Hogyan Működnek Az Algoritmusok
Chapter 10 Intractable Problems and Approximation Algorithms

10. fejezet: Kezelhetetlen problémák és közelítő algoritmusok

Az előző fejezetekben számos hatékony algoritmus megoldását vizsgáltuk. Azonban vannak olyan problémák, amelyekre nem ismerünk hatékony algoritmust. Ebben a fejezetben a NP-teljességi elméletről fogunk beszélni, amely lehetővé teszi annak megmutatását, hogy egy probléma valószínűleg kezelhetetlen, vagyis valószínűleg nincs hatékony algoritmus a megoldására. Emellett megvizsgáljuk a NP-teljes problémák kezelésére szolgáló technikákat, beleértve a közelítő algoritmusokat és a lokális keresési algoritmusokat.

P és NP osztályok

A NP-teljességhez először két fontos problémaosztályt kell definiálnunk: P és NP.

A P (polinomiális idő) osztály azokat a döntési problémákat tartalmazza, amelyek polinomiális időben megoldhatók. Egy döntési probléma olyan probléma, amelynek igen/nem válasza van. Például annak eldöntése, hogy egy gráfban van-e Hamilton-kör (olyan kör, amely minden csúcsot pontosan egyszer látogat meg), egy döntési probléma. Ha egy döntési probléma a P osztályba tartozik, akkor létezik olyan algoritmus, amely bármely példányát a bemeneti méret polinomiális függvényében lépésszámban meg tudja oldani.

Az NP (nemdetreminisztikus polinomiális idő) osztály azokat a döntési problémákat tartalmazza, amelyek megoldásai polinomiális időben ellenőrizhetők. Például a Hamilton-kör probléma az NP osztályba tartozik, mert ha adott egy gráf és egy javasolt Hamilton-kör, akkor könnyen ellenőrizhető polinomiális időben, hogy a javasolt kör valóban Hamilton-kör.

Világos, hogy a P osztály részhalmaza az NP osztálynak, mivel bármely probléma, amely polinomiális időben megoldható, polinomiális időben ellenőrizhető is. Azonban nyitott kérdés, hogy P = NP-e. A legtöbb szakértő szerint P ≠ NP, vagyis vannak olyan problémák az NP osztályban, amelyek nem tartoznak a P osztályba. Ennek bizonyítása azonban áttörést jelentene a számítástudomány elméletében.

NP-teljességi

Egy X döntési probléma NP-teljes, ha:

1Itt a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódhoz tartozó megjegyzéseket fordítottam le, a kódot nem.

. X az NP-ben van, és 2. Minden NP-beli probléma polinomiális időben redukálható X-re.

Egy Y probléma redukálható egy X problémára, ha bármely Y példány átalakítható egy X példánnyá polinomiális időben úgy, hogy az Y példány "igen" válasza akkor és csak akkor igaz, ha a transzformált X példány "igen" válasza is igaz.

Az NP-teljességet Stephen Cook és Leonid Levin függetlenül vezették be 1971-ben. Az első NP-teljes probléma a Boole-i Kielégíthetőségi Probléma (SAT) volt. Azóta sok más problémát is NP-teljesnek bizonyítottak, úgy, hogy az SAT-ot vagy más ismert NP-teljes problémákat redukáltak rájuk.

Néhány jól ismert NP-teljes probléma:

 • Az Utazó Ügynök Probléma (TSP): Adott egy városok halmaza és a köztük lévő távolságok, találd meg a legrövidebb olyan túrát, amely minden várost pontosan egyszer látogat meg.
 • A Hátizsák Probléma: Adott egy halmaz tárgyakkal, amelyeknek súlya és értéke van, valamint egy hátizsák súlykorláttal, találd meg a maximális összértékű olyan részhalmaz tárgyakat, amelyek belefernek a hátizsákba.
 • A Gráfszínezési Probléma: Adott egy gráf, találd meg a minimális számú színt, amellyel a csúcsokat úgy lehet színezni, hogy két szomszédos csúcs ne kapjon ugyanazt a színt.

Az NP-teljességnek az a jelentősége, hogy ha bármely NP-teljes problémát meg lehetne oldani polinomiális időben, akkor minden NP-beli problémát meg lehetne oldani polinomiális időben (azaz P = NP). Azonban évtizedek erőfeszítései ellenére nem találtak polinomiális idejű algoritmust egyetlen NP-teljes problémára sem. Ez arra utal (de nem bizonyítja), hogy az NP-teljes problémák inherensen nehezek, és valószínűleg nem rendelkeznek hatékony algoritmusokkal.

