Hogyan Működnek Az Algoritmusok
Chapter 2 Algorithms Fundamentals

2. fejezet: Az algoritmusok alapjai

Ebben a fejezetben a tanulmányozandó algoritmusok és a hatékony programok fejlesztésének alapjául szolgáló alapvető fogalmakat és adatszerkezeteket tárgyaljuk. Először az adattípusokat és adatszerkezeteket ismertetjük, amelyek segítenek az adatok rendszerezésében és manipulálásában. Ezután három alapvető absztrakt adattípust mutatunk be: a zsákokat, a sorokat és a veremeket. Ezek az adattípusok a komplexebb algoritmusok és adatszerkezetek építőkövei. Megvizsgáljuk az algoritmusok elemzését is, amely kulcsfontosságú a programok hatékonyságának és skálázhatóságának megértéséhez. Végül egy esettanulmányt mutatunk be az unió-találat problémáról, amely demonstrálja, hogyan lehet alkalmazni a fejezetben tanultakat egy gyakorlati probléma megoldására.

Adattípusok és adatszerkezetek

Az adattípusok egy értékkészletet és az azokon végezhető műveletek készletét határozzák meg. A programozási nyelvekbe beépített primitív adattípusok, mint az egészek, a lebegőpontos számok és a logikai értékek. Azonban a bonyolultabb problémák megoldásához gyakran szükség van saját adattípusok, úgynevezett absztrakt adattípusok (ADT-k) létrehozására.

Az adatszerkezetek ezzel szemben olyan módokat biztosítanak, amelyekkel az adatokat a számítógép memóriájában lehet szervezni és tárolni. Meghatározzák, hogy az adatok hogyan vannak elrendezve és hozzáférhetők, ami jelentősen befolyásolhatja az adatokon működő algoritmusok hatékonyságát. Néhány gyakori adatszerkezet a tömbök, a láncolt listák, a fák és a hash táblák.

Algoritmusok tervezésekor elengedhetetlen, hogy megfelelő adattípusokat és adatszerkezeteket válasszunk, amelyek hatékonyan támogatják a szükséges műveleteket. Az adatszerkezet megválasztása jelentős különbséget tehet egy algoritmus teljesítményében.

Zsákok, sorok és veremek

A zsákok, sorok és veremek három alapvető absztrakt adattípus, amelyeket széles körben használnak az algoritmus-tervezésben és a programozásban.

Zsákok

A zsák egy rendezetlen elemgyűjtemény, amely lehetővé teszi a duplikátumokat. A zsák fő műveletei:

 • add(elem): Elem hozzáadása a zsákhozHere is the Hungarian translation of the provided markdown file, with the code comments translated:

Táska

 • isEmpty(): Ellenőrizze, hogy a táska üres-e.
 • size(): Adja vissza a táskában lévő elemek számát.

A táskák hasznosak, amikor egy gyűjteményt kell nyilvántartani, anélkül, hogy az elemek sorrendjére vagy egyediségére kellene figyelni.

Sorok

A sor egy olyan elemgyűjtemény, amely az első beérkezett, első kiszolgált (FIFO) elvet követi. A sor fő műveletei:

 • enqueue(item): Hozzáad egy elemet a sor végéhez.
 • dequeue(): Eltávolítja és visszaadja a sor elejéről az elemet.
 • isEmpty(): Ellenőrzi, hogy a sor üres-e.
 • size(): Visszaadja a sorban lévő elemek számát.

A sorokat gyakran használják olyan forgatókönyvekben, ahol az elemeket a beérkezési sorrendben kell feldolgozni, például feladatütemezésnél vagy szélességi keresésben.

Verem

A verem egy olyan elemgyűjtemény, amely az utoljára beérkezett, először kiszolgált (LIFO) elvet követi. A verem fő műveletei:

 • push(item): Hozzáad egy elemet a verem tetejéhez.
 • pop(): Eltávolítja és visszaadja a verem tetején lévő elemet.
 • isEmpty(): Ellenőrzi, hogy a verem üres-e.
 • size(): Visszaadja a veremben lévő elemek számát.

A veremeket gyakran használják olyan algoritmusokban, amelyek visszakövetést vagy az elemek sorrendjének megfordítását igénylik, például mélységi keresésben vagy kifejezés-kiértékelésben.

A táskák, sorok és veremek különböző adatszerkezetekkel, például tömbökkel vagy láncolt listákkal implementálhatók, a konkrét alkalmazás követelményeitől függően.

Algoritmusok elemzése

Az algoritmusok hatékonyságának elemzése kulcsfontosságú az algoritmusok teljesítményjellemzőinek megértéséhez és az adott problémához legjobban illeszkedő algoritmus kiválasztásához. Az algoritmusok elemzése magában foglalja az időbonyolultság és a tárhelybonyolultság vizsgálatát.

