Hogyan Tervezzünk GPU Chipet
Chapter 10 Reliability and Fault Tolerance Gpu Design

10. fejezet: Megbízhatóság és hibatűrés GPU-tervezésben

Ahogy a GPU-k egyre elterjedtebbé válnak a biztonságkritikus alkalmazásokban, mint az önvezető járművek, robotika és orvosi eszközök, úgy válik egyre fontosabbá a megbízhatóságuk és hibatűrésük biztosítása. A GPU-k különféle típusú hibáknak és hibáknak vannak kitéve, amelyek rendszerhibákhoz, adatromláshoz vagy helytelen eredményekhez vezethetnek. Ebben a fejezetben megvizsgáljuk a GPU-kban előforduló hibák és hibák típusait, a hibakimutatási és -javítási módszereket, a mentési és visszaállítási mechanizmusokat, valamint a megbízhatóság és ellenállóképesség tervezési elveit.

Hibák és hibák típusai GPU-kban

A GPU-kban előforduló hibák és hibák több kategóriába sorolhatók eredetük, időtartamuk és a rendszerre gyakorolt hatásuk alapján. Ezen különböző típusú hibák és hibák megértése kulcsfontosságú a hatékony enyhítési stratégiák kidolgozása szempontjából.

Soft hibák

A soft hibák, más néven átmeneti hibák, ideiglenes hibák, amelyeket külső tényezők, például kozmikus sugárzás, alfa részecskék vagy elektromágneses interferencia okoznak. Ezek a hibák nem okoznak tartós károsodást a hardverben, és a befolyásolt adatok újraírásával vagy az érintett művelet újraindításával kijavíthatók.

A soft hibák a GPU különböző részeiben jelentkezhetnek, például:

 1. Flip-flopok és kapuk: Egy egyszeri esemény miatti hiba (SEU) megváltoztathatja egy flip-flop vagy kapu állapotát, ami helytelen adathoz vagy vezérléshez vezethet.

 2. SRAM-cellák: Az SRAM-cellákban, például a gyorsítótárakban és regiszterfájlokban, előforduló soft hibák megronthatják a tárolt adatokat.

 3. DRAM-cellák: Bár ritkábban fordulnak elő, mint az SRAM-soft hibák, a DRAM-cellák is tapasztalhatnak bitflipeket külső tényezők miatt.

A 10.1. ábra egy soft hiba hatását mutatja be egy flip-flopon.

