AI & GPU
Hogyan használjuk könnyedén a TensorFlow GPU képességeit

Hogyan használjuk könnyedén a TensorFlow GPU képességeit

I. Bevezetés a TensorFlow GPU-val történő használatába

A. Áttekintés a TensorFlow-ról

1. Mi is az a TensorFlow?

A TensorFlow egy nyílt forráskódú gépi tanulási keret, melyet a Google fejlesztett ki. A fő felhasználási területe a mély tanulás modellek építése és telepítése, de használható számos más gépi tanulási feladathoz is. A TensorFlow átfogó eszközökkel és könyvtárakkal rendelkezik az adatfeldolgozás, a modellképzés és a modelltelepítés terén.

2. Fő jellemzők és képességek

 • Elosztott számítás: A TensorFlow támogatja a modellek elosztott képzését több eszközön, beleértve a CPU-kat és a GPU-kat is, lehetővé téve a számítások hatékony méretezését.
 • Azonnali végrehajtás: A TensorFlow 2.x bevezette az azonnali végrehajtást, amely lehetővé teszi azonnali műveletek kiértékelését, ezáltal a fejlesztési folyamat intuitívabbá és rugalmasabbá válik.
 • Rugalmas architektúra: A TensorFlow moduláris kialakítása lehetővé teszi a könnyű testreszabást és integrációt más könyvtárakkal és keretrendszerekkel, mint például a Keras, a Pandas és a scikit-learn.
 • Telepítési rugalmasság: A TensorFlow modelleket különféle platformokra, beleértve a mobil eszközöket, a webböngészőket és a termelési szervereket is telepíteni lehet, így sokoldalú választás a valós alkalmazásokhoz.

B. A GPU gyorsítás fontossága a mély tanulásban

1. A CPU alapú számítás korlátai

A hagyományos CPU alapú számítás hatékonysága korlátozott lehet a bonyolult mély tanulás modellek képzése során, különösen a nagy adatkészletekkel és magas dimenziójú paraméterekkel rendelkező modellek esetén. A CPU-k általában általános feladatokra vannak optimalizálva, és nehézségeik lehetnek a mély tanulást igénylő masszív párhuzamos feldolgozási részekkel való lépéstartásban.

2. Az GPU által támogatott mély tanulás előnyei

A Graphics Processing Units (GPU-k) a nagyon párhuzamos számításokhoz tervezett, így jól alkalmasak a mély tanulás szempontjából központi mátrix-műveletek és tenzor-manipulációk végrehajtására. Az GPU gyorsítása jelentősen javíthatja a mély tanulás modellek képzési sebességét és teljesítményét, lehetővé téve a gyorsabb modell konvergenciát és a bonyolultabb architektúrák felderítését.

II. Környezet beállítása

A. Hardverkövetelmények

1. Minimális GPU specifikációk

A TensorFlow futtatásához GPU támogatással, olyan GPU-ra lesz szüksége, amely kompatibilis a CUDA, a NVIDIA párhuzamos számítási platformjával. A minimális GPU specifikációk a következőket tartalmazzák:

 • NVIDIA GPU, amely támogatja a 3.5 vagy annál magasabb számítási képességet
 • Legalább 2GB GPU memóriával rendelkezik

2. Javasolt GPU konfigurációk

A mély tanulási feladatok optimális teljesítményéhez javasolt egy erősebb GPU használata a következő specifikációkkal:

 • NVIDIA GPU, amely támogatja a 6.0 vagy annál magasabb számítási képességet (pl. NVIDIA GTX 1080, RTX 2080 vagy annál magasabb)
 • Legalább 8GB GPU memória
 • Elég rendszermemória (RAM) a GPU és a mély tanulási munkaterhelés támogatásához

B. Szoftver telepítés

1. TensorFlow telepítése GPU támogatással

a. Windows

 1. Telepítse a legújabb NVIDIA GPU drivereket a rendszeréhez.
 2. Töltse le és telepítse a megfelelő TensorFlow GPU csomagot a hivatalos TensorFlow weboldalról.
 3. Ellenőrizze a telepítést a következő Python kóddal:
import tensorflow as tf
print("Tensorflow verzió:", tf.__version__)
print("GPU elérhető" if tf.config.list_physical_devices('GPU') else "Nem elérhető a GPU")

b. macOS

 1. Telepítse a legújabb NVIDIA GPU drivereket a rendszeréhez (ha alkalmazható).
 2. Töltse le és telepítse a TensorFlow GPU csomagot macOS-re a hivatalos TensorFlow weboldalról.
 3. Ellenőrizze a telepítést a Windows szakaszban található Python kód futtatásával.

c. Linux

 1. Telepítse a legújabb NVIDIA GPU drivereket a rendszeréhez.
 2. Telepítse a szükséges CUDA és cuDNN könyvtárakat a Linux disztribúciójához.
 3. Töltse le és telepítse a megfelelő TensorFlow GPU csomagot a hivatalos TensorFlow weboldalról.
 4. Ellenőrizze a telepítést a Windows szakaszban található Python kód futtatásával.