Közelítő Algoritmusok

Mivel az NP-teljes problémák valószínűleg kezelhetetlenek, a gyakorlatban gyakran közelítő algoritmusokhoz folyamodunk. Egy közelítő algoritmus olyan algoritmus, amely garantáltan a lehető legjobb megoldás egy adott tényezőjén belül lévő megoldást talál.

Például vegyük a Csúcsfedési Problémát: adott egy gráf, találd meg a legkisebb számú csúcsot, amely lefedi az összes élet.Itt a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódban csak a megjegyzéseket fordítottam le, a kódot nem módosítottam.

A legkisebb csúcshalmaz olyan csúcsok halmaza, ahol minden él legalább egy csúcshoz kapcsolódik. Ez a probléma NP-teljes. Azonban van egy egyszerű közelítő algoritmus, amely legfeljebb kétszer akkora csúcshalmaz fedést talál, mint az optimális:

 1. Inicializálj egy üres C halmazt.
 2. Amíg vannak lefedetlen élek a gráfban:
  • Válassz egy tetszőleges lefedetlen (u, v) élt.
  • Vedd fel mind u-t, mind v-t a C halmazba.
  • Távolítsd el a gráfból az u-hoz vagy v-hez kapcsolódó összes élet.
 3. Térj vissza a C halmazsal.

Ez az algoritmus polinomiális időben fut, és mindig legfeljebb kétszer akkora csúcshalmaz fedést talál, mint az optimális. Ezt úgy láthatjuk be, hogy minden iterációban az algoritmus két csúcsot választ egy él lefedésére, míg az optimális megoldásnak legalább az egyik csúcsot ki kell választania. Így az algoritmus legfeljebb kétszer annyi csúcsot választ, mint az optimális megoldás.

A közelítő algoritmusokat gyakran használják a gyakorlatban, mert garantált minőségi szintet nyújtanak, miközben polinomiális időben futnak. Egy algoritmus közelítési aránya a legrosszabb eset, amikor az algoritmus által talált megoldás mérete és az optimális megoldás mérete közötti arány.

Lokális keresési algoritmusok

Az NP-teljes problémák kezelésének egy másik megközelítése a lokális keresési algoritmusok használata. Egy lokális keresési algoritmus egy kezdeti megoldásból indul, és iteratívan javítja azt, amíg további javulás nem lehetséges.

Például vegyük a Kereskedelmi Utazó Problémát (TSP). Egy egyszerű lokális keresési algoritmus a TSP-re a következő:

 1. Indulj egy tetszőleges túrával.
 2. Amíg javítások lehetségesek:
  • Vegyél figyelembe minden lehetséges cserét két város között a jelenlegi túrában.
  • Ha bármely csere csökkenti a túr hosszát, hajtsd végre a cserét.
 3. Térj vissza a jelenlegi túrral.

Ez az algoritmus egy véletlenszerű túrával indul, és ismételten javítja azt városok cseréjével, amíg további javulás nem lehetséges. Az így kapott túr egy lokális optimum, ami azt jelenti, hogy további cserékkel nem lehet tovább javítani.Itt a magyar fordítás a megadott markdown fájlhoz. A kódhoz tartozó kommentárokat fordítottam le, a kódot nem.

A helyi keresési algoritmusok gyakran gyorsan találnak jó megoldásokat, de nem garantált, hogy megtalálják a globális optimumot. Helyi optimumokban ragadhatnak, amelyek távol vannak a globális optimumtól. Ennek enyhítésére különféle technikákat lehet használni, például:

 • A helyi keresés többszöri futtatása különböző kezdeti megoldásokkal.
 • Lehetővé tenni, hogy a helyi keresés olyan lépéseket is megtegyen, amelyek ideiglenesen rontják a megoldást, hogy segítsen kiszabadulni a helyi optimumokból.
 • Összetettebb szomszédsági struktúrák használata, amelyek nagyobb változtatásokat vesznek figyelembe a jelenlegi megoldásban.

A helyi keresési algoritmusokat széles körben használják a gyakorlatban az NP-teljes problémák nagy példányainak megoldására, gyakran más technikákkal, például közelítő algoritmusokkal és heurisztikákkal kombinálva.

Következtetés

Az NP-teljességi elmélet keretet biztosít bizonyos számítási problémák inherens nehézségének megértéséhez. Az NP-teljes problémák valószínűleg kezelhetetlenek, ami azt jelenti, hogy nem valószínű, hogy hatékony algoritmusaik legyenek.