      Kozmikus sugárzás
        |
        |
        v
    +------------+
    |      |
D ----->| Flip-Flop |----> Q
    |      |
    +------------+
        |
        |
        v
```Lágy hiba

10.1. ábra: Lágy hiba, amelyet egy kozmikus sugár okoz egy flip-flop megütésével.

Kemény hibák

A kemény hibák, más néven állandó hibák, a hardverben található visszafordíthatatlan fizikai hibák, amelyek idővel fennmaradnak. Ezeket a hibákat gyártási hibák, elhasználódás vagy a eszköz fizikai sérülése okozhatja.

A GPU-kban előforduló kemény hibák példái:

 1. Rögzített értékű hibák: Egy jel vagy tárolóelem véglegesen '0' vagy '1' logikai értéken rögzül, a bemenettől függetlenül.

 2. Rövidzárlati hibák: Két vagy több jelvezeték véletlenül összekapcsolódik, ami rövidzárlatot okoz.

 3. Nyitott hibák: Egy jelvezeték véletlenül lecsatlakozik, ami lebegő vagy meghatározatlan értéket eredményez.

 4. Késleltetési hibák: Egy jel vártnál tovább terjed egy útvonalon, ami időzítési problémákhoz vezet.

A 10.2. ábra egy rögzített értékű hibát mutat be egy logikai kapuban.

    Rögzített 0 értékű hiba
        |
        |
        v
      +---+
    -->| & |-->
      |  |
    -->|  |
      +---+

10.2. ábra: Rögzített 0 értékű hiba egy ÉS kapuban.

Időszakos hibák

Az időszakos hibák olyan hibák, amelyek alkalomszerűen fordulnak elő, és nehéz őket következetesen reprodukálni. Ezeket a hibákat különféle tényezők okozhatják, például:

 1. Határértéken működő hardver: Olyan alkatrészek, amelyek a specifikált határértékek közelében működnek, ezáltal érzékenyebbek a környezeti tényezőkre vagy az elöregedésre.

 2. Környezeti tényezők: Hőmérséklet-ingadozások, feszültségváltozások vagy elektromágneses interferencia időszakos hibákat okozhatnak.

 3. Elöregedési hatások: Ahogy az eszköz öregszik, bizonyos alkatrészek hajlamosabbá válhatnak időszakos meghibásodásokra az elhasználódás vagy a leromlás miatt.

Az időszakos hibák jelentős kihívást jelentenek a hibafeltárás és -javítás szempontjából, mivel előfordulásuk nem feltétlenül rögzíthető a hagyományos tesztelési vagy monitorozási technikákkal.

Csendes adatrongálódás

A csendes adatrongálódás (SDC) olyan hibákat jelent, amelyek adatokat rongálnak meg anélkül, hogyItt a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódhoz tartozó megjegyzéseket fordítottam le, a kódot nem.

Hardver vagy szoftver által nem észlelt hibák. Az SDC helytelen eredményekhez vagy rendszerhibákhoz vezethet, amelyek hosszú ideig észrevétlenek maradhatnak.

A GPU-kban előforduló SDC-példák:

 1. Aritmetikai hibák: Az aritmetikai egységekben, például az összeadókban vagy a szorzókban előforduló hibák hibás eredményeket produkálhatnak anélkül, hogy bármilyen hibajelzést kiváltanának.

 2. Memóriahibák: A memóriacellákban előforduló soft hibák vagy hard meghibásodások adatromlást okozhatnak anélkül, hogy azt a hibaellenőrző mechanizmusok észlelnék.

 3. Vezérlési folyamat hibái: A vezérlési logikában vagy az utasítás-dekódolókban előforduló hibák a program végrehajtási útjának a szándékolttól való eltérését okozhatják anélkül, hogy bármilyen kivételt kiváltanának.

Az SDC különösen veszélyes, mert végigterjedhet a rendszeren, és befolyásolhatja a végső kimenetet anélkül, hogy bármilyen látható tünet lenne. Az SDC észlelése és mérséklése hardveres és szoftveres technikák kombinációját igényli.

Hibakereső és -javító sémák

