, és a GPU-gyorsított függvénnyel kiszámítjuk a négyzetösszeget.

Legjobb gyakorlatok és tippek

A Python párhuzamos feldolgozása során vegye figyelembe a következő legjobb gyakorlatokat és tippeket:

Párhuzamosítható feladatok azonosítása

 • Keresse meg azokat a feladatokat, amelyek függetlenül végrehajthatók, és nagy számítási igénnyel rendelkeznek.Itt a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódban nem fordítottam le a kommenteket.

 • Összpontosítson a CPU-kötött feladatokra, amelyek párhuzamos végrehajtásból profitálhatnak.

 • Vegye figyelembe az adatpárhuzamosságot olyan feladatokhoz, amelyek ugyanazt a műveletet különböző adathalmazokon hajtják végre.

A kommunikációs és szinkronizációs terhelés minimalizálása

 • Minimalizálja az egyes folyamatok vagy szálak között átvitt adatok mennyiségét, hogy csökkentse a kommunikációs terhelést.
 • Körültekintően használjon megfelelő szinkronizációs primitíveket, mint a zárak, szemaforok és feltételes változók, hogy elkerülje a túlzott szinkronizációt.
 • Fontolóra veheti az üzenetátadást vagy a megosztott memóriát a folyamatok közötti kommunikációhoz.

A terhelés kiegyensúlyozása a párhuzamos folyamatok/szálak között

 • Ossza el egyenletesen a munkaterhelést a rendelkezésre álló folyamatok vagy szálak között, hogy maximalizálja az erőforrás-kihasználtságot.
 • Használjon dinamikus terheléskiegyenlítő technikákat, mint a munkavégzés-ellopás vagy a feladatsorok, hogy kezelje az egyenetlen terheléseket.
 • Vegye figyelembe a feladatok szemcseméretét, és igazítsa a folyamatok vagy szálak számát a rendelkezésre álló erőforrásokhoz.

Versenyhelyzetek és holtpontok elkerülése

 • Használja a szinkronizációs primitíveket helyesen, hogy megakadályozza a versenyhelyzeteket a megosztott erőforrások elérésekor.
 • Legyen óvatos a zárak használatakor, és kerülje a körkörösen függő zárolásokat, hogy elkerülje a holtpontokat.
 • Használjon magasabb szintű absztrakciókat, mint a concurrent.futures vagy a multiprocessing.Pool, hogy automatikusan kezelje a szinkronizációt.

Párhuzamos kód hibakeresése és profilozása

 • Használjon naplózást és print utasításokat a végrehajtási folyamat nyomon követéséhez és a problémák azonosításához.
 • Használja a Python hibakeresési eszközeit, mint a pdb vagy az IDE-k hibakeresőit, amelyek támogatják a párhuzamos hibakeresést.
 • Profilozza a párhuzamos kódját olyan eszközökkel, mint a cProfile vagy a line_profiler, hogy azonosítsa a teljesítménybeli szűk keresztmetszeteket.

Mikor használjunk párhuzamos feldolgozást, és mikor kerüljük el

 • Használjon párhuzamos feldolgozást, amikor CPU-kötött feladatai vannak, amelyek párhuzamos végrehajtásból profitálhatnak.
 • Kerülje a párhuzamos feldolgozást I/O-kötött feladatokhoz vagy nagy kommunikációs terheléssel rendelkező feladatokhoz.
 • Vegye figyelembe a párhuzamos folyamatok vagy szálak indításának és kezelésének terhelését. A párhuzamos feldolgozás nem mindig jelent teljesítménynövekedést.Itt a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódban nem fordítottam le a kommenteket.

Valós Világbeli Alkalmazások

A párhuzamos feldolgozás különféle területeken talál alkalmazást, beleértve:

Tudományos Számítások és Szimulációk

 • A párhuzamos feldolgozást széles körben használják tudományos szimulációkban, numerikus számításokban és modellezésben.
 • Példák erre az időjárás-előrejelzés, molekuláris dinamikai szimulációk és végeselemes analízis.

Adatfeldolgozás és Analitika

 • A párhuzamos feldolgozás lehetővé teszi nagy adatkészletek gyorsabb feldolgozását és felgyorsítja az adatelemzési feladatokat.
 • Gyakran használják nagy adatkeretrendszerekben, mint az Apache Spark és a Hadoop, elosztott adatfeldolgozásra.

Gépi Tanulás és Mélytanulás

 • A párhuzamos feldolgozás kulcsfontosságú a nagy léptékű gépi tanulási modellek és mély neurális hálózatok betanításához.
 • A TensorFlow és a PyTorch keretrendszerek kihasználják a párhuzamos feldolgozást a betanítás és következtetés felgyorsítására CPU-kon és GPU-kon.

Webes Adatgyűjtés és Keresés

 • A párhuzamos feldolgozás jelentősen felgyorsíthatja a webes adatgyűjtési és keresési feladatokat azáltal, hogy elosztja a munkaterhelést több folyamat vagy szál között.
 • Lehetővé teszi a weboldalak gyorsabb lekérését és feldolgozását, valamint az adatok kinyerését.

Párhuzamos Tesztelés és Automatizálás

 • A párhuzamos feldolgozás használható több teszteset vagy forgatókönyv egyidejű futtatására, csökkentve az összesített tesztelési időt.
 • Különösen hasznos nagy teszthalmazok és folyamatos integrációs folyamatok esetén.

