Hogyan Tervezzünk GPU Chipet
Chapter 3 Parallel Programming Models

3. fejezet: Párhuzamos programozási modellek GPU-tervezésben

A Grafikus Processzor Egységek (GPU-k) fejlődtek a rögzített funkciójú grafikai gyorsítóktól a nagy párhuzamosságú, programozható számítási motorokig, melyek képesek széles körű alkalmazások gyorsítására. A GPU-k hatalmas párhuzamosságának hatékony kihasználása érdekében több párhuzamos programozási modell és API-t fejlesztettek ki, mint például a NVIDIA CUDA, az OpenCL és a DirectCompute. Ezek a programozási modellek olyan absztrakciót biztosítanak, amely lehetővé teszi a programozók számára, hogy kifejezzék alkalmazásaik párhuzamosságát, miközben elrejtik a GPU hardver alacsony szintű részleteit.

Ebben a fejezetben megvizsgáljuk a GPU-k párhuzamos programozási modelljeinek kulcsfontosságú fogalmait és elveit, összpontosítva a SIMT (Single Instruction, Multiple Thread) végrehajtási modellre, a CUDA programozási modellre és API-ra, valamint az OpenCL keretrendszerre. Emellett tárgyaljuk azokat a technikákat is, amelyek segítségével algoritmusokat képezhetünk le GPU-architektúrákra a nagy teljesítmény és hatékonyság elérése érdekében.

A SIMT (Single Instruction, Multiple Thread) végrehajtási modell

A SIMT végrehajtási modell az a alapvető paradigma, amelyet a modern GPU-k használnak a hatalmas párhuzamosság elérésére. A SIMT modellben számos szál ugyanazt a programot (kernel-nek nevezve) hajtja végre párhuzamosan, de minden egyes szálnak saját program számlálója van, és a szál azonosítója és a kezelt adatok alapján különböző végrehajtási útvonalakat követhet.

Kernel-ek és a szál-hierarchia

Egy GPU kernel egy olyan függvény, amelyet nagy számú szál párhuzamosan hajt végre. Egy kernel indításakor a programozó megadja a létrehozandó szálak számát, és hogy azok hogyan szerveződnek hierarchiába: gridekbe, blokkok (vagy kooperatív szál-tömbök - CTAs) és egyedi szálak.

 • Egy grid reprezentálja a teljes problémateret, és egy vagy több blokkból áll.

 • Egy blokk olyan szálak csoportja, amelyek együttműködhetnek és szinkronizálhatnak egymással megosztott memória és korlátok segítségével. A blokkban lévő szálak ugyanazon a GPU maggal (streaming multiprocessor) lesznek végrehajtva.Itt a magyar fordítás:

 • Minden szál rendelkezik egyedi azonosítóval a blokkján és rácson belül, ami felhasználható a memóriacímek kiszámításához és vezérlési folyamatok meghozatalához.

Ez a hierarhikus szervezés lehetővé teszi a programozók számára, hogy kifejezzék mind az adatpárhuzamosságot (amikor ugyanazt a műveletet több adatelemre alkalmazzák), mind a feladatpárhuzamosságot (amikor különböző feladatok hajtódnak végre párhuzamosan).

A 3.1. ábra szemlélteti a szálhierarchiát a SIMT végrehajtási modellben.

      Rács
    ________________
   /  /  /  /  /
   /  /  /  /  / 
  /  /  /  /  /
  /  /  /  /  /
 /__/__/__/__/__/
  |  |  |  |
  |  | Blokk |
  |  |  |  |
 Szál Szál ...

3.1. ábra: Szálhierarchia a SIMT végrehajtási modellben.

SIMT végrehajtás

A SIMT végrehajtási modellben minden szál ugyanazt az utasítást hajtja végre, de különböző adatokon működik. Azonban, ellentétben a SIMD-vel (Single Instruction, Multiple Data), ahol minden feldolgozó egység lépést tart, a SIMT lehetővé teszi, hogy a szálak független végrehajtási útvonalakkal rendelkezzenek és elágazásoknál eltérjenek.

Amikor egy warp (32 szál NVIDIA GPU-kban vagy 64 szál AMD GPU-kban) elágazási utasítással találkozik, a GPU hardver kiértékeli az elágazási feltételt minden szálban. Ha minden szál ugyanazt az utat választja (konvergált), a warp normál módon folytatja a végrehajtást. Azonban, ha néhány szál különböző utakat választ (divergált), a warp két vagy több alwarpra osztódik, mindegyik a saját útját követve. A GPU hardver szekvenciálisan hajtja végre a divergens utakat, elrejtve a nem aktív szálakat minden alwarpban. Amikor minden út befejeződik, az alwarpok újra konvergálnak és lépést tartva folytatják a végrehajtást.