A GPU-kban előforduló hibák és hibák hatásának mérséklésére különféle hibakereső és -javító sémákat fejlesztettek ki. Ezek a sémák arra törekszenek, hogy azonosítsák a hibák jelenlétét, és egyes esetekben ki is javítsák őket, hogy biztosítsák a rendszer helyes működését.

Paritásellenőrzés

A paritásellenőrzés egy egyszerű hibaészlelési technika, amely egy extra bitet (a paritásbittet) ad hozzá minden adatszóhoz, hogy a '1' bitek teljes száma páros (páros paritás) vagy páratlan (páratlan paritás) legyen. Az adatszó paritásának ellenőrzésével egybithibák észlelhetők.

A 10.3. ábra egy példát mutat be a páros paritásellenőrzésre.

  Adatszó: 1011010
  Paritásbitt:   1
  Átvitt: 10110101

  Fogadott:  10110111
  Paritásbitt:   0
  Hiba észlelve!

10.3. ábra: Páros paritásellenőrzés hibaészleléshez.

A paritásellenőrzés alkalmazható a GPU különböző komponenseire, például regiszterekre, gyorsítótárakra és memória-illesztőfelületekre. Azonban a paritásellenőrzés csak páratlan számú bithibát tud észlelni, és nem tudja kijavítani a hibákat.

Hibakijavító kódok (ECC)

A Hibakijavító Kódok (ECC) olyan...Kérem, itt van a fájl magyar fordítása. A kódban nem fordítottam le a kódot, csak a megjegyzéseket.

Továbbfejlesztett hibaészlelési és -javítási módszerek, amelyek nemcsak észlelni, hanem javítani is tudják a hibákat. Az ECC (Error Correction Code) redundáns bitek hozzáadásával működik az adatszóhoz, ami lehetővé teszi a vevő számára, hogy azonosítsa és kijavítsa a korlátozott számú bithibát.

Az egyik gyakori ECC-séma az Egyetlen Hiba Javítása, Dupla Hiba Észlelése (SECDED) kód, amely képes kijavítani az egybites hibákat és észlelni a kétbites hibákat. A SECDED-kódokat gyakran használják memóriarendszerekben, például DRAM-ban és gyorsítótárakban, a soft hibák ellen való védekezésre.

A 10.4. ábra egy SECDED-kód példáját mutatja.

  Adatszó: 1011010
  ECC bitek:  01101
  Átvitt: 101101001101

  Fogadott:  101101011101
            ^
            |
          Bithibá

  Javított: 101101001101

10.4. ábra: SECDED-kód hibajavításhoz és -észleléshez.

Más ECC-sémák, mint a Bose-Chaudhuri-Hocquenghem (BCH) kódok és a Reed-Solomon kódok, képesek több bithibát is kijavítani, de ez nagyobb redundanciát és komplexitást igényel.

Redundáns végrehajtás

A redundáns végrehajtás egy olyan technika, amely ugyanazt a számítást többször hajtja végre, akár ugyanazon a hardveren, akár különböző hardvereken, és összehasonlítja az eredményeket, hogy észlelje a hibákat. Ha az eredmények nem egyeznek, akkor hiba észlelhető, és a rendszer megfelelő intézkedéseket tehet, például megismételheti a számítást vagy elindíthat egy helyreállítási folyamatot.

A redundáns végrehajtás különböző szinteken valósítható meg a GPU-n:

 1. Utasítás szintű redundancia: Minden utasítást többször hajtanak végre, és az eredményeket összehasonlítják, mielőtt elkötelezik a regiszterfájlba vagy a memóriába.

 2. Szál szintű redundancia: Több szál végzi el ugyanazt a számítást, és az eredményeket összehasonlítják, hogy észleljék a hibákat.

 3. Kernel szintű redundancia: A teljes kernelt többször hajtják végre, és a végső kimeneteket hasonlítják össze, hogy észleljék a hibákat.

A 10.5. ábra a GPU-n belüli szál szintű redundanciát szemlélteti.

  Szál 0  Szál 1  Szál 2  Szál 3
```Kérem, itt van a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódhoz tartozó megjegyzéseket fordítottam le, a kódot nem módosítottam.