Az időbonyolultság azt jelenti, hogy az algoritmus mennyi időt vesz igénybe a probléma megoldására a bemeneti méret függvényében. Ezt általában a nagy-O jelöléssel fejezzük ki, amely felső korlátot ad az algoritmus futási idejének növekedési ütemére. Például egy algoritmus O(n) időbonyolultságú, ha a futási ideje lineárisan növekszik a bemeneti mérettel.Itt a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódhoz tartozó megjegyzéseket fordítottam le, a kódot nem.

Egy O(n) időbonyolultságú algoritmus azt jelenti, hogy a futási ideje lineárisan növekszik a bemeneti mérettel.

A térfoglalás, más néven memóriaigény, ezzel szemben arra utal, hogy egy algoritmus mennyi memóriát igényel a probléma megoldásához a bemeneti méret függvényében. Ezt is a nagy-O jelöléssel fejezzük ki, és azt mutatja meg, hogy az algoritmus mennyi további memóriát igényel, ahogy a bemeneti méret növekszik.

Algoritmusok elemzésekor gyakran figyelembe vesszük a legrosszabb, az átlagos és a legjobb esetet. A legrosszabb eset az algoritmus maximális idő- vagy térfoglalását jelenti egy adott méretű bemenetre, míg a legjobb eset a minimális idő- vagy térfoglalást. Az átlagos eset a tipikus bemenetre várható idő- vagy térfoglalást jelenti.

Fontos megjegyezni, hogy egy algoritmus tényleges futási ideje különböző tényezőktől függ, mint például a programozási nyelv, a hardver és a fordító optimalizációi. A nagy-O jelölés azonban egy szabványos módot biztosít arra, hogy különböző algoritmusok hatékonyságát összehasonlítsuk ezektől a tényezőktől függetlenül.

Esettanulmány: Unió-Keresés

Az unió-keresés probléma, más néven a diszjunkt halmaz adatszerkezet, egy klasszikus példa, amely bemutatja az ebben a fejezetben tárgyalt koncepciók alkalmazását. A probléma egy diszjunkt halmazok gyűjteményének fenntartásával és két fő művelet támogatásával foglalkozik:

 • union(p, q): Egyesíti a p és q elemeket tartalmazó halmazokat.
 • find(p): Megkeresi a p elemet tartalmazó halmazt.

Az unió-keresés adatszerkezetnek számos alkalmazása van, mint például gráfok körének észlelése, összefüggő komponensek keresése és perkolációval, valamint dinamikus kapcsolódással kapcsolatos problémák megoldása.

Több algoritmus is létezik az unió-keresés adatszerkezet megvalósítására, mindegyiknek más-más időbonyolultsági trade-offjai vannak a union és find műveletek között. Néhány gyakori megvalósítás:

 • Gyors-keresés: A find művelet konstans idejű, de a union művelet lineáris idejű.
 • Gyors-unióMegjegyzés: A union művelet gyorsabb, mint a quick-find, de a find művelet lineáris időt vehet igénybe a legrosszabb esetben.
 • Súlyozott quick-union: A quick-union egy továbbfejlesztett változata, amely a fák mérete alapján egyensúlyoz, így mind a union, mind a find műveletek logaritmikus időben futnak a legrosszabb esetben.
 • Súlyozott quick-union útlenyomás-tömörítéssel: Egy további optimalizáció, amely a fa szerkezetét laposítja a find műveletek során, így mind a union, mind a find műveletek közel konstans időben futnak.

A union-find esettanulmány rávilágít arra, hogy milyen fontos a megfelelő adatszerkezetek és algoritmusok kiválasztása a probléma követelményei és a teljesítményszempontok alapján.

Következtetés

Ebben a fejezetben megvizsgáltuk az adattípusok, adatszerkezetek és absztrakt adattípusok alapvető fogalmait, a halmazok, sorok és veremek témakörére fókuszálva. Emellett tárgyaltuk az algoritmusok elemzését és annak fontosságát, hogy figyelembe vegyük az idő- és téromplexitást az algoritmusok tervezése és kiválasztása során. A union-find esettanulmány bemutatta, hogyan lehet ezeket a fogalmakat valós problémák hatékony megoldására alkalmazni.

Ahogy haladunk előre a könyvben, ezekre az alapvető fogalmakra építve további fejlett algoritmusokat és adatszerkezeteket fogunk megismerni. Az ebben a fejezetben tárgyalt elvek megértése szilárd alapot nyújt a bonyolultabb problémák megoldásához és hatékony megoldások tervezéséhez.