A 3.2. ábra szemlélteti a SIMT végrehajtást divergens vezérlési folyamattal.

     Warp
  ________________
 /  /  /  /  /
 /  /  /  /  / 
/  /  /  /  /
  |  |  |
  | Elágazás |
  |  |  |
 / \ / \ / \
 /  X  \  \
/  / \  \  \
  /  \  \
 /   \  \
 /    \  \
/     \  \
      \
```Újrasűrűsödés

3.2. ábra: SIMT végrehajtás divergens vezérlési folyamattal.

Ez a divergencia-kezelési mechanizmus lehetővé teszi, hogy a SIMT rugalmasabb vezérlési folyamatot támogasson, mint a SIMD, de ez a divergencia előfordulása esetén csökkenti a SIMD hatékonyságát. A programozóknak arra kell törekedniük, hogy minimalizálják a divergenciát egy warp-on belül az optimális teljesítmény elérése érdekében.

Memória hierarchia

A GPU-k komplex memória-hierarchiával rendelkeznek, hogy támogassák a párhuzamos terhelések nagy sávszélességű és alacsony késleltetésű követelményeit. A memória hierarchia általában a következőket tartalmazza:

 • Globális memória: A legnagyobb, de leglassúbb memóriatér, amelyhez minden szál hozzáférhet egy kernelen belül. A globális memória általában nagy sávszélességű GDDR vagy HBM memóriával valósul meg.
 • Megosztott memória: Egy gyors, chipre integrált memóriatér, amelyet az összes szál megoszthat egy blokkban. A megosztott memóriát az inter-szál kommunikáció és az adatmegosztás céljára használják egy blokon belül.
 • Állandó memória: Csak olvasható memóriatér, amely az összes szál számára közvetíti a csak olvasható adatokat.
 • Textúra memória: Egy csak olvasható memóriatér, amely a térbeli lokalitásra van optimalizálva, és textúra gyorsítótárakon keresztül érhető el. A textúra memóriát általában grafikai munkafolyamatokban használják.
 • Helyi memória: Egy magánjellegű memóriatér minden egyes szál számára, amely a regiszter túlcsordulás és a nagy adatszerkezetek kezelésére szolgál. A helyi memória általában a globális memóriához van leképezve.

A memória-hierarchia hatékony kihasználása kulcsfontosságú a GPU-kon való magas teljesítmény elérése érdekében. A programozóknak arra kell törekedniük, hogy maximalizálják a megosztott memória használatát, és minimalizálják a globális memóriához való hozzáférést, hogy csökkentsék a memória-késleltetést és a sávszélesség-problémákat.

A 3.3. ábra a GPU memória-hierarchiáját mutatja be.

   ____________
   |      |
   |  Global  |
   |  Memory  |
   ____________
      |
   ____________
   |      |
   | Constant |
   |  Memory  |
   ____________
      |
   ____________
   |      |
   | Texture  |
   |  Memory  |
   ____________
      |
      |
   ____________

```Íme a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódhoz tartozó megjegyzéseket fordítottam le, a kódot nem módosítottam.

|      |
|  Megosztott  |
|  Memória  |
 ____________
   |
 ____________ 
|      |
|  Helyi  |
|  Memória  |
 ____________

3.3. ábra: GPU memória hierarchia.

CUDA Programozási Modell és API-k

A CUDA (Compute Unified Device Architecture) egy párhuzamos számítástechnikai platform és programozási modell, amelyet az NVIDIA fejlesztett ki általános célú számítások GPU-kon történő végrehajtására. A CUDA a standard programozási nyelvek, például a C, C++ és a Fortran, kiterjesztéseit biztosítja, amelyek lehetővé teszik a programozók számára a párhuzamosság kifejezését és az NVIDIA GPU-k számítási teljesítményének kihasználását.

CUDA Programozási Modell

A CUDA programozási modell a kernel-ek koncepciójára épül, amelyek olyan függvények, amelyeket párhuzamosan hajt végre a GPU-n lévő nagy számú szál. A programozó meghatározza az indítandó szálak számát és azok szerveződését blokkokba.