2. Telepítés ellenőrzése

a. TensorFlow verzió ellenőrzése

A telepített TensorFlow verzióját az alábbi Python kód futtatásával ellenőrizheti:

import tensorflow as tf
print("Tensorflow verzió:", tf.__version__)

b. GPU elérhetőség megerősítése

A TensorFlow képes-e kihasználni a GPU-t, azt az alábbi Python kód futtatásával ellenőrizheti:

import tensorflow as tf
print("A GPU elérhető" if tf.config.list_physical_devices('GPU') else "Nem elérhető a GPU")

Ha a kimenet azt mutatja, hogy a GPU elérhető, akkor készen áll a TensorFlow használatára a GPU gyorsítással.

III. A TensorFlow GPU integrációjának megértése

A. A TensorFlow GPU eszközkezelése

1. Elérhető GPU eszközök azonosítása

A TensorFlow lehetőséget biztosít az elérhető GPU eszközök listázására a rendszerén. A következő kódot használhatja a GPU eszközök listájának lekéréséhez:

import tensorflow as tf
gpu_devices = tf.config.list_physical_devices('GPU')
print(gpu_devices)

Ez a kód egy listát jelenít meg az elérhető GPU eszközökről, beleértve az eszközök neveit és más releváns információkat is.

2. Műveletek hozzárendelése a GPU eszközökhöz

Alapértelmezés szerint a TensorFlow automatikusan a rendelkezésre álló GPU eszközökre helyezi a műveleteket. Azonban szeretnénk az eszköz elhelyezését kézi módon irányítani, használhatjuk a tf.device() kontextuskezelőt:

with tf.device('/gpu:0'):
  # Az műveletek az első GPU-n lesznek végrehajtva
  a = tf.constant([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0])
  b = tf.constant([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0])
  c = tf.multiply(a, b)

Ezzel biztosítjuk, hogy a with tf.device() blokkban lévő műveletek az első elérhető GPU eszközön hajtódnak végre.

B. A GPU-specifikus műveletek a TensorFlow-ban

1. Tenzor műveletek a GPU-n

A TensorFlow széles körű tenzorműveleteket biztosít, amelyek hatékonyan végrehajthatók a GPU eszközökön. Ezek magukban foglalják az alapvető aritmetikai műveleteket, mátrixszorzásokat, konvolúciókat és még sok mást. A TensorFlow automatikusan kihasználja a GPU párhuzamos feldolgozási képességeit ezeknek a tenzor-számításoknak a felgyorsításához.

2. A neurális hálózat rétegei a GPU-n

A TensorFlow továbbá GPU-gyorsított implementációkat kínál a közönséges neurális hálózat rétegekre, például konvolúciós rétegek, pooling rétegek és rekurzív rétegek. Ezek a rétegek kihasználhatják a GPU hardver-specifikus optimalizációt a mély tanulási modellek teljesítményének jelentős javítása érdekében.

C. A GPU kihasználásának optimalizálása

1. Memóriakezelés

Hatékony memóriakezelés elengedhetetlen a GPU-val történő munkavégzés során, mivel a rendelkezésre álló GPU memória korlátozott a rendszermemóriához képest. A TensorFlow eszközöket és technikákat biztosít a memóriahasználat optimalizálására, például:

 • A batch méret beállítása a rendelkezésre álló GPU memóriához igazítva
 • Memória-takarékos adattípusok (pl. float16) használata a modell paramétereinek tárolásához
 • Memória-tudatos adat előfeldolgozás és batchelés kialakítása

2. Batch méret és párhuzamosítás

A modell képzése során használt batch méret jelentősen befolyásolhatja a GPU kihasználását és az általános teljesítményt. Nagyobb batch méretek általában hatékonyabb párhuzamosítást tesznek lehetővé a GPU-n, de több GPU memóriát is igényelhetnek. Az optimális batch méret megtalálása a konkrét modellhez és hardverkörnyezethez fontos része a GPU teljesítményének optimalizálásában.