|     |     |     |     |
|----------|----------|----------|----------|
| Számító- | Számító- | Számító- | Számító- |
| egység | egység | egység | egység |
|----------|----------|----------|----------|
|     |     |     |     |
|     |     |     |     |
+------------+------------+------------+
|     Összehasonlító        |
+------------+------------+------------+
|                    |
|                    |
      Hibakészítés

10.5. ábra: Szál-szintű redundancia a hibakészítéshez.

A redundáns végrehajtás széles körű hibákat képes észlelni, beleértve a soft hibákat, a hard meghibásodásokat és az SDC-ket. Azonban ez a végrehajtási idő és az energiafogyasztás növekedésével jár.

Őrkutya időzítők

Az őrkutya időzítők hardver vagy szoftver mechanizmusok, amelyek figyelik a GPU végrehajtását, és észlelik, ha a rendszer nem válaszol, vagy nem tudja befejezni a feladatot a megadott időkorlátban. Ha az őrkutya időzítő lejár, az hibát jelez, és a rendszer elindíthatja a helyreállítási folyamatot, például a GPU alaphelyzetbe állítását vagy az érintett művelet újraindítását.

Az őrkutya időzítőket a GPU különböző szintjein lehet megvalósítani:

 1. Kernel-szintű őrkutya: Figyeli minden kernel végrehajtási idejét, és észleli, ha egy kernel nem fejezi be a futását a megadott időkorlátban.

 2. Szál-szintű őrkutya: Figyeli minden szál végrehajtási idejét, és észleli, ha egy szál nem fejezi be a futását a megadott időkorlátban.

Ellenőrzőpont és helyreállítási mechanizmusok

Az ellenőrzőpont és helyreállítási mechanizmusok arra szolgálnak, hogy rendszeres időközönként mentsék el egy GPU-alkalmazás állapotát, és szükség esetén visszaállítsák azt. A program állapotának rendszeres mentésével a rendszer képes lehet a hibákból való helyreállításra anélkül, hogy az egész számítást elölről kellene kezdeni.

Az ellenőrzőpont és helyreállítási mechanizmusok a GPU különböző szintjein valósíthatók meg:

 1. Alkalmazás-szintű ellenőrzőpontok: Maga az alkalmazás felelős az állapot rendszeres mentéséért.Itt a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódnál csak a megjegyzéseket fordítottam le, a kódot nem.

 2. Alkalmazás-szintű ellenőrzőpontok: Az alkalmazás felelős saját állapotának rendszeres időközönkénti mentéséért. Ez explicit módon, a memória és a regiszterek ellenőrzőpontfájlba történő mentésével valósítható meg.

 3. Rendszer-szintű ellenőrzőpontok: A GPU futtatókörnyezet vagy illesztőprogram felelős az alkalmazás állapotának mentéséért. Ez az alkalmazás módosítása nélkül, átlátható módon történhet.

 4. Hardver-szintű ellenőrzőpontok: A GPU hardver maga biztosít támogatást az alkalmazás állapotának mentésére és visszaállítására. Ez dedikált hardveres mechanizmusok, például nem-illékony memória vagy speciális célú regiszterek használatával valósítható meg.

10.8. ábra: Ellenőrzőpont és visszaállítási folyamat.

Normál végrehajtás során a rendszer rendszeresen menti az alkalmazás állapotát egy ellenőrzőpontba. Hiba esetén a rendszer a legutóbbi ellenőrzőpontból állítja vissza az állapotot, és onnan folytatja a végrehajtást.

Az ellenőrzőpont és visszaállítási mechanizmusok növelhetik a GPU-alkalmazások megbízhatóságát és ellenálló képességét, különösen a hosszan futó számításoknál. Azonban többlet-erőforrásokat igényelnek a tárolóhely és a végrehajtási idő tekintetében, mivel az állapot mentése és visszaállítása további erőforrásokat igényel.

Megbízhatóság és ellenálló képesség tervezése

A GPU-k megbízhatóságának és ellenálló képességének tervezése hardveres és szoftveres technikák kombinációját igényli. Néhány kulcsfontosságú tervezési elv és technika:

 1. Hibakészlelés és -javítás: Hibakészlelési és -javítási mechanizmusok, például ECC és paritásellenőrzés beépítése a GPU különböző szintjeibe, beleértve a memóriákat, gyorsítótárakat és interconnecteket.

 2. Redundancia: Redundáns hardveres és szoftveres komponensek használata a kritikus funkciók megbízható működésének biztosítására.Ant hardver komponensek, mint tartalék magok vagy memória modulok, hogy hibatűrést biztosítsanak és lehetővé tegyék a fokozatos leromlást a meghibásodások jelenlétében.

 3. Ellenőrzőpont és helyreállítás: Ellenőrzőpont és helyreállítási mechanizmusok megvalósítása az alkalmazás állapotának mentésére és a meghibásodásokból való helyreállításra.

 4. Hibakizárás: A GPU-architektúra tervezése a hibák terjedésének korlátozására és a hibák rendszeren belüli terjedésének megakadályozására. Ezt olyan technikák, mint a particionálás, az izoláció és a hibakizáró korlátok segítségével lehet elérni.