A CUDA több kulcsfontosságú absztrakciót vezet be a párhuzamos programozás megkönnyítése érdekében:

 • Szál: A végrehajtás alapegysége a CUDA-ban. Minden szálnak saját programszámlálója, regiszterei és helyi memóriája van.
 • Blokk: Olyan szálak csoportja, amelyek egymással együttműködhetnek és szinkronizálhatnak. A blokkban lévő szálakat ugyanazon streaming multiprocesszor hajtja végre, és megosztott memórián keresztül kommunikálhatnak.
 • Háló: Azonos kernelt végrehajtó szálblokkok gyűjteménye. A háló jeleníti meg a teljes problémateret, és lehet egy-, két- vagy háromdimenziós.

A CUDA továbbá beépített változókat (pl. threadIdx, blockIdx, blockDim, gridDim) biztosít, amelyek lehetővé teszik a szálak számára, hogy azonosítsák magukat és a memóriacímeket a szál-hierarchiában elfoglalt pozíciójuk alapján kiszámítsák.

A 3.4. ábra a CUDA programozási modellt szemlélteti.

      Háló
    ________________
   /  /  /  /  /
   /  /  /  /  / 
  /  /  /  /  /
  /  /  /  /  /
 /__/__/__/__/__/
  |  |  |  |
  |  | Blokk |
  |  |  |  |
 Szál Szál ...

3.4. ábra: CUDA programozási modell.

CUDA Memória HierarchiaItt a markdown fájl magyar fordítása. A kódnál nem fordítottam le a kódot, csak a megjegyzéseket.

CUDA feltárja a GPU memóriahierarchiáját a programozó előtt, lehetővé téve az adatelhelyezés és mozgatás explicit vezérlését. A CUDA fő memóriaterületei:

 • Globális memória: Minden kernel szálból elérhető és a kernelhívások között is megmarad. A globális memóriának a legnagyobb a késleltetése, és általában nagy adatstruktúrák tárolására használják.
 • Megosztott memória: Gyors, a chip-en belüli memória, amely az összes szál által megosztott a blokkban. A megosztott memóriát az egymás közötti kommunikációra és adatmegosztásra használják a blokkon belül.
 • Állandó memória: Csak olvasható memóriatér, amely csak olvasható adatok szétosztására szolgál az összes szál között. Az állandó memória gyorsítótárazott, és alacsony késleltetésű hozzáférést biztosít.
 • Textúra memória: Csak olvasható memóriatér, amely a térbeli lokalitásra van optimalizálva, és a textúra gyorsítótárakon keresztül érhető el. A textúra memóriát általában grafikai feladatokban használják.
 • Helyi memória: Egy privát memóriatér minden egyes szál számára, amelyet regiszter kiömlesztésre és nagy adatstruktúrák tárolására használnak. A helyi memória általában a globális memóriára van leképezve.

A programozók a CUDA futtatókörnyezeti API-k, mint a cudaMalloc, cudaMemcpy és cudaFree segítségével foglalhatnak és vihetnek át adatot a gazdagép (CPU) és az eszköz (GPU) memóriája között.

A 3.5. ábra szemlélteti a CUDA memóriahierarchiáját.

   ____________
   |      |
   |  Global  |
   |  Memory  |
   ____________
      |
   ____________
   |      |
   | Constant |
   |  Memory  |
   ____________
      |
   ____________
   |      |
   | Texture  |
   |  Memory  |
   ____________
      |
      |
   ____________
   |      |
   |  Shared  |
   |  Memory  |
   ____________
      |
   ____________ 
   |      |
   |  Local  |
   |  Memory  |
   ____________

3.5. ábra: A CUDA memóriahierarchiája.

CUDA Szinkronizáció és Koordináció

A CUDA szinkronizációs és koordinációs primitíveket biztosít a szálak közötti együttműködés és kommunikáció lehetővé tételére:

 • Gát-szinkronizáció: A __syncthreads()Here is the Hungarian translation of the provided markdown file:

s() függvény egy akadály, amely biztosítja, hogy a blokk összes szála elérje ugyanazt a pontot, mielőtt továbblépne.

 • Atomi műveletek: A CUDA támogatja az atomi műveleteket (pl. atomicAdd, atomicExch), amelyek lehetővé teszik a szálak számára, hogy olvas-módosít-ír műveleteket végezzenek a megosztott vagy globális memórián anélkül, hogy más szálak beavatkoznának.
 • Warp-szintű primitívek: A CUDA warp-szintű belsőépítményeket (pl. __shfl, __ballot) biztosít, amelyek hatékony kommunikációt és szinkronizációt tesznek lehetővé egy warpon belül.