IV. Mély tanulási modellek implementálása GPU gyorsítással

A. Alapvető TensorFlow GPU példa

1. Egyszerű neurális hálózat létrehozása

Kezdjük egy egyszerű példával, amelyben egy neurális hálózatot építünk és a TensorFlow-val futtatjuk GPU-n:

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense
 
# A neurális hálózat létrehozása
model = Sequential()
model.add(Dense(64, activation='relu', input_shape=(10,)))
model.add(Dense(32, activation='relu'))
model.add(Dense(1))
 
# A modell összeállítása
model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error')

2. Modellek képzése GPU-n

A modell képzése a GPU-n az alábbi kóddal lehetséges:

# A modell elhelyezése a GPU-n
with tf.device('/gpu:0'):
  # A modell képzése
  model.fit(X_train, y_train, epochs=10, batch_size=32, validation_data=(X_val, y_val))

Ezzel biztosítjuk, hogy a modell képzési műveletek az első elérhető GPU eszközön hajtódnak végre.

B. Konvolúciós neurális hálózatok (CNN-ek) a GPU-n

1. CNN-architektúra felépítése

Itt van egy példa egy egyszerű konvolúciós neurális hálózat (CNN) felépítésére a TensorFlow és a Keras segítségével:

from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense
 
# A CNN modell létrehozása
model = Sequential()
model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)))
model.add(MaxPooling2D((2, 2)))
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
model.add(MaxPooling2D((2, 2)))
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
model.add(Flatten())
model.add(Dense(64, activation='relu'))
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
 
# A modell összeállítása
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])

2. CNN modell képzése és kiértékelése a GPU-n

A CNN modell képzéséhez és kiértékeléséhez a GPU-n az alábbi kódot használhatja:

# A modell elhelyezése a GPU-n
with tf.device('/gpu:0'):
  # A modell képzése
  model.fit(X_train, y_train, epochs=10, batch_size=32, validation_data=(X_val, y_val))
 
  # A modell kiértékelése
  loss, accuracy = model.evaluate(X_test, y_test)
  print(f'Tesztfeladat vesztesége: {loss:.2f}')
  print(f'Tesztfeladat pontossága: {accuracy:.2f}')

Ez a kód a CNN modellt képezi a GPU-n és kiértékeli a teljesítményét a teszthalmazban.

C. Rekurzív neurális hálózatok (RNN-ek) a GPU-n

1. RNN modell tervezése

Itt van egy példa egy egyszerű rekurzív neurális hálózat (RNN) felépítésére a TensorFlow és a Keras segítségével:

from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense
 
```# Hozzon létre egy RNN modellt
model = Sequential()
model.add(LSTM(64, input_shape=(sequence_length, feature_size)))
model.add(Dense(1, activation='linear'))
 
## A modell összeállítása
model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error')
 

2. GPU gyorsítás kihasználása az RNN képzésénél

Az RNN modell képzésére GPU-n használhatja a következő kódot:

# Helyezze a modellt a GPU-ra
with tf.device('/gpu:0'):
  # Képezze a modellt
  model.fit(X_train, y_train, epochs=10, batch_size=32, validation_data=(X_val, y_val))
 
  # Értékelje ki a modellt
  loss = model.evaluate(X_test, y_test)
  print(f'Teszthiba: {loss:.2f}')

Ez biztosítja, hogy az RNN képzési műveletek a GPU-n fussonak. Ezzel kihasználhatja a GPU párhuzamos feldolgozási képességeit a képzési folyamat felgyorsításához.

Konvolúciós neurális hálózatok (CNN-ek)

A konvolúciós neurális hálózatok (CNN-ek) olyan speciális típusú neurális hálózatok, amelyek különösen alkalmasak képadatok feldolgozására és elemzésére. A CNN-ek szabadon és adaptívan tanulnak a térbeli tulajdonságok hierarchiáját, a kis szintű tulajdonságoktól (pl. élek, színek, textúrák) a magas szintű tulajdonságokig (pl. objektdarabok, objektumok).

A CNN kulcsfontosságú elemei:

 1. Konvolúciós rétegek: Ezek a rétegek alkalmaznak egy halmazt tanulható szűrőre (vagy kernel) az inputképen, ahol minden szűrő kinyer egy adott tulajdonságot az képből. Ennek az műveletnek az eredménye nevezik jellemzőtérképnek.
 2. Pooling rétegek: Ezek a rétegek csökkentik a jellemzőtérképek térbeli dimenzióit, amely segít csökkenteni a hálózatban lévő paraméterek és azok számításainak számát.
 3. Teljesen kapcsolt rétegek: Ezek a rétegek hasonlóak a hagyományos neurális háló rejtett rétegeihez, és az utolsó osztályozási vagy regressziós feladatra használják.

Itt van egy példa egy egyszerű CNN architektúrára kép osztályozáshoz:

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense
 
# Definiáljon egy modellt
model = Sequential()
model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)))
model.add(MaxPooling2D((2, 2)))
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
model.add(MaxPooling2D((2, 2)))
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
model.add(Flatten())
model.add(Dense(64, activation='relu'))
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
 
# A modell összeállítása
model.compile(optimizer='adam',
       loss='categorical_crossentropy',
       metrics=['accuracy'])

Ebben a példában egy CNN modellt definiálunk három konvolúciós réteggel, két max-pooling réteggel és két teljesen kapcsolt réteggel. Az input a modellnek egy 28x28-es szürkeárnyalatos kép, és a kimenet egy 10-dimenziós vektor, ami az osztályok valószínűségeit jelenti (feltéve, hogy 10 osztályos osztályozási problémáról van szó).

Rekurrens neurális hálózatok (RNN-ek)

A rekurrens neurális hálózatok (RNN-ek) olyan típusú neurális hálózatok, amelyek különösen alkalmasak sorozatos adatok feldolgozására, mint például szöveg, beszéd vagy idősoros adatok. A RNN-eknek van egy visszacsatolási hurokja, amely lehetővé teszi számukra az előző bemenetek "memóriájának" megőrzését, ami hasznos lehet például nyelvi modellezésnél, gépi fordításnál és beszédfelismerésnél.

Az RNN kulcsfontosságú elemei:

 1. Rekurrens rétegek: Ezek a rétegek az input sorozatot egy elemenként dolgozzák fel, és a réteg kimenete minden időlépésnél függ a jelenlegi bemenettől és a korábbi időlépés rejtett állapotától.
 2. Rejtett állapot: A rejtett állapot vektor, amely a RNN "memóriáját" reprezentálja, és átadódik az egyik időlépéstől a következőig.
 3. Kimeneti réteg: Az kimeneti réteg használják a RNN végső kimenetének generálására, például a következő szót vagy az osztályozás címkéjét.

Itt egy példa egy egyszerű RNN-re szöveggeneráláshoz:

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Embedding, LSTM, Dense
 
# Definiáljon egy modellt
model = Sequential()
model.add(Embedding(input_dim=vocab_size, output_dim=256, input_length=max_sequence_length))
model.add(LSTM(128))
model.add(Dense(vocab_size, activation='softmax'))
 
# A modell összeállítása
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])

Ebben a példában egy RNN modellt definiálunk, amely egy beágyazási réteggel, egy LSTM réteggel és egy sűrű kimeneti réteggel rendelkezik. Az Embedding réteg a bemeneti szöveget egy sűrű vektor reprezentációra képezi le, az LSTM réteg feldolgozza a sorozatot és generál egy rejtett állapotot, a Dense réteg pedig a rejtett állapotot használja a sorozatban következő karakter előrejelzésére.

Hosszú rövid távú memória (LSTM)

A hosszú rövid távú memória (LSTM) egy speciális típusú RNN, amelyet azért terveztek, hogy legyőzze a gradient eltűnési problémát, amely nehezíti a hagyományos RNN-k hosszú távú függőségek tanulását.