 5. Szoftveres ellenállóképesség: Olyan szoftveres technikák, például algoritmus-alapú hibatűrés (ABFT) fejlesztése, amelyek lehetővé teszik az alkalmazások számára, hogy szoftveres szintű redundancia és ellenőrzés révén észleljék és helyreállítsák a hibákat.

 6. Megbízhatóság-tudatos ütemezés: A feladatok és erőforrások ütemezésének adaptálása a GPU-n a különböző komponensek megbízhatósági jellemzőinek figyelembevételével, a teljesítmény és a megbízhatóság optimalizálása érdekében.

Példa: Megbízhatóság-tudatos ütemezés egy GPU-n

Tegyük fel, hogy van egy GPU több maggal, ahol néhány mag hajlamosabb a hibákra, mint mások. Egy megbízhatóság-tudatos ütemező a kritikus feladatokat vagy a nagy megbízhatósági követelményekkel rendelkező feladatokat a megbízhatóbb magokhoz rendelheti, míg a kevésbé kritikus feladatokat a kevésbé megbízható magokhoz rendeli.

A 10.9. ábra egy megbízhatóság-tudatos ütemezési megközelítést mutat be.

  Feladatsor
  +-------+
  | Feladat1 |
  | Feladat2 |
  | Feladat3 |
  | Feladat4 |
  +-------+
    |
    |
    v
  Megbízhatóság-tudatos ütemező
    |
    |
    v
  +--------+--------+
  | Mag 1 | Mag 2 |
  | (MR) | (KR) |
  +--------+--------+
  | Feladat1 | Feladat3 |
  | Feladat2 | Feladat4 |
  +--------+--------+

10.9. ábra: Megbízhatóság-tudatos ütemezés egy GPU-n (MR: Magas Megbízhatóság, KR: Alacsony Megbízhatóság).

Ebben a példában az ütemező a Feladat1 és Feladat2-t, amelyek nagy megbízhatósági követelményekkel rendelkeznek, a Mag 1-hez rendeli, amely ismerten megbízhatóbb.Itt a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódhoz tartozó kommenteket fordítottam le, a kódot nem.

Következtetés

A megbízhatóság és a hibatűrés kritikus fontosságú a GPU-tervezés és -működés szempontjából, különösen mivel a GPU-kat egyre inkább biztonsági szempontból kritikus alkalmazásokban használják. Elengedhetetlen megérteni azokat a hibákat és hibákat, amelyek a GPU-kban előfordulhatnak, valamint azokat a technikákat, amelyek segítségével ezeket a hibákat észlelni, javítani és helyreállítani lehet a megbízható és ellenálló GPU-rendszerek tervezése érdekében.

A hibakereső és -javító rendszerek, mint például az ECC és a paritásellenőrzés, kulcsfontosságú szerepet játszanak a GPU különböző komponenseiben előforduló soft hibák és hard hibák azonosításában és enyhítésében. A checkpoint és a helyreállítási mechanizmusok lehetővé teszik a rendszer számára, hogy mentse az alkalmazás állapotát, és helyreálljon a meghibásodásokból, javítva ezzel a rendszer általános ellenálló képességét.

A GPU-k megbízhatóságra és ellenállóképességre való tervezése holisztikus megközelítést igényel, amely hardver- és szoftveres technikákat ötvöz. A redundancia, a hiba-elhatárolás, a szoftveres ellenállóképesség és a megbízhatóság-tudatos ütemezés olyan kulcsfontosságú technikák, amelyek alkalmazhatók a GPU-k megbízhatóságának és hibatűrésének javítására.

Ahogy a GPU-k tovább fejlődnek, és új alkalmazási területeket találnak, mint az önvezető járművek, a robotika és az egészségügy, egyre fontosabbá válik a megbízhatóságuk és ellenállóképességük biztosítása. Az új hibakereső és -javító, checkpoint és helyreállítási, valamint megbízhatóság-tudatos erőforrás-kezelési technikák elengedhetetlenek lesznek a következő generációs megbízható és hibatűrő GPU-k lehetővé tételéhez.