A szinkronizációs és koordinációs primitívek megfelelő használata alapvető fontosságú a helyes és hatékony párhuzamos programok írásához a CUDA-ban.

A 3.1 példa egy egyszerű CUDA-kernelt mutat be, amely vektor-összeadást végez.

__global__ void vectorAdd(int *a, int *b, int *c, int n) {
  // Az i index kiszámítása a blokk és a szál indexe alapján
  int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
  if (i < n) {
    // A c vektor i-edik elemének kiszámítása az a és b vektorok i-edik elemeinek összeadásával
    c[i] = a[i] + b[i];
  }
}
 
int main() {
  int *a, *b, *c;
  int n = 1024;
  
  // Memória foglalása a gazdagépen
  a = (int*)malloc(n * sizeof(int));
  b = (int*)malloc(n * sizeof(int));
  c = (int*)malloc(n * sizeof(int));
  
  // A bemeneti vektorok inicializálása
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    a[i] = i;
    b[i] = i * 2;
  }
  
  // Memória foglalása az eszközön
  int *d_a, *d_b, *d_c;
  cudaMalloc(&d_a, n * sizeof(int));
  cudaMalloc(&d_b, n * sizeof(int));
  cudaMalloc(&d_c, n * sizeof(int));
  
  // A bemeneti vektorok másolása a gazdagépről az eszközre
  cudaMemcpy(d_a, a, n * sizeof(int), cudaMemcpyHostToDevice);
  cudaMemcpy(d_b, b, n * sizeof(int), cudaMemcpyHostToDevice);
  
  // A kernel elindítása
  int blockSize = 256;
  int numBlocks = (n + blockSize - 1) / blockSize;
  vectorAdd<<<numBlocks,blockSize>>>(d_a, d_b, d_c, n);
  
  // Az eredmény vektor másolása az eszközről a gazdagépre
  cudaMemcpy(c, d_c, n * sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost);
  
  // Az eszköz memóriájának felszabadítása
  cudaFree(d_a);
  cudaFree(d_b); 
  cudaFree(d_c);
  
  // A gazdagép memóriájának felszabadítása
  free(a); 
  free(b);
  free(c);
  