Az LSTM kulcsfontosságú elemei:

 1. Cellaállapot: A sejtes állapot egy vektor, ami a LSTM "emlékezete", és időlépésről időlépésre továbbadódik.
 2. Kapuk: Az LSTM kapcsolókkal rendelkezik, amelyek irányítják az információ áramlását a sejtes állapotba és a sejtes állapotból kifelé: a elfelejtési kapu, a bemeneti kapu és a kimeneti kapu.
 3. Rejtett állapot: A rejtett állapot vektor, amely reprezentálja az LSTM kimenetét minden időlépésben, és továbbadódik a következő időlépésnek, valamint használják a végső kimenet előrejelzéséhez.

Itt egy példa egy LSTM-re sentiment elemzéshez:

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Embedding, LSTM, Dense
 
# Definiáljon egy modellt
model = Sequential()
model.add(Embedding(input_dim=vocab_size, output_dim=256, input_length=max_sequence_length))
model.add(LSTM(128))
model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
 
# A modell összeállítása
model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])

Ebben a példában egy LSTM modellt definiálunk az érzelem elemzéshez, ahol a bemenet egy szöveghalmaz, és a kimenet egy bináris érzelem (pozitív vagy negatív) osztályozása. Az Embedding réteg a bemeneti szöveget egy sűrű vektor reprezentációra képezi le, az LSTM réteg feldolgozza a sorozatot és generál egy rejtett állapotot, a Dense réteg pedig a rejtett állapotot használja az érzelem előrejelzésére.

Generatív kontra Diszkriminatív Hálózatok (GAN-ok)

A Generatív Kontra Diszkriminatív Hálózatok (GAN-ok) olyan típusú mélytanulási modellek, amelyeket arra használnak, hogy új adatokat generáljanak, például képeket vagy szöveget, amelyek hasonlóak egy adott adathalmazhoz. A GAN-ok két neurális hálózból állnak, amelyek versenyeznek egymással: egy generátor hálózatból, amely új adatokat generál, és egy diszkriminátor hálózatból, amely megpróbálja megkülönböztetni a generált adatokat a valós adatoktól.

A GAN kulcsfontosságú elemei:

 1. Generátor hálózat: Ez a hálózat véletlenszerű bemenetet vesz át (pl. egy zaj vektort) és olyan új adatokat generál, amelyek hasonlóak a képzési adathalmazhoz.
 2. Diszkriminátor hálózat: Ez a hálózat egy bemeneti adatot (valós vagy generált adat) vesz át, és megpróbálja osztályozni azt valósnak vagy hamisnak.
 3. Versengő képzés: A generátor és a diszkriminátor hálózatot versengő módon tanítják, ahol a generátor megpróbálja becsapni a diszkriminátort, és a diszkriminátor megpróbálja pontosan osztályozni a generált adatokat.

Itt egy példa a kézzel írott számok generálására egy egyszerű GAN segítségével:

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential, Model
from tensorflow.keras.layers import Dense, Reshape, Flatten, Conv2D, LeakyReLU, Dropout
 
# Definiálja a generátor hálózatot
generator = Sequential()
generator.add(Dense(128, input_dim=100, activation=LeakyReLU(alpha=0.2)))
generator.add(Reshape((7, 7, 1)))
generator.add(Conv2D(64, (5, 5), padding='same', activation=LeakyReLU(alpha=0.2)))
generator.add(Conv2D(1, (5, 5), padding='same', activation='tanh'))
 
# Definiálja a diszkriminátor hálózatot
diszkriminátor = Sequential()
diszkriminátor.add(Conv2D(64, (5, 5), padding='same', input_shape=(28, 28, 1), activation=LeakyReLU(alpha=0.2)))
diszkriminátor.add(Dropout(0.3))
diszkriminátor.add(Conv2D(128, (5, 5), padding='same', activation=LeakyReLU(alpha=0.2)))
diszkriminátor.add(Dropout(0.3))
diszkriminátor.add(Flatten())
diszkriminátor.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
 
# Definiálja a GAN modellt
gan = Model(generator.input, diszkriminátor(generator.output))

Ebben a példában egy egyszerű GAN-t definiálunk kézzel írt számok generálásához. A generátor hálózat egy véletlen bemenetet vesz át, és 28x28-es szürkeárnyalatos képeket generál, míg a diszkriminátor hálózat egy bemeneti képet vesz át, és megpróbálja osztályozni valósnak vagy hamisnak. A GAN modellt ezt követően versengés alapján tanítják, ahol a generátor megpróbálja becsapni a diszkriminátort, és a diszkriminátor megpróbálja pontosan osztályozni a generált képeket.

Következtetés

Ebben a tutorialban áttekintettük a különböző mélytanulási modellek (konvolúciós neurális hálózatok, rekurrens neurális hálózatok, hosszú rövid távú memória, generatív kontra diszkriminatív hálózatok) kulcsfontosságú fogalmait és architektúráit. Példákat és kódrészleteket is megadtunk ezeknek a modelleknek a megvalósítására.

A mélytanulás egy gyorsan fejlődő terület, és az ebben a tutorialban tárgyalt technikák és architektúrák csak a sok erőteljes eszköz egy kis részhalmazát jelentik, amelyek elérhetőek adat tudósok és gépi tanulás gyakorlók számára. Ahogy folytatja a mélytanulás felfedezését és kísérletezését, ne feledje, hogy maradjon kíváncsi, folyamatosan tanuljon és nyitott legyen az új ötletek és megközelítések felé. Sok szerencsét a mélytanulási útján!