Jövőbeli Trendek és Fejlesztések

A Python párhuzamos feldolgozás területe folyamatosan fejlődik új keretrendszerekkel, könyvtárakkal és hardveres fejlesztésekkel. Néhány jövőbeli trend és fejlesztés:

Feltörekvő Párhuzamos Feldolgozási Keretrendszerek és Könyvtárak

 • Új párhuzamos feldolgozási keretrendszerek és könyvtárak fejlesztése folyik a párhuzamos programozás egyszerűsítése és a teljesítmény javítása érdekében.
 • Példák erre a Ray, a Dask és a Joblib, amelyek magas szintű absztrakciókat és elosztott számítási képességeket biztosítanak.

Heterogén Számítás és Gyorsítók

 • A heterogén számítás és a hardveres gyorsítók, mint a GPU-k és FPGA-k, egyre fontosabbá válnak a párhuzamos feldolgozásban.
 • Ezek lehetővé teszik a számítási feladatok hatékonyabb párhuzamosítását és gyorsabb végrehajtását.Itt a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódhoz tartozó megjegyzéseket fordítottam le, de a kódot nem módosítottam.

A heterogén számítástechnika különböző típusú processzorok, például CPU-k, GPU-k és FPGA-k használatát jelenti, hogy felgyorsítsuk a specifikus feladatokat.

 • A CuPy, Numba és PyOpenCL Python-könyvtárak lehetővé teszik a zökkenőmentes integrációt a gyorsítókkal a párhuzamos feldolgozás érdekében.

Kvantumszámítás és annak lehetséges hatása a párhuzamos feldolgozásra

 • A kvantumszámítás exponenciális sebességnövekedést ígér bizonyos számítási problémák esetén.
 • A Qiskit és a Cirq Python-könyvtárak eszközöket biztosítanak a kvantumáramkör-szimulációhoz és a kvantumalgoritmus-fejlesztéshez.
 • Ahogy a kvantumszámítás fejlődik, forradalmasíthatja a párhuzamos feldolgozást, és lehetővé teheti a komplex problémák hatékonyabb megoldását.

Párhuzamos feldolgozás a felhőben és a kiszolgáló nélküli számítástechnikában

 • A felhőplatformok, mint az Amazon Web Services (AWS), a Google Cloud Platform (GCP) és a Microsoft Azure, párhuzamos feldolgozási képességeket kínálnak szolgáltatásaikon keresztül.
 • A kiszolgáló nélküli számítási platformok, mint az AWS Lambda és a Google Cloud Functions, lehetővé teszik a párhuzamos feladatok futtatását az infrastruktúra kezelése nélkül.
 • A Python-könyvtárak és -keretrendszerek alkalmazkodnak, hogy kihasználhassák a felhő és a kiszolgáló nélküli számítástechnika erejét a párhuzamos feldolgozás terén.

Következtetés

A párhuzamos feldolgozás a Pythonban elengedhetetlen eszközzé vált a teljesítmény optimalizálása és a számítási igényes feladatok megoldása érdekében. A Python beépített moduljainak, mint a multiprocessing, threading és concurrent.futures, használatával a fejlesztők kihasználhatják a párhuzamos végrehajtás erejét, és eloszthatják a terhelést több folyamat vagy szál között.

A Python emellett gazdag ökoszisztémát kínál a párhuzamos feldolgozáshoz kapcsolódó könyvtárakkal és keretrendszerekkel, amelyek különböző területekhez és használati esetekhez igazodnak. Az aszinkron I/O-tól az asyncio-val a elosztott számítástechnikáig a mpi4py-vel és a dask-kal, a Python széles skálát kínál a párhuzamos feldolgozás számára.

A párhuzamos feldolgozás hatékony kihasználása érdekében a Pythonban elengedhetetlen a legjobb gyakorlatok követése, és olyan tényezők figyelembevétele, mint a párhuzamosítható feladatok azonosítása, a kommunikáció és a szinkronizáció minimalizálása.# Párhuzamos feldolgozás Pythonban

Bevezetés

A párhuzamos feldolgozás lehetővé teszi, hogy több feladatot egyidejűleg hajtsunk végre, ami csökkentheti a futási időt és javíthatja a teljesítményt. Azonban a párhuzamos programozás magával hozza a szinkronizáció, az erőforrás-elosztás, a terhelés kiegyensúlyozása és a versenyhelyzetek, valamint a holtpontok elkerülésének kihívásait is. A párhuzamos kód hibakeresése és profilozása is elengedhetetlen a teljesítmény optimalizálása és a szűk keresztmetszetek azonosítása érdekében.

A párhuzamos feldolgozás számos területen alkalmazható, többek között a tudományos számításokban, az adatfeldolgozásban, a gépi tanulásban, a webes adatgyűjtésben és a párhuzamos tesztelésben. Ahogy az adatok mennyisége és komplexitása tovább növekszik, a párhuzamos feldolgozás egyre fontosabbá válik a nagy léptékű számítások kezelése és az adatintenzív feladatok felgyorsítása érdekében.

A jövőbe tekintve a párhuzamos feldolgozás Pythonban izgalmas, új keretrendszerekkel, a heterogén számítástechnika fejlődésével és a kvantumszámítás potenciális hatásával. A párhuzamos feldolgozás felhő- és kiszolgáló nélküli számítási platformokkal való integrációja tovább bővíti a skálázható és hatékony párhuzamos végrehajtás lehetőségeit.