  returAlább található a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódban csak a kommenteket fordítottam le, a kód maga változatlan maradt.
 
```c
// Inicializálja a vektorok elemeit
for (int i = 0; i < N; i++) {
  a[i] = 1.0f;
  b[i] = 2.0f;
  c[i] = 0.0f;
}

Ez a CUDA kód elindítja a vectorAdd kernel függvényt numBlocks blokkokban és blockSize szálon per blokk. A kernel végrehajtja a bemeneti a és b vektorok elemenként való összeadását, és az eredményt a c vektorba tárolja. A <<<...>>> szintaxis használatos a rács és blokk méretek megadására a kernel indításakor.

CUDA Streamek és Események

A CUDA streamek és események egy mechanizmust biztosítanak a kernelekben és memória műveletekben való egyidejű végrehajtásra és szinkronizációra:

 • Streamek: Műveletek (kernel indítás, memória másolás) sora, amelyek sorrendben hajtódnak végre. Különböző streamek párhuzamosan futhatnak, lehetővé téve a számítás és memória átvitel átfedését.
 • Események: Jelzők, amelyek beilleszthetők egy streambe, hogy rögzítsék a művelet befejezését. Az események szinkronizálásra és időzítésre használhatók.

A streamek és események lehetővé teszik a programozók számára, hogy optimalizálják a CUDA alkalmazások teljesítményét azáltal, hogy átfedést biztosítanak a számítás és memória átvitel között, és kihasználják a GPU hardver teljes képességeit.

A 3.2 példa bemutatja a CUDA streamek használatát a kernel végrehajtás és memória átvitel átfedésére.

// Két stream létrehozása
cudaStream_t stream1, stream2;
cudaStreamCreate(&stream1);
cudaStreamCreate(&stream2);
 
// Bemeneti adatok aszinkron másolása az eszközre
cudaMemcpyAsync(d_a, a, size, cudaMemcpyHostToDevice, stream1);
cudaMemcpyAsync(d_b, b, size, cudaMemcpyHostToDevice, stream2);
 
// Kernelindítás különböző streamekben
kernelA<<<blocks, threads, 0, stream1>>>(d_a);
kernelB<<<blocks, threads, 0, stream2>>>(d_b);
 
// Eredmények aszinkron másolása vissza a gazdagépre
cudaMemcpyAsync(a, d_a, size, cudaMemcpyDeviceToHost, stream1);
cudaMemcpyAsync(b, d_b, size, cudaMemcpyDeviceToHost, stream2);
 
// Streamek szinkronizálása
cudaStreamSynchronize(stream1);
cudaStreamSynchronize(stream2);

Ebben a példában két CUDA stream jön létre. A bemeneti adatok aszinkron módon kerülnek másolásra az eszközre, mindegyik stream használatával. Ezt követően a kerneleket indítjuk a különböAlább található a markdown fájl magyarra fordított változata. A kódhoz tartozó megjegyzéseket fordítottam le, a kódot változatlan formában hagytam.

OpenCL keret

Az OpenCL (Open Computing Language) egy nyílt, szabadalom- és díjmentes szabvány a heterogén platformokon (beleértve a CPU-kat, GPU-kat, FPGA-kat és más gyorsítókat) történő párhuzamos programozáshoz. Az OpenCL egységes programozási modellt és API-készletet biztosít, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy hordozható és hatékony párhuzamos kódot írjanak.

OpenCL programozási modell

Az OpenCL programozási modell hasonlít a CUDA-hoz, néhány kulcsfontosságú terminológiai és absztrakciós különbséggel:

 • Kernel: Egy olyan függvény, amelyet párhuzamosan futtat egy nagy számú munka-elem (szál) egy OpenCL eszközön.
 • Munka-elem: Az OpenCL végrehajtásának alapvető egysége, ami a CUDA-ban szálnak felel meg.
 • Munka-csoport: A munka-elemek egy gyűjteménye, amelyek szinkronizálni és adatokat megosztani tudnak a helyi memórián keresztül. A munka-csoportok a CUDA-ban a szálblokkoknak felelnek meg.
 • NDRange: Meghatározza a kernel végrehajtásának index-terét és a munka-elemek szervezését. Lehet egy-, két- vagy háromdimenziós.

Az OpenCL egy hierarchikus memóriamodellt is meghatároz, hasonlóan a CUDA-hoz:

 • Globális memória: Minden munka-elem által minden munka-csoportban elérhető, a CUDA-beli globális memóriának felel meg.
 • Helyi memória: Minden munka-elem által az adott munka-csoportban megosztható, a CUDA-beli megosztott memóriának felel meg.
 • Privát memória: Egyetlen munka-elemhez privát, a CUDA-beli nyilvántartásoknak felel meg.
 • Állandó memória: Csak olvasható memória, amely minden munka-elem által elérhető.

Az OpenCL kerneleket futási időben fordítja le az OpenCL futtatókörnyezet. A gazdaprogram lekérdezheti az elérhető OpenCL eszközöket, kiválaszthatja a megfelelő eszközt, létrehozhatja a kontextust, és lefordíthatja a kernelt arra az adott eszközre. Ez lehetővé teszi az OpenCL alkalmazások nagy fokú hordozhatóságát különböző hardverplatformok között.

A 3.3. példa egy OpenCL kernelt mutat be, amely vektorösszeadást végez, hasonlóan a 3.1. példa CUDA-s példájához.

__kernel void vectorAdd(__global const int *a, __global int *b, __global int *c, int n) {
  int i = get_global_id(0);
  if (i < n)
    c[i] = a[i] + b[i];
}