Amikor a gyakorlatban NP-teljes problémákkal találkozunk, gyakran közelítő algoritmusokhoz és helyi keresési algoritmusokhoz folyamodunk. A közelítő algoritmusok garantált megoldási minőséget nyújtanak, miközben polinomiális időben futnak. A helyi keresési algoritmusok gyakran gyorsan találnak jó megoldásokat azáltal, hogy iteratívan javítják a kezdeti megoldást.

Az NP-teljességi elmélet és az NP-teljes problémák kezelésére szolgáló technikák megértése elengedhetetlen bárki számára, aki valós optimalizálási problémákon dolgozik. Bár lehet, hogy nem tudjuk optimálisan megoldani az NP-teljes problémákat, gyakran találhatunk elég jó megoldásokat közelítő algoritmusok és helyi keresési algoritmusok használatával.

Ahogy a problémák mérete és összetettsége tovább növekszik, az NP-teljességgel való megbirkózás megértésének fontossága csak növekedni fog. A jelen fejezetben tárgyalt technikák elsajátításával jól fel leszel vértezve, hogy megbirkózz a számítástudományban található legkihívóbb és legfontosabb problémákkal.Here is the Hungarian translation of the provided Markdown file, with the code comments translated:

Tudomány és azon túl

Bevezetés

A tudomány egy olyan folyamat, amely segít megérteni a világot körülöttünk. Segít megválaszolni a kérdéseket, amelyek az emberiséget évezredek óta foglalkoztatják. A tudomány nem csak a természeti jelenségek megértésére szolgál, hanem a társadalmi és technológiai fejlődés motorja is.

A tudományos módszer

A tudományos módszer egy strukturált megközelítés a problémák megoldására. Ez a következő lépésekből áll:

 1. Megfigyelés: Figyeljük meg a világot körülöttünk, és azonosítsuk a megoldandó problémákat.
 2. Hipotézis felállítása: Fogalmazzunk meg egy lehetséges magyarázatot a megfigyelt jelenségekre.
 3. Kísérletezés: Tervezzünk és hajtsunk végre kísérleteket a hipotézis tesztelésére.
 4. Adatelemzés: Elemezzük a kísérleti adatokat, hogy megállapítsuk, a hipotézis helytálló-e.
 5. Következtetés levonása: Ha a hipotézis helytálló, akkor általánosítsuk a következtetéseket. Ha nem, akkor módosítsuk a hipotézist, és ismételjük a folyamatot.
# Ez egy Python kód, amely a tudományos módszer lépéseit demonstrálja
import numpy as np
 
# 1. Megfigyelés: Adatok gyűjtése
data = np.random.normal(0, 1, 100)
 
# 2. Hipotézis felállítása: Feltételezzük, hogy az adatok normál eloszlásúak
mean = np.mean(data)
std_dev = np.std(data)
 
# 3. Kísérletezés: Statisztikai teszt végrehajtása a hipotézis ellenőrzésére
t_stat, p_value = stats.ttest_1samp(data, 0)
 
# 4. Adatelemzés: Értékeljük a teszt eredményét
if p_value < 0.05:
  print("A hipotézis elutasítható, az adatok nem normál eloszlásúak.")
else:
  print("A hipotézis nem vethető el, az adatok normál eloszlásúak lehetnek.")
 
# 5. Következtetés levonása: Döntés a hipotézis elfogadásáról vagy elvetéséről

A tudomány hatása a társadalomra

A tudomány számos módon hat a társadalomra. Néhány példa:

 • Egészségügy: A tudományos kutatások új gyógyszerek, kezelések és orvosi eljárások fejlesztéséhez vezetnek, amelyek javítják az emberek egészségét és életminőségét.
 • Technológia: A tudományos felfedezések alapozzák meg az új technológiák kifejlesztését, amelyek megkönnyítik és jobbá teszik az életünket.
 • Környezetvédelem: A tudományos kutatások segítenek megérteni a környezeti problémákat, és megoldásokat találni a fenntartható fejlődés érdekében.

Következtetés

A tudomány kulcsfontosságú szerepet játszik a világ megértésében és jobbá tételében. A tudományos módszer lehetővé teszi, hogy rendszerezett módon tárjuk fel a valóságot, és új felfedezéseket tegyünk, amelyek javítják az emberiség életét. Bár a tudomány nem minden kérdésre ad választ, nélkülözhetetlen eszköz a világ megismerésében és jobbá tételében.