// A kernel egy vektorösszeadást végző függvény // Minden munka-elem a saját indexén lévő elemeket adja össze // A munka-elemek indexe a get_global_id(0) függvénnyel kérhető le // A feltétel biztosítja, hogy csak azok a munka-elemek végezzék el a műveletet, amelyek indexe a vektor méretén belül vanItt a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódnál csak a kommenteket fordítottam le, a kódot nem módosítottam:

void __kernel bal const int *b, __global int *c, int n) {
  int i = get_global_id(0);
  if (i < n) {
    c[i] = a[i] + b[i];
  }
}

A __kernel kulcsszó egy OpenCL kernel függvényt határoz meg. A __global kulcsszó azt jelzi, hogy a mutató a globális memóriára mutat. A get_global_id függvény visszaadja a jelenlegi munkaelem globális indexét, amit a bemeneti és kimeneti vektorok memóriacímének kiszámításához használunk.

Algoritmusok leképezése GPU architektúrákra

Az algoritmusok hatékony leképezése a GPU architektúrára kulcsfontosságú a magas teljesítmény eléréséhez. A fő szempontok a következők:

 • Elegendő párhuzamosság kihasználása: Az algoritmust sok apró szálra kell bontani, amelyek párhuzamosan futhatnak a GPU-k párhuzamos feldolgozási képességeinek teljes kihasználása érdekében.

 • Ágak szétválásának minimalizálása: A warp/wavefront-on belüli divergens vezérlési folyam serialization-hez és csökkent SIMD-hatékonysághoz vezethet. Az algoritmusokat úgy kell kialakítani, hogy az ágak szétválása a lehető legkisebb legyen.

 • A memória-hierarchia kihasználása: A globális memória elérése költséges. Az algoritmusoknak a megosztott memória és a regiszterek használatát kell maximalizálniuk a globális memória-hozzáférések csökkentése érdekében. Az adatokat is úgy kell elrendezni a memóriában, hogy lehetővé tegyék a koaleszált memória-hozzáféréseket.

 • Számítás és memória-hozzáférések egyensúlya: Az algoritmusoknak magas arányt kell biztosítaniuk a számítási műveletek és a memória-műveletek között, hogy hatékonyan elrejtsék a memória-késleltetést, és magas számítási átviteli sebességet érjenek el.

 • Gazdagép-eszköz adatátvitelek minimalizálása: A gazda- és eszköz-memória közötti adatátvitel lassú. Az algoritmusoknak a lehető legtöbb számítást a GPU-n kell elvégezniük, hogy minimalizálják ezeket az adatátviteleket.

A GPU kernelekben gyakran használt párhuzamos algoritmus-tervezési minták a következők:

 • Leképezés (Map): Minden szál ugyanazt a műveletet hajtja végre egy különböző adatelemen, lehetővé téve a nagy adatkészletek egyszerű párhuzamos feldolgozását.

 • Csökkentés (Reduce): A párhuzamos csökkentés egy hatékony módszer arra, hogy egyetlen értéket (pl. összeg, maximum) számítsunk ki egy nagy bemeneti adatkészletből.Szálak helyi csökkentéseket végeznek, amelyeket aztán összekapcsolnak a végső eredmény előállításához.

 • Szkennelés: Más néven előtag összeg, a szkennelést használják egy tömb elemeinek futó összegének kiszámítására. A hatékony párhuzamos szkennelési algoritmusok kulcsfontosságú építőkövei sok GPU-gyorsított alkalmazásnak.

 • Sablonozás: Minden szál egy érték kiszámítását végzi a szomszédos adatelemek alapján. A sablonszámítások gyakoriak tudományos szimulációkban és képfeldolgozási alkalmazásokban.

 • Gyűjtés/Szórás: A szálak tetszőleges helyekről olvasnak (gyűjtenek) vagy írnak (szórnak) a globális memóriába. A hatékonyság érdekében gondos adatelrendezésre és hozzáférési mintákra van szükség.

Következtetés

A CUDA és az OpenCL GPU-programozási modellek megjelenítik a modern GPU-k párhuzamos feldolgozási képességeit a fejlesztők számára, lehetővé téve, hogy széles körű alkalmazásokat gyorsítsanak fel. Ezek a programozási modellek absztrakciókat biztosítanak, amelyek lehetővé teszik, hogy a finoman bontott párhuzamos munkaterheléseket hatékonyan lehessen leképezni a GPU hardverre.

A GPU-programozási modellek végrehajtási modelljének, memóriahierarchiájának és szinkronizációs primitívjeinek megismerése elengedhetetlen a nagy teljesítményű GPU-kód írásához. A fejlesztőknek gondosan figyelembe kell venniük tényezőket, mint például a szálak szerveződését, az ági divergenciát, a memória-hozzáférési mintákat és az algoritmus tervezését, hogy teljes mértékben kihasználhassák a GPU-k számítási teljesítményét.

Ahogy a GPU-architektúrák folyamatosan fejlődnek, a programozási modelleknek és eszközöknek is előre kell lépniük, hogy lehetővé tegyék a fejlesztők számára, hogy hatékonyan használják ki az új hardveres funkciókat és képességeket. A programozási nyelv tervezésével, a fordítóprogramok optimalizálásával és az automatikus hangolással kapcsolatos kutatások folytatása kulcsfontosságú lesz a programozói termelékenység és a teljesítményhordozhatóság javítása szempontjából a heterogén számítástechnika korszakában.